InfoDotaceOP Rybářství

Upozornění pro žadatele a příjemce - další legislativní požadavky pro žadatele a příjemce doplněné do Pravidel pro 17. výzvu

10. 02. 2020

7.2.2020 - Na základě proběhlého Auditu systému č. OPR/2019/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014 – 2020“ Řídicí orgán OP Rybářství doplnil další legislativní požadavky pro žadatele a příjemce do Pravidel pro žadatele a příjemce pro 17. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020 týkající se Informačního systému skutečných majitelů (ISSM), schválení či registrace podniku akvakultury v registru Státní veterinární správy (SVS) a ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů.

Dne 6. 2. 2020 podepsal ministr zemědělství úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 pro opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, 2.2., záměr b) Diverzifikace akvakultury, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 5.2., záměr b) Propagační kampaně a 5.3. Investice do zpracování produktů pro 17. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020. Současně ministr zemědělství schválil vyhlášení 17. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 s příjmem žádostí o podporu od 7. do 28. dubna 2020.

Na základě proběhlého Auditu systému č. OPR/2019/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014 – 2020“ Řídicí orgán OP Rybářství doplnil další legislativní požadavky pro žadatele a příjemce do Pravidel pro žadatele a příjemce pro 17. výzvu OP Rybářství 2014 – 2020 týkající se Informačního systému skutečných majitelů (ISSM), schválení či registrace podniku akvakultury v registru Státní veterinární správy (SVS) a ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů.

1) Ověřování skutečných majitelů – registrace v ISSM

Povinností právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku je zapsat své skutečné majitele dle § 118 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob do Informačního systému skutečných majitelů (ISSM). Lhůta pro splnění této povinnosti pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku uplynula 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky) a svěřenecké fondy zapsané do evidence svěřeneckých fondů musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

2) Registr Státní veterinární správy

Dle § 5a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), chovatel oznámil krajské veterinární správě zahájení chovatelské činnosti, které vede k registraci, resp. schválení.

3) Ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů

Dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů je zakázáno poskytnout dotaci osobě, ve které má veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastnický podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Požadavky uvedené v bodech 1) až 3) budou kontrolovány, zda žadatel/příjemce splnil tyto další legislativní požadavky.

Dále k problematice střetu zájmu doplnil Řídicí orgán OP Rybářství informaci pro žadatele a příjemce, kterého jednání se musí žadatel a příjemce zdržet, aby toto jednání nevedlo ke střetu zájmů dle článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018.

4) Žadatel/příjemce se musí zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmů

Žadatel/příjemce se musí zdržet jednání, které by vedlo ke střetu zájmů dle článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
28. Březen
Ukliďme příkopy více ›
28. Březen
Ukliďme příkopy více ›
1. Duben
ZRUŠENO: Jednání Ekonomické komise AK ČR více ›
2. Duben
ZRUŠENO: Jednání Myslivecké komise AK ČR více ›
4. Duben
Jarní otvírání stezky, velikonoční dílny více ›
Akce škol:
16. Duben
ZRUŠENO: 22. ročník Celostátní soutěže žáků středních zemědělských škol studijního oboru AGROPODNIKÁNÍ více ›
22. Duben
Výstava projekčních prací studentů vyšší odborné školy ČZA Mělník více ›


Dnes se konájí 2 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz