InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.F.i.

29. 11. 2019

28.11.2019 - Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu 9.F.i. Odborné konzultace pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Žádost o dotaci podává žadatel v listinné podobě v jednom vyhotovení na centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (CP SZIF) na adrese Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (poštou/osobně na CP SZIF/datovou schránkou).

V žádosti o dotaci by měly být uvedeny veškeré žadatelem předpokládané uznatelné náklady na předmět dotace.

Vzor žádosti o dotaci pro předmět dotace včetně níže uvedeného období je součástí přílohy č. 1 této Výzvy.

Vzor Deníku konzultací pro předmět dotace včetně níže uvedeného období je součástí přílohy č. 2 této Výzvy.

Termíny podání žádosti o dotaci na CP SZIF:

  • začíná 1. 12. 2019 a končí 31. 12. 2019 za dotační období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Upozornění:

  • Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo na změnu obsahu výzvy na základě schválených Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vydáním dodatku k výzvě.
  • Pokud žadatel nepodá žádost o dotaci ve stanoveném termínu, nebude splněn motivační účinek a žadateli nebude poskytnuta dotace.
  • Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
  • Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou změny žádosti o dotaci.
  • Dotace nebude vyplacena, pokud na daný dotační program nebudou v příslušném kalendářním roce vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu České Republiky.
  • Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře (PF). Přístup do PF získá žadatel osobně (na podatelně centrály SZIF, na podatelně regionálních odborů SZIF nebo na pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF) nebo prostřednictvím datové schránky žadatele nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem žadatele. Podrobnější informace o získání přístupu na PF naleznete na adrese SZIF nebo Ministerstva zemědělství.

Vzhledem k převodu administrace všech národních dotací, tedy i dotačního programu 9.F.i. z MZe na SZIF dle novely zákona 252/1997 Sb., o zemědělství od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky MZe a SZIF.


Přílohy

Příloha č. 1 - Žádost o dotaci na dotační program 9.F.i. (DOCX, 19 KB)
Příloha č. 2 - Deník konzultací (XLSX, 122 KB)

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
27. Květen
Polní den ve Štítné nad Vláří více ›
29. Květen
Muškátová burza více ›
4. Červen
Výjezdní zasedání OAK Rakovník více ›
6. Červen
Zemědělská výstava Kroměříž 2020 více ›
10. Červen
Seminář: Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů, Čelákovice více ›
Akce škol:
6. Červen
Víkend otevřených zahrad na Zahradnické fakultě MENDELU více ›
12. Červen
Oslavy 135. výročí založení zahradnické školy v Mělníku více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz