AKCR.cz › Komodity › Statistické informace › Sklizeň


Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2023

26. 01. 2023 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

26. ledna 2023 - Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2022 vysety na 978 tis. ha, řepka ozimá na 363 tis. ha. Meziročně je plocha ozimých obilovin menší o 11 tis. ha, naopak plocha řepky ozimé o 19 tis. ha větší.

Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 9. 2022

14. 10. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

KOMENTÁŘ Na základě zjišťování k 15. září 2022 odhaduje Český statistický úřad sklizeň obilovin ve výši 8 167 tis. tun při průměrném výnosu 5,92 t/ha. Proti skutečnosti roku 2021 to znamená snížení hektarového výnosu o 0,22 tun a produkce o 46 tis. tun. Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 604 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrovní nižší o 384 tis. tun, tj. o 38,9 %.

Odhady sklizní - září 2022

14. 10. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

Brambor se letos sklidí méně než v loňském roce 14.10.2022 - Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září je úroda obilovin po započítání kukuřice téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (−0,6 %). Meziročně více se sklidilo řepky (+12,7 %), sóji (+27,9 %) a slunečnice (+8,9 %), naproti tomu je odhad sklizně máku téměř o třetinu nižší (−30,8 %). Také očekávaná úroda brambor a cukrovky je nižší (−8,6 %, resp. −11,2 %) a méně se sklidí i…

Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2022

15. 09. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

KOMENTÁŘ Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2022 odhady hektarových výnosů a sklizní kukuřice na zrno, brambor, cukrovky technické, slunečnice na semeno, sóji, kukuřice na zeleno a siláž a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), hrachu na zrno, řepky a okurek nakládaček. Odhadovaná produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch, vývoje počasí během vegetační doby a také z…

Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2022

15. 08. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

Komentář      K 15. červenci 2022 zpracoval Český statistický úřad odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, máku, vybraných druhů ovoce a zeleniny a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky, brambor raných, jahod, třešní a višní. 

Odhady sklizní - červenec 2022

11. 08. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

Očekává se dobrá úroda obilovin i řepky 11.08.2022 - Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 7 403 tis. tun a řepky 1 073 tis. tun. V meziročním srovnání je předpokládaná sklizeň základních obilovin o 178 tis. tun vyšší (+2,5 %), řepky se sklidí o 48 tis. tun více (+4,7 %). Odhadovaná sklizeň máku 20 tis. tun je meziročně o třetinu nižší (−32,9 %).

Soupis ploch osevů - k 31. 5. 2022

04. 07. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

Komentář     Výměra zemědělské půdy zjištěná šetřením o plochách osevů v roce 2022 činí 3 530 tis. ha, tj. o 627 ha více než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 481 tis. ha, což je zvýšení o 4 tis. hektarů proti roku předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě je 70,3 %. Na trvalé travní porosty připadá 1 003 tis. ha, tj. o 3 tis. ha (o 0,3 %) méně než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 28,4 %.…

Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2022

04. 07. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

KOMENTÁŘ Na základě výsledků šetření o plochách osevů k 31. 5. 2022 byl proveden k 10. červnu 2022 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

Odhady sklizní - červen 2022

04. 07. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

Očekává se průměrná úroda obilovin 04.07.2022 - Na základě prvních letošních odhadů sklizní k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 7 161 tis. tun a řepky 1 065 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 64 tis. tun nižší (−0,9 %), naopak řepky se sklidí o 40 tis. tun více (+3,9 %).

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2021

28. 02. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ: Sklizeň zemědělských plodin Sklizeň ovoce Spotřeba hnojiv Odhad osevních ploch ozimých plodin k 30. 11. KOMENTÁŘ Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.  Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně zvýšila o tisíc ha tj. o 0,1 % na 1 345,8 tis. ha. Celková…

Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2022

27. 01. 2022 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

26. ledna 2022 - Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2021 vysety na 972 tis. ha, řepka na 352 tis. ha. Meziročně je plocha ozimých obilovin větší o 86 tis. ha (+9,7 %), řepky ozimé o 10 tis. ha (+3,0 %).Ozimé obiloviny byly vysety na 972 tis. ha, tj. meziročně o 86 tis. ha více (+9,7 %). Zásadní podíl na nárůstu ploch ozimých obilovin má pšenice, jejíž plocha 788 tis. ha je meziročně větší o 79 tis. ha (+11,1 %), plocha ječmene 123…

Odhady sklizní - září 2021

18. 10. 2021 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

Brambor se letos sklidí méně než v loňském roce15.10.2021 - Poslední odhad sklizně k 15. září potvrdil meziročně nižší úrodu obilovin (−1,4 %) a řepky (−17,5 %). Také úroda brambor je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní nižší (−3,5 %). Naopak příznivější je odhad sklizně cukrovky (+8,8 %), slunečnice (+61,8 %) nebo máku (+1,8 %).

Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8. 2021

14. 09. 2021 | Komodity | Statistické informace | Sklizeň

KOMENTÁŘ Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2021 odhady hektarových výnosů a sklizní kukuřice na zrno, brambor, cukrovky technické, slunečnice na semeno, sóji, kukuřice na zeleno a siláž a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), hrachu na zrno, řepky a okurek nakládaček. Odhadovaná produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch, vývoje počasí během vegetační doby a také z…

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz