Vyhlášení 2. kola příjmu přihlášek na pozici broker - inovační zprostředkovatel

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M16 vloženo: 25. 10. 2016


24.10.2016 - V souvislosti s přípravou druhé výzvy příjmu žádostí o dotaci v rámci opatření 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů Evropského inovačního partnerství (dále jen „EIP“) Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV“) Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídicí orgán PRV ve spolupráci s Odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství vyhlašuje 2. kolo přijmu přihlášek na pozici broker (inovační zprostředkovatel). V rámci druhého kola je plánováno finančně podpořit práci 15 brokerů.

Úkolem brokerů bude založit operační skupiny (dále jen „OS“) v oblasti zemědělství nebo potravinářství a ve spolupráci s členy OS vypracovat společný projekt OS. Mezi činnosti brokera zejména patří: identifikace a podpora potenciálních členů operační skupiny, usnadnění jejich komunikace, pomoc s definicí cílů projektu a určením rolí jednotlivých členů potenciální OS, spolupráce se členy OS při vypracování a předložení společného projektu, včetně plánu operační skupiny.

Vybrané operační skupiny a jejich inovativní projekty pak budou zvlášť podpořeny v rámci opatření PRV Spolupráce, operace Podpora operačních skupin a projektů EIP. Cílem EIP je usnadnění přenosu výsledků výzkumu do praxe. Žádost o dotaci na výše uvedenou operaci předkládá jeden ze členů OS. Zmíněná operace bude podporovat fungování operačních skupin, které svou činností naplňují podmínky EIP. Podpora bude poskytnuta na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství  nebo potravinářství. Dále bude poskytnuta podpora na náklady spolupráce v rámci OS.

Detailnější informace je možno nalézt v popisu operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, který je součástí PRV. Aktualizovanou verzi PRV lze nalézt na (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/programove-dokumenty/evropska-komise-svym-provadecim-1.html). Rovněž jsou informace o výše uvedené operaci uvedeny ve specifické části Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací z PRV pro dané kolo příjmu žádostí. Tato Pravidla lze nalézt na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m16-spoluprace/x16-1-1-podpora-operacnich-skupin-a/.

Práce brokera bude hrazena prostřednictvím technické pomoci PRV. Konkrétní požadavky na brokera naleznete v příloze této zprávy. Pro zkvalitnění práce brokerů bude Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán PRV ve spolupráci s  Odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství pořádat konzultace, kterých se budou moci účastnit vybraní brokeři, případně i ostatní zájemci. Ministerstvo zemědělství podporuje a velmi vítá aktivity v oblasti zakládání operačních skupin.

Adresa pro zasílání přihlášek:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
Mánesova 75, 120 00 Praha 2
K rukám Ing. Josefa Kořínka
e-mail: korinek.josef@uzei.cz

Ukončení příjmu přihlášek: 15.11.2016
Písemný test: 21.11.2016
Ústní pohovory: od 23.11. do 30.11.2016

Kontaktní osoby na MZe:
Ing. Josef Dvořák, e-mail: josef.dvorak@mze.cz
Mgr. Barbora Sadílková, e-mail: barbora.sadilkova@mze.cz
Ing. Lucie Matěnová, e-mail: lucie.matenova@mze.cz

Harmonogram:

Výběrové řízení na inovačního brokera - listopad 2016

Seminář/kurz pro vybrané brokery - prosinec 2016

Podpis Dohody o provedení práce/o pracovní činnosti - leden 2017

Práce brokera, resp. formování operačních skupin - březen/říjen 2017

Podání Žádosti o dotaci operační skupinou - září/říjen 2017

Přílohy

    Přihláška (DOC)
    Výběrová kritéria (DOC)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz