Zpřesnění Pravidel pro žadatele

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M04 vloženo: 09. 10. 2015


2.10.2015 - Dne 1. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro všechny Operace/záměry 1. kola příjmu žádostí. Dále byly upraveny Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.

 1. Obecné podmínky Pravidel

  V návaznosti na výše uvedené byla přepracována kapitola 5 Žádost o dotaci.

  Kapitola 5.6. Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů

  Byla prodloužena lhůta pro administrativní kontrolu Žádosti o dotaci, proto v případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 84 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí. Odstranění zjištěných nedostatků formou doplnění ze strany žadatele může být ve stanovené lhůtě provedeno pouze jednou.

  Přidání nové kapitoly 5.7. Doložení příloh ke stavebnímu řízení.

  Žadatelé jsou povinni v období 19. – 20. týdne od ukončení příjmu Žádostí doložit aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci a přílohy ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace). V případě operace 4.1.1 a 4.2.1 rovněž souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

  Kapitola 5.8. Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení

  Byl posunut termín pro předložení kompletní dokumentace k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení z původního 16. – 19. týdne od ukončení příjmu Žádostí na 31. – 32. týden od ukončení příjmu žádostí.

  Kapitola 8.1. Provádění změn – obecné informace

  Byl také upraven termín pro povinnost oznamovat změny prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách. Tato povinnost vzniká příjemci dotace až po podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Do té doby provádí změny přímo do formuláře Žádosti o dotaci na základě výzvy SZIF k odstranění nedostatků.

 2. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

  V příloze č. 5 kódu 028 Nákup speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu byla upravena definice způsobilého výdaje na „Návěs pro vývoz cukrovky z pole“. Pro tento typ výdaje tak již nebude existovat omezení z pohledu velikosti objemu nákladu.

 3. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  Příloha „Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů u projektů, u kterých je vyžadováno“ nebude vyžadována ihned po zaregistrování Žádosti o dotaci, ale až v rámci dokládání příloh ke stavebnímu řízení.

  Aktuální znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv a v příloze níže.


Přílohy

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace (včetně zpřesnění 1.10.2015) na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v REVIZÍCH (PDF, 344 KB)
1. kolo - Pravidla pro žadatele včetně zpřesnění 1.10.2015 - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků v REVIZÍCH (PDF, 1 MB)
1. kolo - Pravidla pro žadatele včetně zpřesnění 1.10.2015 - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů v REVIZÍCH (PDF, 852 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz