AKCR.cz › Dotace › SZP pro období 2021-2027


Přehledy osiv pro vybrané intervence

23. 02. 2023 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

21.2.2023 - V příloze naleznete přehledy osiv pro přímé platby a intervence Agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.  

Monitorovací výbor Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

23. 01. 2023 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

17.1.2023 - První zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 15. prosince 2022 online formou. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků.

Strategický plán Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027

28. 11. 2022 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

25.11.2022 - Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím č. C(2022) 8338 final schválila dne 24. 11. 2022 Strategický plán Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 za účelem získání podpory Unie financované z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Projednávání s NNO - prezentace z roku 2022

28. 11. 2022 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

Ekoschémata - prezentace ze dne 21. 11. 2022 - ke stažení

Prodloužení výzvy pro příjem přihlášek na pozici broker/inovační zprostředkovatel pro aktivity v rámci intervence Podpora operačních skupin a projektů EIP v SP SZP 2023–2027 do 31. 10. 2022

10. 10. 2022 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

7.10.2022 - V souvislosti s přípravou Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 (dále jen „SP SZP“) Odbor Řídicí orgán PRV vyhlašuje 1. výzvu pro příjem přihlášek na pozici broker. Během programového období 2023–2027 jsou plánovány celkem tři výzvy.

Výzva pro příjem přihlášek na pozici broker/inovační zprostředkovatel pro aktivity v rámci intervence Podpora operačních skupin a projektů EIP v SP SZP 2023–2027

01. 09. 2022 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

31.8.2022 - V souvislosti s přípravou Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 (dále jen „SP SZP“) Odbor Řídicí orgán PRV vyhlašuje 1. výzvu pro příjem přihlášek na pozici broker. Během programového období 2023–2027 jsou plánovány celkem tři výzvy.

Informační brožury k obsahu Strategického plánu SZP

01. 09. 2022 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

30.8.2022 - Tematické brožury, které obsahují popis podmínek jednotlivých intervencí dle aktuálního znění Strategického plánu SZP před jeho předložením Vládě a Evropské komisi. Konkrétní podmínky podpor budou obsaženy v příslušných nařízeních vlády a Pravidlech pro žadatele.

Seznam katastrálních území zařazených do ANC pro období 2023–2027

18. 05. 2022 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

16.5.2022 - Tabulka obsahuje seznam k.ú. zařazených do Oblastí s přírodními a jinými omezeními (ANC) a jejich zařazení do jednotlivých typů ANC. Seznam je orientační a jeho závazná forma bude zveřejněna jako příloha nařízení vlády stanovujícího podmínky provádění intervence pro oblasti s přírodními a jinými omezeními.

Návrh Strategického plánu SZP odeslaný k připomínkám EK

28. 01. 2022 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

28.1.2022 - Dne 28. 1. 2022 předalo Ministerstvo zemědělství Evropské komisi návrh Strategického plánu SZP. V příloze naleznete dokument vygenerovaný z informačního systému EK.

Nařízení EP a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci SZP (strategické plány SZP)

08. 12. 2021 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

7.12.2021 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky

08. 12. 2021 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

7.12.2021 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013.

SZP 2023 - 2027 Přímé platby - příjmy

16. 03. 2021 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

Prezentace pracovní skupiny ze dne 12.3.2021.

Prezentace - Antimikrobiální rezistence

11. 03. 2021 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

Prezentace ze dne 9.3.2021.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz