Upozornění na finanční vypořádání dotací dle Zásad (tzv. Národních dotací)

InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství vloženo: 16. 01. 2017


Vážení žadatelé,
zasíláme Vám doplňující informace k Vyhlášce č. 367/2015 ohledně finančního vypořádání, tak jak jsme je obdrželi z MZe (15.1.2016).
Po prostudování vyhlášky a souvisejících dokumentů došlo MZe k závěru, že v případě příjemců, kterým jsou dotace poskytnuty dle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ z kapitoly státního rozpočtu (jejímž správcem je MZe), by měla být vyplněna příloha (tabulka) č. 3, část A v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa. Údaje jsou do tabulky udávány podle stavu k 31. 12. příslušného roku. Tabulka včetně komentáře musí být předložena poskytovateli dotace (MZe) do 15. února následujícího roku po podání žádosti o dotaci. Do tohoto data musí být rovněž převedena případná vratka. Postup u ostatních dotačních programů je třeba konzultovat s příslušnými gesčními odbory.

Vyhlášku, včetně jejích příloh, příloh se vzorci pro výpočty a další informace, lze najít na stránkách Ministerstva financí ČR: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/vyhlaska-c-367-2015-sb-23405 Ministerstvo financí je autorem vyhlášky a mělo by poskytnout vyčerpávající výklad k vyhlášce.


Přikládáme přílohu Vyhlášky č. 14, kde je podrobně popsáno, jakým způsobem tabulky vyplňovat. V přiložené tab. č. 3 je příklad jejího vyplnění (včetně vzorců pro výpočty). Další přílohou tohoto dopisu jsou pak důležité paragrafy z Vyhlášky.


Připomínáme, že povinnost zůstává na příjemci dotace, zaslat toto vypořádání přímo poskytovateli dotace, tedy na MZe na gesční odbor/útvar, který je uveden v Rozhodnutí.


Pracovníci OPŽL SZIF žádné tabulky nepřijímají, neevidují ani nepřeposílají.


Doplňující informace z MZe k finančnímu vypořádání ze dne 20.1.2016:

V návaznosti na náš dopis ze dne 15. 1. 2016 Vám zasíláme vysvětlení k §4 odst. 5 Vyhlášky 367/2015 Sb., které mi poskytla Ing. Lucie Strnadová z Ministerstva financí, kdy uvedený paragraf uvádí, že dotace, která byla příjemci poskytnuta následně ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků, se považuje za finančně vypořádanou. Jestliže se jedná o dotaci částečně poskytnutou předem a částečně poskytnutou následně, vypořádá se celá dotace včetně části dotace poskytnuté následně.
MZe ověřilo:

  1. zda se toto ustanovení týká i národních dotací (dle „Zásad“),
  2. zda v tomto případě, kdy je dotace finančně vypořádána, je či není povinnost zpracovávat tabulky finančního vypořádání
  3. v jakém okamžiku je dotace poskytnuta.


Níže jsou uvedeny odpovědi zaslané z Ministerstva financí:


Ad 1. Podle vyhlášky o finančním vypořádání se již nerozlišuje zdroj, tzn., že se toto ustanovení týká všech dotací poskytnutých následně, tj. i dotací národních.


Ad 2. Aby mohl příjemce aplikovat ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky, je vždy důležité posoudit, zda příjemce dotace nejprve použil vlastní prostředky a teprve pak mu byla poskytnuta dotace ve výši jím již vynaložených výdajů. Pokud Vám příjemce dotace předloží fakturu, tato faktura již musí být uhrazena. V případě, že lze aplikovat § 4 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání, tj. dotaci lze považovat za finančně vypořádanou, příjemce nevyplňuje tabulky finančního vypořádání.


Ad 3. Co se týká poskytnutí dotace, dotace je poskytnuta v té výši, v jaké byla připsána na účet příjemce. Dle platné vyhlášky o finančním vypořádání se vyplňuje sloupec Čerpáno/Skutečně čerpáno.


Z výše uvedeného vyplývá, že pokud dotace splňuje podmínky uvedené v §4 odst. 5, pak příjemce tabulky vyplňovat nemusí. To se netýká dotace, která je částečně poskytnuta předem a částečně poskytnuta následně, kde se vypořádává dotace celá včetně části dotace poskytnuté následně.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz