Zájem o certifikaci produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů na vzestupu

InfoZprávyZemědělstvíRostlinná výroba vloženo: 20. 02. 2020


ZLÍN, 20. února 2020 – Česká technologická platforma pro zemědělství, ve spolupráci s Farmou Bezdínek, Zelinářskou unií Čech a Moravy a Ovocnářskou unií ČR, uspořádala historicky první seminář na téma Produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů a první praktické zkušenosti z ČR.
Více než sto účastníků se sešlo v úterý 11. února 2020 v sídle Ministerstva zemědělství v Praze, aby si vyposlechlo desítku přednášejících z řad aktérů v oboru zelinářství, ovocnářství, dodavatelského řetězce, výzkumných laboratoří a zahraničních hostů ze Španělska a Polska.

Konferenci zahájili specialisté-rostlinolékaři Mgr. Ivana Tlolková a Ing. Václav Psota, Ph.D., kteří představili účastníkům akce funkční model produkce zeleniny v režimu Bez pesticidů, který už druhým rokem realizuje společnost NWT a.s. na Farmě Bezdínek. „V kalendářním roce 2019 dodala Farma Bezdínek na trh 100 % produkce rajčat a okurek v bez-reziduální kvalitě. Celkově se jednalo o více než 1500 tun rajčat a přes 550 tun okurek. To je větší množství zeleniny bez zbytků pesticidů, než kolik dle ročenky ekologického zemědělství vyprodukovali všichni čeští zelináři v režimu ekologického zemědělství za rok 2018.“ vysvětlila Tlolková.

Ing. Jiří Stodůlka, ředitel divize NWT Agro, ve svém projevu apeluje na současný neuspokojivý stav v produkci bezpečných potravin a celkové soběstačnosti České republiky v ovoci a zelenině. „My všichni, kteří pracujeme v zemědělském sektoru, máme společenskou odpovědnost za kvalitu života a zdraví všech Čechů. Nedostatečná konzumace zeleniny a ovoce, společně s dalšími špatnými stravovacími návyky, je hned po kouření druhou nejčastější příčinou předčasných úmrtí ve vyspělém světě. V produkci zeleniny na osobu jsme předposlední v celé Evropě (poslední je Lucembursko). Je tady zřejmý posun k navýšení produkce zeleniny, zejména díky výstavbě nových skleníků za poslední roky, nicméně negativní saldo obchodní bilance v čerstvém ovoci a zelenině se stále prohlubuje, jak Češi kupují stále více zeleniny a ovoce,“ zmiňuje Stodůlka.

Dle jeho názoru je ze strany Ministerstva zemědělství zásadní věnovat se v maximální míře propagaci zdravého stravování a cíleného směřování investičních i provozních podpor zejména do produkce zdravých potravin s minimální environmentální zátěží na jednotku produkce. „Pokud byste si dnes měli z mé přednášky odnést jen jednu věc, je to koncept zdravého talíře, který propaguje americké Ministerstvo zemědělství, Harvard University nebo český think tank Globopol. Což je velmi srozumitelné vysvětlení klíče ke správnému stravování – zelenina s ovocem by měly tvořit polovinu všeho, co za celý den sníme,“ apeloval Stodůlka a vyzval tak ke spolupráci všechny zúčastněné.

Mezi konkrétní potřebná opatření na podporu bez-reziduální produkce zeleniny zmínil v rámci národních dotací financování výrazně zvýšených nákladů na biologickou a nechemickou ochranu včetně poradců a rozborů na MRL v bez-reziduálním systému pěstování (rozšíření opatření 3.a), doplnění bez-reziduální produkce a dále mezi dětmi oblíbených cherry rajčat, snack okurek a snack paprik do projektu Ovoce a zelenina do škol a v neposlední řadě zavedení české národní značky pro bez-reziduální produkci s veřejnou propagací ze strany Ministerstva zemědělství.

Španělská společnost ZERYA vytvořila jako jedna z prvních na světě ucelený standard pro bez-reziduální produkci před 10 lety. ZERYA standard znamená, že v rámci certifikované bez-reziduální produkce nepřekračuje obsah žádné z účinných látek hladinu 0,01 mg/kg. V současnosti se tímto standardem řídí několik desítek zemědělských firem (téměř 8000 ha registrováno do systému a více jak 1000 ha již certifikováno) napříč Evropou. Ing. Javier Arizmendi, MBA uvedl, že přibývá stále více uvědomělých spotřebitelů, kteří se při svém nákupu rozhodují nejen z hlediska bezpečnosti produktu, ale i ekologie. „Cesta do budoucnosti vede dnes přes udržitelný rozvoj. Každý aktér dodavatelského řetězce – producent, distributor, logistik, obchodní řetězec a zákazník bude přispívat svým dílem k budování tohoto nového systému produkce potravin, jehož součástí se bezesporu stává také téma bez-reziduální produkce. Udržitelnost se tak stává jakýmsi základním kamenem, který všechny aktéry spojuje v jeden společný cíl,“ uvedl Arizmendi. Farma Bezdínek je prvním skleníkem v Česku, který prošel kontrolním auditem pro technologii pěstování Bez zbytků pesticidů a získal certifikaci. V současné době tento proces ve spolupráci se ZERYA realizuje také Farma Haňovice na Olomoucku a do přípravné fáze vstupuje i Farma Kožichovice z Třebíčska.

„Velmi oceňuji zaměření semináře na téma produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů, které ukazuje cestu, jak v našich podmínkách produkovat bezpečné potraviny. Prezentace z činnosti Farmy Bezdínek dokladovala první praktické zkušenosti z ČR při pěstování rajčat ve sklenících bez použití syntetických pesticidů, které by zanechávaly zbytky reziduí v produktech. Požadavky na bez-reziduální produkci, které jsou dokladovány její certifikací, jsou obdobné jako pro potraviny určené pro malé děti,“ uvedl ve svém vyjádření k semináři prof. RNDr. ing. František Kocourek, CSc., pracovník Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a pedagog na České zemědělské univerzitě v Praze, který se semináře zúčastnil a problematika reziduí pesticidů v potravinách je součástí jeho výzkumného zaměření.

Že je bez-reziduální produkce ovoce a zeleniny cesta reálná pak potvrzovali další přenášející, včetně zahraničních hostů. Mezi dalšími vystupujícími byli Hanka Sobczynska, koordinátorka klastru Polska Natura, Ing. Pavel Hejzlar, Ph.D., portfolio manager fruits z firmy Danone, Ing. Pavel Mikoška, CSc. ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR), Ing. Václav Koukolíček, tiskový mluvčí Tesco, Ing. Jana Kloutvorová ze Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO), Ing. Zuzana Přibylová ze Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM). Více informací také zde - https://www.farmabezdinek.cz/seminar-produkce-bez-pesticidu/ 

Ochrana proti škůdcům a chorobám je založena přednostně na využívání biologických prostředků ochrany, přirozených nepřátel škůdců a na nesyntetických prostředcích, ale ne na úplném zákazu chemických hnojiv a prostředků, jaký je v ekologických režimech pěstování. To umožňuje produkovat zeleninu srovnatelnou co do bezpečnosti potravin s ekologickými produkty (bio-produkty) a přitom s vysokým výnosem a s mnohem vyšší efektivitou využívání nákladů, včetně podpor z veřejných prostředků. Technologie takového pěstování potravin vyžaduje vysokou kvalifikaci managementu s využitím prostředků ochrany, které jsou výsledkem výzkumu v této oblasti. Bez-reziduální produkce ovoce a zeleniny je příkladem cíleného směřování podpor do produkce zdravých potravin s minimální environmentální zátěží na jednotku produkce. Dosud slabá stránka bez-reziduální nebo i nízko-rezuiduální produkce je nedostatečná informovanost spotřebitelů. „Podporuji návrh na zavedení české národní značky pro bez-reziduální produkci s veřejnou propagací ze strany Ministerstva zemědělství, který bych ještě rozšířil o českou národní značku nízko-reziduální produkce ovoce a zeleniny, které by měly produkty ze systémů integrované produkce,“ uvedl závěrem ve svém vyjádření Kocourek.

Kontakt pro média
Monika Zábojníková
+420 702 153 552
media@farmabezdinek.cz 
www.farmabezdinek.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz