Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v roce 2022

InfoZprávyVodní hospodářství vloženo: 18. 08. 2022


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 17. srpnu 2022

17.8.2022 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 32. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (40 %) se příliš nezměnil, podíl vrtů s normální hladinou (38 %) se mírně snížil a silně a mimořádně nadnormální hladina byla dosažena pouze u jednoho vrtu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 32. týdnu celkově mimořádně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil na mimořádně podnormální. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení, ale výrazněji se zmenšovala pouze u 3 % pramenů.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech v červenci oproti předchozímu měsíci zaznamenala stagnaci až mírný pokles u 70 % objektů, stagnaci až mírný vzestup hladiny zaznamenalo 19 % objektů a pokles až velký pokles hladiny 11 % objektů. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území. Vzestup zaznamenala pouze 3 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 55 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo na mírných poklesech, v závěru týdne v důsledku přeháněk a bouřek mírně kolísaly zejména toky na severovýchodě ČR. Týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do 0 cm, ojediněle byly poklesy i větší. Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou v rozmezí hodnot Q364–300d. Téměř 60 % všech hlásných profilů vykazovalo velmi nízké průtoky pod hranicí pro hydrologické sucho Q364–355d. Největší podíl profilů s indikací hydrologického sucha Q364–355d je v povodí Moravy po Dyji (65 %), horního Labe (64 %) a dolního Labe a Ohře (63 %), u ostatních povodí je hydrologické sucho indikováno u 50 až 55 % profilů. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 15 do 55 % QVIII. Jen mírně podprůměrné nebo průměrné průtoky se vyskytovaly ojediněle na tocích pod nádržemi.

Hladiny vodních nádrží v uplynulém týdnu převážně mírně klesaly, případně byly setrvalé. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 62–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 17. srpnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 17. 8. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 17. 8. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. srpnu 2022 - ke stažení

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 10. 8. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 10. 8. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 3. srpnu 2022 - ke stažení

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 3. 8. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 3. 8. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 27. červenci 2022 - ke stažení

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 27. 7. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 27. 7. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. červenci 2022- ke stažení

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 20. 7. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 20. 7. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. červenci 2022- ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 7. 7. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 7. 7. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. červnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 29. 6. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 29. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červnu 2022  - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 22. 6. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 22. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. červnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 15. 6. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 15. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. červnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 8. 6. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 8. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. červnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 1. 6. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 1. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. květnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 25. 5. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 25. 5. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 18. květnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 18. 5. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 18. 5. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 11. květnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 11. 5. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 11. 5. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 4. květnu 2022 - ke stažení
Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 4. 5. 2022 (PDF
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 4. 5. 2022 (PDF)

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 27. dubnu 2022 - ke stažení

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 27. 4. 2022  (PDF
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 27. 4. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. dubnu 2022 - ke stažení

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 20. 4. 2022  (PDF
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 20. 4. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 13. dubnu 2022 - ke stažení
Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 13. 4. 2022  (PDF
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 13. 4. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 6. dubnu 2022 - ke stažení
Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 6. 4. 2022  (PDF
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 6. 4. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. březnu 2022  - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 30. 3. 2022 (PDF
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 30. 3. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 23. březnu 2022  - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 23. 3. 2022 (PDF
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 23. 3. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 16. březnu 2022  - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 16. 3. 2022 (PDF - ke stažení
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 16. 3. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. březnu 2022  - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 9. 3. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 9. 3. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. březnu 2022 - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 2. 3. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 2. 3. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 23. únoru 2022 - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 23. 2. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 23. 2. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. únoru 2022 - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 9. 2. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 9. 2. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. únoru 2022 - ke stažení

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 2. 2. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 2. 2. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 26. lednu 2022 - ke stažení

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 26. 1. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 26. 1. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 19. lednu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 19. 1. 2022  (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 19. 1. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. lednu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 19. 1. 2022  (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 19. 1. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. lednu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 5. 1. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 5. 1. 2022 (PDF)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz