Vláda schválila výroční zprávu Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrku za rok 2015

InfoZprávyZemědělstvíEkonomické zpravodajství vloženo: 01. 07. 2016


Praha, 30. června 2016 – Vláda České republiky začátkem týdne schválila výroční zprávu Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrku za rok 2015. V loňském roce bylo českým zemědělcům vyplaceno na dotacích 33 miliard korun.

Státní zemědělský intervenční fond administruje a kontroluje žádosti o dotace v rámci Společné zemědělské politiky, Společné rybářské politiky a Národních dotací. Jedná se především o dotační tituly přímých plateb, společné organizace trhu a Programu rozvoje venkova, dále Fond zprostředkovává podporu z Operačního programu Rybářství, administruje národní dotace a podporuje kvalitní potraviny – značky kvality KLASA a projekt Regionální potravina.


V roce 2015 hospodařil SZIF s finanční částkou 37,4 miliardy korun, z toho dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na loňský rok činily 21 miliard korun. Celkové užití zdrojů SZIF v roce 2015 bylo ve výši 34,8 miliardy korun, z toho 33 miliard korun získali zemědělci díky dotacím, na marketingovou činnost šlo 110,6 milionů korun, na správní výdaje 1,5 miliardy korun a 0,2 miliardy korun představoval odvod finančních dávek a poplatků z přebytku z výroby cukru a splátka zápůjčky na intervenční nákupy.


Výplaty týkající se Společné rybářské politiky a Národních dotací spadají do působnosti Ministerstva zemědělství.


Státní zemědělský intervenční fond vyplatil v rámci Společné zemědělské politiky v roce 2015 celkem 33,2 miliardy korun, z toho se nejvíce na výplatách podílely opět přímé platby, na které bylo v loňském roce z rozpočtu EU čerpáno 16 miliard korun. Na Přechodné vnitrostátní podpory k přímým podporám, které jsou financovány ze státního rozpočtu, byla vyplacena částka 846 milionů korun. Žadatelé o přímé platby, neprojektová opatření Programu rozvoje venkova a Přechodné vnitrostátní podpory žádají prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. V loňském roce SZIF obdržel téměř 30 tisíc žádostí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS), na celkovou plochu bezmála 3 544 341 ha. Rok 2015 byl v Programu rozvoje venkova (PRV) rokem přechodným. Sedmileté programové období PRV na období 2007 - 2013 skončilo, ale pro dočerpání celkové alokace byla v průběhu loňského roku vyhlášena ještě další dvě kola příjmu žádostí. Zároveň bylo v loňském roce spuštěno 1. kolo příjmu žádostí o dotaci z PRV na období 2014-2020. V roce 2015 bylo v PRV vyplaceno 15,6 miliardy korun, z toho 3,8 miliardy ze státního rozpočtu a 11,8 miliardy z rozpočtu EU.

V roce 2015 bylo na společnou organizaci trhu vynaloženo 804 milionů korun, z toho dotace zemědělcům činily 594 milionů korun. Ostatní výdaje ve výši 210 milionů korun představovaly zejména odvody finančních dávek a poplatků z přebytku z výroby cukru a splátku zápůjčky na intervenční nákupy.


Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF


Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a ryb
ářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz