AKCR.cz › Legislativa › Předpisy a metodiky


Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2023

05. 04. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků v daném roce.

Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

16. 03. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Lesnictví a myslivost

15.3.2023 - Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.

Dovoz rostlin náchylných k napadení bakterií Xylella fastidiosa do České republiky má pozastaveno patnáct zemí

08. 03. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

3.3.2023 - Tisková zpráva – Na základě rozhodnutí Evropské unie odmítá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dovážené zásilky s rostlinami náchylnými k bakterii Xylella fastidiosa. Opatření se týká zásilek s rostlinolékařským osvědčením vydaným po prvním březnu 2023, celkem z patnácti určených zemí.

Vyjádření ke kontrole plnění povinností uložených rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 28a zákona na ochranu zvířat

14. 02. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Živočišná výroba

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit a ochrany zvířat, oddělení ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydal…

Upozornění pro prodejce a balírny nesadbových brambor původem z Polska a Rumunska

14. 02. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

13.2.2023 - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná povinnost připojení rostlinolékařských pasů při přemisťování nesadbových brambor původem z Polska nebo Rumunska do České republiky. Tato povinnost má za cíl zamezení šíření karanténní bakterie Clavibacter sepedonicus, původce bakteriální kroužkovitosti bramboru.

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2022

04. 01. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků v daném roce.

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2023

03. 01. 2023 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Lesnictví a myslivost

21.12.2022 - Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2023, která činí 1 471 Kč/m3.  

Dovoz ze třetích zemí

07. 12. 2022 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

6.12.2022 - Nově ÚKZÚZ provádí v rámci dovozu i kontrolu produktů ekologického zemědělství původem ze třetích zemí. Tato kompetence vyplývá ze zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚKZÚZ je tedy společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou úředním orgánem, který tyto kontroly zajišťuje při dovozu rostlin a některých rostlinných produktů.

Metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

25. 11. 2022 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Lesnictví a myslivost

23.11.2022 - Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydává metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne 20. 9. 2019.

Změna zákona o správních poplatcích

04. 10. 2022 | Legislativa | Předpisy a metodiky

28.9.2022 - Oddělení rybářství a včelařství informuje o tom, že ve sbírce zákonů byl publikován zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla mimo jiné novelizována příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů včetně novelizace části…

Odklad úplných rostlinolékařských kontrol při dovozu do Spojeného království

05. 08. 2022 | Legislativa | Předpisy a metodiky

4.8.2022 - Tisková zpráva – Spojené Království Velké Británie a Severního Irska odložilo zavedení úplných kontrol v sektoru zdraví rostlin při dovozu do Velké Británie do konce roku 2023. Nadále tak budou platit současné podmínky pro dovoz rostlin a rostlinných produktů.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz