InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2007 až 2013OSA III

Zpřesnění Pravidel osy IV a Pravidel pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

11. 06. 2015

10.6.2015 - Dne 8. 6. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění a Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Uvedená zpřesnění se týkají zpětně všech žadatelů, zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 je platné pro žadatele, kteří nepodali Žádost o proplacení. Zpřesnění nemají dopad na Pravidla IV.2.1 pro 22. kolo.

Jedná se o následující změny:


A) Pravidla pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina

 • formální úpravy textu, stylistická úprava kapitoly 8
 • úprava sankcí - zejména sankce X změněna na C, případně D jinak C
 • upřesnění povinnosti MAS týkající se auditu a ex post evaluace
 • úprava kapitoly Provádění změn - Hlášení o změnách
 • úprava lhůty vázanosti MAS na účel – lhůta vázanosti na účel MAS běží po celou dobu lhůty vázanosti na účel projektů podaných konečnými žadateli příslušné MAS


B) Pravidla pro opatření IV.1.2 – Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

 • doplnění povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení výdajů


Nové znění:

14) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen (fotodokumentace musí být v elektronické podobě a v kvalitě zajišťující čitelnost a odpovídající jednoznačnou identifikovatelnost), D jinak K.

C) Pravidla pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

 • formální úpravy textu
 • změna kap. 6 Povinnosti žadatele/příjemce dotace - odstraněno písmeno s) a t)
 • celková úprava kap. 12 Provádění změn, zejména:
  • změna RO SZIF a CP SZIF na SZIF
  • umožněna změna PMAS/KMAS (odstraněno písm. e) a f) z kap. 12.2) – změnu schvaluje SZIF, musí být odůvodnitelná
  • doplněna změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace z PRV, mezi změny, které nelze provést bez předchozí souhlasu SZIF
  • doplnění podmínky pro udělení sankce při provedení změn -  12.1, písm. a)
  • hlášení změny místa realizace a změny způsobu realizování projektu dodavatelsky na formu věcného plnění a naopak - přesunuto mezi změny, které je nutné hlásit nejpozději k ŽoP (kap. 12. 4)
  • změna technických parametrů upravena na změnu realizace výstupů, které musí odpovídat skutečnosti včetně finančního plnění
  • doplněna kap. 12. 6 Hlášení změn ve lhůtě udržitelnosti
 • změna v kap. 17 Závěrečná a přechodná ustanovení - odstraněna výjimka u kap. 12 týkající se změny realizace projektu dodavatelsky na věcné plnění a naopak


D) Pravidla pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

 • změny v kapitole 11. Provádění změn – zejména odstranění právní formy ze změn, které nelze provést bez předchozího souhlasu SZIF
 • změna v kapitole 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace, odrážka o) - doplněno ukončení lhůty vázanosti – „nejpozději však do 31. 12. 2015“Aktualizované znění všech Pravidel naleznete v příloze.


Přílohy

    Pravidla IV 1 1 (PDF, 445 KB)
    Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV 1 2 (PDF, 1 MB)
    Pravidla IV 2 1 (PDF, 677 KB)
    Pravidla III 4 1 (PDF, 740 KB)

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

10. 12. 2019

EuroEuro25,525
DolarDolar23,043
LibraLibra30,358

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
10. Prosinec
Společné jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR více ›
11. Prosinec
Setkání chovatelů Libereckého a Jabloneckého kraje 2019 více ›
11. Prosinec
Konference Budoucnost evropského zemědělství 2019 více ›
12. Prosinec
Předvánoční setkání zemědělců okresu Rakovník více ›
12. Prosinec
Workshop: Drenáže na zemědělské půdě – provoz, údržba, modernizace. Způsoby ovlivňování množství a jakosti drenážních vod více ›
Akce škol:
11. Prosinec
Ohlédnutí za Švehlou více ›
11. Prosinec
Seminář zemědělských knihoven více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz