InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.

26. 11. 2019

V Praze dne 25. listopadu 2019 - Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na jednotlivé předměty dotace v rámci dotačního programu 9.A.b.1.-3. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Žádost o dotaci podává žadatel v listinné podobě v jednom vyhotovení zvlášť za každý předmět dotace v dotačním programu 9.A.b.1.-3. (9.A.b.1., 9.A.b.2., 9.A.b.3.) na místně příslušné pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby).


V žádostech o dotaci podávaných zvlášť za každý předmět dotace by měly být uvedeny veškeré žadatelem předpokládané uznatelné náklady na daný předmět dotace.
Vzory žádostí o dotaci pro všechny předměty dotace včetně níže uvedených období jsou součástí příloh této Výzvy. K žádostem o dotaci se nedokládají žádné povinné přílohy.
Termíny podání žádosti o dotaci na příslušné pracoviště SZIF:

  • od zveřejnění této výzvy MZe do 30. 6. 2020 na předměty dotace 9.A.b.2., 9.A.b.3. pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 10. 12. 2020 s uznatelností nákladů vynaložených nejdříve den po podání žádosti o dotaci.
  • od zveřejnění této výzvy MZe do 30. 6. 2020 na předměty dotace 9.A.b.1. pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 10. 12. 2020 s uznatelností nákladů vynaložených nejdříve den po podání žádosti o dotaci avšak zároveň pouze v období od 1. 1. 2020 do 10. 12. 2020.


Upozornění:

  • Žadatel ve stanoveném termínu podává žádost o dotaci na každý předmět dotace (každou sazbu dotace) zvlášť. Pokud žadatel nepodá žádost o dotaci ve stanoveném termínu, nebude žadateli poskytnuta dotace.
  • Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
  • Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou změny žádosti o dotaci.
  • Dotace nebude vyplacena, pokud na daný dotační program nebudou v příslušném kalendářním roce vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu České Republiky.
    Vzhledem k převodu administrace všech národních dotací, tedy i dotačního programu 9.A.b.1.-3. z MZe na SZIF dle novely zákona 252/1997 Sb., o zemědělství od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky MZe a SZIF.

Přílohy:

Listinná žádost o dotaci k DP 9.A.b.1
Listinná žádost o dotaci k DP 9.A.b.2
Listinná žádost o dotaci k DP 9.A.b.3

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

18. Červenec
Zahradou s odborníkem – Trvalky severoamerických prérií více ›
28. Červenec
Den otevřených dvěří - Havlíčková Borová zemědělská, a.s. - 28.7.2020 více ›
7. Srpen
FLORIA LÉTO 2020 více ›
8. Srpen
Zahradou s odborníkem – Letničky více ›
15. Srpen
Lesní slavnosti, Landartová stezka, ochutnávka z regionálních pivovarů více ›
Akce škol:
15. Červen
Víno 6 regionů více ›
17. Září
Květinová show více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz