InfoVzděláváníZemědělství a venkovKrmiva

V České republice je důsledně kontrolována kvalita krmiv

10. 06. 2020

9.6.2020 - Tisková zpráva – Inspektoři ÚKZÚZ provedli v loňském roce 2028 kontrol krmiv, což také představuje celkem 29tisíc stanovení sledovaných parametrů, potřebných k hodnocení dodržení kvality krmiv. V ČR převládá vysoká úroveň povědomí krmivářských provozů o požadavcích legislativních předpisů a snaha o jejich dodržování. Hodnocení odebraných krmiv nicméně každoročně odhalí přibližně 10 % nevyhovujících vzorků.

Bezpečnost potravin je nepochybně v zájmu každého spotřebitele a přispívají k ní i bezpečná a kvalitní krmiva, která vyžadují důslednou a trvalou pozornost výrobců i státního dozoru.

V České republice kvalitu všech druhů krmiv uváděných na trh průběžně sleduje ÚKZÚZ. Mimo běžné kontroly spolupracují inspektoři s výrobním sektorem v oblasti prevence výskytu závad (například formou modifikací plánu HACCP), kontrolují dodržování platných legislativních požadavků a mj. ověřují bezpečnost a kvalitu finálních výrobků. Každoročně je sestavován plán krmivářských kontrol, a to s ohledem na potenciální rizika. V hledáčku dozoru jsou jak velcí producenti s rozsáhlým spektrem zpracovávaných aditiv i vyráběných produktů a širokou distribuční sítí odběratelů, tak výrobci krmiv pro vlastní zvířata. ÚKZÚZ zároveň vede Registr krmiv s více než 30 tisíc subjekty, které v ČR krmiva vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají.

Inspektoři ÚKZÚZ v roce 2019 vykonali 2028 kontrol. Nejvíce kontrol proběhlo u dodavatelů (602), prvovýrobců (559) a registrovaných (352) a schválených (255) výrobců krmných směsí.

Pro ověření bezpečnosti a jakosti bylo odebráno a v akreditovaných národních referenčních laboratořích ÚKZÚZ analyzováno více než 1 tisíc vzorků krmiv, z tohoto počtu se 62 vzorků týkalo krmiv pro domácí zvířata (pet food).

Krmiva jsou obvykle testována na více parametrů a celková suma laboratorně prověřených ukazatelů, které měly vliv na hodnocení krmiv, překročila 29 tisíc stanovení.

Z celkového počtu provedených kontrol bylo zaznamenáno v prověřovaných provozech celkem 35 závad neodstranitelných v průběhu kontroly. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu o 16 %. Na základě zjištěných deliktů bylo s odpovědnými osobami vedeno 31 případů správních řízení, souhrnná výše uložených pokut činí 336 tis. Kč.

Provozovatelé nejčastěji nedodrželi deklarované hodnoty doplňkových látek (stopové prvky, vitamíny), méně často pak porušili limity maximálního obsahu nežádoucích látek v krmivu, včetně případů křížové kontaminace krmiv rezidui kokcidiostatik či léčiv, případně překročili maximální obsah doplňkové látky v krmivech, stanovený pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat.

Systémem RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v rámci EU) obdržel ÚKZÚZ podněty k prošetření případů vysokého obsahu vitamínu D3 v krmivech pro psy, králíky a akvarijní ryby. Rovněž byl notifikováno zjištění přítomnosti zakázané látky DDT v travině ježatce japonské či nepovolené GMO bakterie ve vitamínu B2. ÚKZÚZ v obdobných případech dohledává a stahuje závadná krmiva z trhu v ČR.

V posledních letech byly ojediněle zaznamenány případy falšování rybí moučky nebo pivovarských kvasnic. Nejzávažnější případy nevyhovujících krmiv se týkají ohrožení jejich bezpečnosti. Typickým případem je překročení maximálního limitu nežádoucí látky (rezidua léčiv, těžké kovy, pesticidy apod.). Ročně je zachyceno 10 až 20 vzorků nebezpečných krmiv, u kterých je primárně kladen důraz na stažení závadných šarží výrobků z trhu.

Zvýšenou pozornost ÚKZÚZ v poslední dekádě věnuje prevenci eliminace křížové kontaminace krmiv látkami s reziduálním efektem (léčiva nebo kokcidiostatika). Schválené provozy provádějí postupy čištění výrobních technologií, jejichž účinnost je každoročně ověřována inspektory.

V případě zjištění dílčích nedostatků ÚKZÚZ ukládá opatření k nápravě a ověření zvýšení efektivity dekontaminace. Tato snaha přináší ovoce. Setrvale klesající trend výskytu krmiv kontaminovaných rezidui léčiv (v roce 2013 zjištěno 5 případů, v letech 2018 a 2019 pouze 1 záchyt) je zárukou, že zpracovatelé živočišných produktů přijímají pro výrobu potravin hospodářská zvířata s vynikající jakostí.

ÚKZÚZ mj. informuje o zjištěních a výsledcích z kontrolní činnosti na webu v části "ÚKZÚZ varuje"

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

18. Červenec
Zahradou s odborníkem – Trvalky severoamerických prérií více ›
28. Červenec
Den otevřených dvěří - Havlíčková Borová zemědělská, a.s. - 28.7.2020 více ›
7. Srpen
FLORIA LÉTO 2020 více ›
8. Srpen
Zahradou s odborníkem – Letničky více ›
15. Srpen
Lesní slavnosti, Landartová stezka, ochutnávka z regionálních pivovarů více ›
Akce škol:
17. Září
Květinová show více ›
9. Říjen
Regionální výstava ovoce a dny otevřených dveří více ›


Na dnes není v kalendáři žádné akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz