Upozornění pro žadatele 12. kola Programu rozvoje venkova

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Aktuální informace vloženo: 03. 08. 2021


V Praze dne 2. srpna 2021 - Upozornění pro žadatele, jejichž Žádost o dotaci byla doporučena ke spolufinancování z 12. kola PRV, na povinnost dodržet § 4b zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění, při výběru dodavatele realizace projektu v případě realizace zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ve 12. kole Programu rozvoje venkova bylo do 5 přijímaných operací v termínu od 15. června do 13. července 2021 podáno celkem 4 314 žádostí o dotaci v celkovém finančním objemu více než 10,6 miliardy korun. Největší zájem žadatelů byl tradičně v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků kde bylo podáno 3 377 žádostí za téměř 7,5 miliardy korun, následovala operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů se 725 podanými žádostmi ze více než 3 miliardy korun. V operaci určené mladým zemědělcům, tedy 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců bylo podáno 161 žádostí za téměř 200 milionů korun. V operaci 1.1.1 Vzdělávací akce resp. 1.2.1 Informační akce bylo podáno 45 žádostí za více než 12 milionů korun resp. 6 žádostí za téměř 2 miliony korun.


Dnes byly na webových stránkách SZIF zveřejněny výsledky doporučení projektů – v operaci 4.1.1 bylo doporučeno 2 538 žádostí za více než 3,7 miliardy korun – v této operaci byly plně uspokojeny, tedy doporučeny všechny podané žádosti, v záměrech „malých“ projektů do 2 milionů jak v živočišné, tak rostlinné výroby. Plně uspokojeny byly také záměry „velkých“ projektů sektorů drůbeže a rostlinné výroby. Ze strany žadatelů bude rovněž vítáno doporučení všech podaných žádostí v operacích 6.1.1, 1.1.1 a 1.2.1. Projekty, které nebyly doporučeny, byly zařazeny do zásobníků projektů.


Vzhledem k množícím se dotazům široké zemědělské veřejnosti týkajících se aplikace ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k 12. kolu příjmu žádostí PRV uvádíme, že zadavatelé, kteří realizují zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mají povinnost zajistit jeho soulad mimo jiné s ustanovením § 4b zákona o střetu zájmů. Tato povinnost vyplývá přímo z uvedeného zákona a vztahuje se také na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.


Možným způsobem zajištění souladnosti postupu zadavatele se zákonem o střetu zájmů je stanovení zadávací podmínky, jenž účastníkům zadávacího řízení uloží povinnost předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů. Pro úplnost je nutno podotknout, že čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů musí být předloženo i pro poddodavatele účastníka, jehož prostřednictvím je prokazováno splnění kvalifikace. Tento postup vyplývá ze současné aplikační praxe a jeho správnost je podpořena právním názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (jakožto orgánu příslušného k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek).


Uvedená praxe se v současnosti jeví jako vhodná, nicméně zadavatel může zajistit dodržení ustanovení § 4b zákona o střetu zájmů v zadávacím řízení rovněž jakýmkoliv jiným vhodným způsobem, který uzná za vhodný.


Státní zemědělský intervenční fond

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz