AKCR.cz › Dotace › Platby na základě jednotné žádosti


Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023 - možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

14. 03. 2023 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení.

Podopatření na podporu integrované produkce ovoce, vinné révy a zeleniny přináší téměř 304 milionů korun do zemědělského sektoru

14. 03. 2023 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 13. března 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) dnes začal vydávat rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO), která se týkají integrované produkce ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku. Celkem za všechna podopatření zemědělci zažádali o téměř 304 milionů korun. Dotační podporu obdrží více než 900 žadatelů.

Pěstitelé ovocných druhů získají podporu vyšší než 89 milionů korun

14. 03. 2023 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 13. března 2023 – Dnes Státní zemědělský intervenční fond (Fond) zahajuje vydávání rozhodnutí na vyplácení dobrovolných podpor, které jsou vázané na produkci (VCS), a to na ovoce s vysokou i velmi vysokou pracností. Podporu celkově obdrží více než 630 zemědělců v celkové výši 89,04 mil. korun.

Na ošetřování trvalých travních porostů získají zemědělci přes 3,15 miliardy korun

21. 02. 2023 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 20. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí k dotačnímu titulu Ošetřování trvalých travních porostů. O tuto neprojektovou podporu z Programu rozvoje venkova zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti 2022 celkem 16 170 zemědělců. Fond mezi ně rozdělí přes 3,15 miliardy korun.

Podpora Ekologického zemědělství přesahuje částku 1,5 miliardy korun

07. 02. 2023 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 6. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). O dotaci na Ekologické zemědělství si zažádalo 1 259 zemědělců, na Navazující ekologické zemědělství jich bylo 3 931. Fond jim v rámci obou opatření vyplatí 1,54 miliardy korun.

SZIF rozdělí přes 537 milionů korun na bílkovinné plodiny, brambory a chmel

07. 02. 2023 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 6. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydává rozhodnutí na další tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). O podporu na bílkovinné plodiny prostřednictvím Jednotné žádosti 2022 požádalo 6 833 žadatelů a dostanou přes 416,4 milionů korun. Na produkci konzumních brambor Fond rozdělí 691 pěstitelům 44,6 milionu korun. Žádost o dotaci na chmel podalo 120 zemědělců, kteří získají téměř 76,1 milionů…

SZIF vydává rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, Greening a platby pro mladé zemědělce

16. 01. 2023 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 16. ledna 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vydávání rozhodnutí na platby k dalším dotačním titulům: Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), Greening a pro mladé zemědělce. Pro 27 511 uchazečů o PVP je vyčleněno přes 515,5 milionů korun. Mezi 30 263 tisíc žadatelů o Greening rozdělíme 6,25 mld. korun. Mladí zemědělci mohou počítat s částkou 95,2 milionů korun, o dotaci jich požádalo 2 583.

SZIF vydává rozhodnutí na telata masného typu

06. 01. 2023 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 6. ledna 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začíná vydávat rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) - telata masného typu. Mezi 6 578 žadatelů o dotaci se rozdělí přes 604,7 milionů korun. Aktuální sazba je 7 809,80 korun na velkou dobytčí jednotku (VDJ). Podpora se vztahuje na telata narozená v období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022.

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu, zeleninu s vysokou pracností a chov dojnic

07. 12. 2022 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 7. prosince 2022 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů.

SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA 2000

02. 12. 2022 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 30. listopadu 2022 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal včera vydávat rozhodnutí ke kompenzační platbě v oblastech NATURA 2000 na zemědělské půdě. Také v případě této platby Fond přistoupil k vydávání rozhodnutí dříve, než bylo avizováno v harmonogramu (12. prosince). Prostřednictvím Jednotné žádosti letos o tuto podporu požádalo 747 žadatelů, pro které je připraveno více než 27 milionů korun.

SZIF začíná vyplácet podporu na ANC s předstihem

02. 12. 2022 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 2. prosince 2022 – Již 29. listopadu spustil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávání rozhodnutí k dotaci ANC (Areas with Natural Constraints). Podle harmonogramu měl s vydáváním rozhodnutí k platbě začít až 5. prosince. Podpora je vyplácena v rámci neprojektových opatření Programu rozvoje venkova. Fond letos obdržel 21 842 žádostí, mezi které rozdělí přibližně 4,3 miliardy korun. „Jedná se o kompenzační platbu pro žadatele,…

SZIF vyplácí doplatek k Jednotné platbě na plochu

02. 12. 2022 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 2. prosince 2022 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal vyplácet doplatek k nejrozšířenější zemědělské dotaci – SAPS. Rozhodnutí se zálohou ve výši 70 % fond vydával od 17. října. Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 213,91 korun na hektar. Na zálohách a doplatcích Fond mezi žadatele rozdělí přes 11,4 miliardy korun.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil letošní sazby přechodných vnitrostátních podpor. Zemědělci dostanou přes půl miliardy korun

23. 11. 2022 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

23.11.2022 - Tisková zpráva – Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil výši sazeb pro přechodné vnitrostátní podpory (PVP) pro rok 2022. Zemědělci je dostanou za péči o zemědělskou půdu, pěstování chmele a brambor na škrob a na chov krav, ovcí a koz.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz