Biopotraviny: Kvalitnější produkty a podpora výroby

InfoZprávyEvropská unie vloženo: 24. 04. 2018


  • přísné a na posouzení rizika založené kontroly v celém dodavatelském řetězci
  • nová pravidla proti kontaminaci produktů zakázanými hnojivy a pesticidy
  • dodržování vysokých standardů EU také u dovozu produktů z třetích zemí

Poslanci ve čtvrtek schválili konečné znění nové legislativní úpravy, která by měla zvýšit kvalitu produktů ekologické výroby a přispět k rozšíření bioprodukce v EU.

Novela nařízení o ekologické produkci a označování ekologických výrobků v EU, kterou poslanci schválili poměrem hlasů 466 (pro): 124 (proti): 50 (zdrželo se hlasování), je výsledkem jednání parlamentních vyjednavačů a ministrů členských států završeného dohodou o jejím konečném znění ze dne 28. června 2017.

Zvyšování kvality biopotravin

Přísné kontroly založené na posouzení rizika v celém dodavatelském řetězci. Díky tlaku poslanců bude inspekce vykonávána fyzicky u všech subjektů ve všech stupních výroby, přípravy a distribuce ekologického výrobku, a to alespoň jednou ročně, nebo - v případě, že v předcházejících třech letech nebylo zaznamenané porušení pravidel a pravděpodobnost jejich porušení byla vyhodnocena jako nízká - alespoň jednou za dva roky.

Podobně přísná pravidla pro dovážené ekologické výrobky. Platnost aktuálních pravidel o uznávání podobných, avšak neidentických standardů ekologické výroby u produktů dovážených z některých třetích zemí, vyprší v průběhu pěti let od nabytí účinnosti nového nařízení.

Podpora rozšiřování bioprodukce v EU

Zvyšování dostupnosti ekologického osiva a zvířat. Členské státy zřídí a zajistí aktualizování databáze dostupného ekologického rozmnožovacího materiálu s cílem nasytit poptávku po výrobních vstupech na straně zemědělců a motivovat nabídku na straně chovatelů, šlechtitelů a producentů. V případě dostatečné nabídky ekologického osiva a zvířat vyprší platnost výjimek umožňujících za jistých podmínek využívání konvenčního (ne plně ekologického) rozmnožovacího materiálu při bioprodukci v roce 2035.
Smíšené zemědělství zůstane povolené. Firmy vyrábějící produkty konvenčního a ekologického zemědělství budou nadále povolené, jejich zákaz, původně navrhovaný Evropskou komisí, by podle poslanců odradil farmáře od postupného přechodu na ekologickou výrobu. Smíšené farmy však budou muset jasně a účinně oddělit oba druhy zemědělské výroby, aby nedocházelo k záměně výrobků či kontaminaci bioproduktů nepovolenými pesticidy a hnojivy.
Jednodušší označování pro malé farmáře. Umožnění skupinové certifikace ušetří malým zemědělstvím čas a peníze při přechodu na ekologickou výrobu.

Zabránění kontaminace biopotravin syntetickými pesticidy či hnojivy.

Preventivní opatření. Zemědělci, stejně jako další operátoři v dodavatelském řetězci, budou povinni aplikovat nová preventivní opatření, jejichž cílem je zabránit kontaminaci ekologických produktů nepovolenými látkami. V případě podezření z kontaminace nepovolenými pesticidy či hnojivem, které je možné použít při konvenční zemědělské produkci, ne však při bioprodukci, bude do ukončení kontroly zakázané nabízet výrobek jako ekologický. V případě, že kontaminace byla úmyslná - například v případě záměrného použití nepovoleného pesticidu - nebo nedošlo k důslednému uplatnění preventivních opatření, produkt definitivně přijde o předponu bio.
Zvláštní prahové limity pro nepovolené látky. Vnitrostátní legislativa, kterou některé členské státy určují limity například pro přítomnost nepovolených pesticidů v ekologických výrobcích, a jdou tedy dále než nařízení EU, může zůstat nadále v platnosti. Dané členské státy však zároveň musí na svém území umožnit prodej ekologických výrobků z jiných zemí Unie, které splňují všeobecná pravidla EU v oblasti bioprodukce.
Přehodnocení preventivních opatření a vnitrostátních pravidel. Evropská komise vypracuje do čtyř let po nabytí účinnosti nového nařízení zprávu, která zhodnotí uplatňování preventivních opatření a vnitrostátních limitů pro přítomnost nepovolených látek v bioproduktech. V případě potřeby též předloží legislativní návrh, který by preventivní opatření posílil či harmonizoval vnitrostátní pravidla.

Podrobnější informace o nové legislativě a pravidlech bioprodukce a označování biopotravin jsou k dispozici v samostatném dokumentu.

Prohlášení zpravodaje

„Dnešní hlasování EP přinese jak zemědělcům, tak i spotřebitelům v EU větší jistotu. Nová pravidla zvýší kvalitu biopotravin v EU, zároveň však pomohou vyřešit potřeby rychle se rozvíjejícího trhu s ekologickými produkty,“ uvedl zpravodaj Martin Häusling (Zelení/EFA, DE)., který se podrobněji k obsahu nařízení vyjádřil na tiskové konferenci.

Další postup

Parlamentem schválený text musí před vstupem v platnost ještě formálně schválit Rada (ministrů) EU. Nové nařízení vstoupí v platnost 1. ledna 2021.

Kontakty:

Ján JAKUBOV
Press Officer
Kontaktní údaje:
Telefonní číslo: (+32) 2 28 34476 (BXL)
Telefonní číslo: (+33) 3 881 73840 (STR)
Číslo mobilního telefonu: (+32) 498 98 35 90
E-mail: jan.jakubov@europarl.europa.eu 
E-mail: agri-press@europarl.europa.eu 
Twitterový účet: @EP_Agriculture

Irena KUBÁŠKOVÁ
Tisková atašé
Kontaktní údaje:
Číslo mobilního telefonu: (+420) 775 511 125
E-mail: irena.kubaskova@ep.europa.eu

Odkaz: 20180411IPR01523
Vytvořeno: 19-04-2018 - 12:53

Tisková zpráva
Plenární zasedání
AGRI
19-04-2018 - 12:53

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz