AKCR.cz › Dotace › OP Rybářství


Ministerstvo zemědělství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 1., 2., 3., 4. a 5. výzvy OP Rybářství 2021–2027

27. 09. 2022 | Dotace | OP Rybářství

15.9.2022 - Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu Technická pomoc (1. výzva), 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva), 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva), 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) a 2.1.1 Inovace (5. výzva). Řídicí orgán OP Rybářství plánuje vyhlásit příjem žádosti na 1., 2., a 3. výzvu koncem října 2022 a ponechá dostatečný časový interval (cca 5 týdnů) na vlastní podání…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2. záměr a) z 21. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

26. 09. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 23. září 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled doporučených Žádostí…

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.2 Zpracování produktů OP Rybářství 2021–2027, 3. výzva

22. 09. 2022 | Dotace | OP Rybářství

7.9.2022 - Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2021–2027 (dále „OP Rybářství 2021–2027“) stanovují podmínky pro poskytování podpory v rámci OP Rybářství 2021–2027.

Seznam operací Operačního programu Rybářství 2014–2020 podle čl. 119

09. 08. 2022 | Dotace | OP Rybářství

Seznam operací Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 k danému termínu.

Zápisy ze zasedání MV OP Rybářství 2021–2027

08. 08. 2022 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

V Praze dne 27. července 2022 - První zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021–2027 se konalo dne 30. června 2022 distanční formou za předsednictví Ing. Pavla Sekáče, Ph.D. a účasti zástupkyně Evropské komise paní Moniky Adamové.

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2021

25. 07. 2022 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

12.7.2022 - Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2021.

Složení Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2021–2027

15. 07. 2022 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

1.7.2022 - Složení Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2021–2027 je v souladu s čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021, o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

15. 07. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 27. června 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled doporučených Žádostí…

Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, zaměří se na rozvoj moderní akvakultury

22. 06. 2022 | Dotace | OP Rybářství

22.6.2022 - Tisková zpráva – Jednu miliardu korun získají rybáři prostřednictvím nového Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze jsou určeny na podporu udržitelné akvakultury, posílení konkurenceschopnosti a odolnosti sektoru. Program v oblasti rybolovu a akvakultury schválila Evropská komise České republice jako prvnímu členskému státu EU

Zápisy ze zasedání MV OP Rybářství 2014 - 2020

14. 06. 2022 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

Patnácté zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014–2020 se konalo dne 19. května 2022 distanční formou za předsednictví Ing. Pavla Sekáče, Ph.D. a účasti zástupkyně Evropské komise paní Moniky Adamové. (PDF, 1 MB)

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.2. záměr b) z 3. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

13. 05. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 13. května 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 5.2., záměr b) Propagační kampaně, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled doporučených Žádostí o…

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 21. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

02. 05. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 27. dubna 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje: „Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 21. výzvu přijmu žádostí v rámci OP Rybářství a to v rozsahu název…

Nedostatky identifikované Auditním orgánem - upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020

02. 05. 2022 | Dotace | OP Rybářství

22.4.2022 - Na základě obdržených Zpráv z auditů operací za rok 2021 a auditu systému OPR/2021/S/001 s názvem „ Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014–2020“ ze strany Auditního orgánu zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků, a to za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014–2020.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz