Zásady bezpečného chování při výkonu práva myslivosti

InfoPoradenstvíLesnictví a myslivost vloženo: 22. 09. 2015


Subjekty, zajišťující výkon práva myslivosti, jsou povinny na základě vyhodnocení rizik zajistit bezpečný průběh celého výkonu.

Lovecké  akce, prováděné v terénu (individuální  lov,  společné  hony  atd.), mají  svá  rizika a tyto je nutné minimalizovat.

Rizika, vyplývající z výkonu práva myslivosti:

 • uklouznutí, zakopnutí, upadnutí
 • působení povětrnostních vlivů
 • ohrožení zvířaty
 • ohrožení obtížným hmyzem
 • pád z výšky
 • bodné, řezné rány
 • poranění zraku
 • zranění při manipulaci se střelnou zbraní

Způsoby lovu:

 1. Individuální lov (s doprovodem) – šoulačka, čekaná, pochůzka,
 2. Společný lov - např. naháňka, nátlačka, nadháňka, kruhová leč, ploužení atd.

Obecné zásady k minimalizaci rizik


Při výkonu myslivosti je nutné:

 • používat vhodnou obuv s protiskluznou podešví (wibram),
 • k ochraně před deštěm, sněžením i oslnění slunečními paprsky používat klobouk nebo čepici se štítkem,
 • používat oděv s ohledem na klimatické a povětrnostní podmínky,
 • nevstupovat na nestabilní žebřík posedu či kazatelny, nebo s viditelně poškozenými příčlemi,
 • při výstupu a sestupu po žebříku se přidržovat madla nebo příčlí,
 • vystupovat nebo sestupovat po žebříku posedu nebo kazatelny čelem k žebříku,
 • při výstupu střelce s doprovodem na kazatelnu musí střelec se zbraní vystupovat jako první, sestupovat jako poslední,
 • při výstupu nebo sestupu po žebříku na posed nebo kazatelnu nést zajištěnou nebo vybitou zbraň na řemeni, přehozenou přes záda, s hlavní nahoru,
 • účastníci lovu nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných psychotropních látek.


Bezpečnost při společných honech (naháňka, nátlačka, nadháňka)

 • zkontrolovat lovecké lístky, povolenky k lovu, zbrojní průkazy, průkazy zbraní, zbraně a doklady o úhradě pojistného,
 • prokazatelně seznámit účastníky honu s organizací a průběhem honu, zásadami bezpečného chování, zacházení se zbraní a loveckými signály, které je nutné akceptovat a používat,
 • vybavit honce kontrastními (oranžovými) vestami,
 • upozornit střelce na přítomnost loveckých psů,
 • vybavit střelce kontrastní (oranžovou) páskou k připevnění na klobouk nebo čepici,
 • používané lovecké psy vybavit výrazným (oranžovým) značením (např. obojkem) po dobu jejich pohybu v lečích,
 • pro  zahraniční  lovce  zajistit  srozumitelné  a  řádné písemné seznámení s podmínkami a organizací honu a zásadami bezpečného chování, které podepíší,
 • jednotlivé střelce upozornit na povinnost neopouštět určené stanoviště před vydáním srozumitelného pokynu.

Bezpečnost při výstupu do výšky

 • kazatelna  s výstupní  výškou  nad  1,5  m  musí mít žebřík  po  celé  jedné  straně  opatřený pevným madlem nebo jinou pevnou konstrukcí, aby se osoba vystupující nebo sestupující po žebříku mohla spolehlivě přidržet,
 • osoba při výstupu nebo sestupu ze žebříku musí být obrácena čelem směrem k žebříku a musí mít možnost bezpečné a spolehlivé opory,
 • po žebříku smí vystupovat nebo sestupovat pouze jedna osoba,
 • žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu jeho použití,
 • žebřík musí mít sklon nejméně 650 (poměr výška/odklon = 4:1),
 • vzdálenost mezi jednotlivými příčlemi nesmí přesáhnout 30 cm a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 60 cm,
 • příčle musí být nejméně 2 cm silná, dlouhá nejméně 28 cm (vzdálenost mezi bočnicemi), bez námrazy nebo bláta a nesmí se v
  bočnicích protáčet,
 • žebřík  musí  horním  koncem  přesahovat v místě  dotyku výstupní  plochy posedu  nebo kazatelny nejméně o 1m pro přidržení vystupujících nebo sestupujících osob,
 • na horních třech příčlích opěrného žebříku se nesmí stát.


Po organizační stránce je po zahájení společného honu nutné:

 • zajistit na  každé  leči  přenosnou  lékárničku  a  odborně  způsobilou  osobu,  vyškolenou k poskytnutí první pomoci,
 • zavést střelce na jednotlivá stanoviště, upozornit je na směr postupu honců a psů v lečích, na signály k zahájení, přerušení nebo ukončení leče a určit směr střelby,
 • ze  strany  závodčích  věnovat  zvýšenou  pozornost  zejména  hostům  a  cizím  osobám, neznajících  místní  podmínky  a  po  ukončení  leče  se  přesvědčit,  zda  nezůstali stát na určeném stanovišti,
 • honce  před každou  lečí  upozornit  na  zvláštnosti terénu, určený způsob (rozestup,  tvar), směr a rychlost postupu,
 • po ukončení leče nebo při přesunu musí střelci nést zbraň vybitou nebo ji zalamovat.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz