EP podpoří snížení emisí, aby EU naplnila cíle Pařížské dohody

InfoZprávyEvropská unie vloženo: 24. 04. 2018


Národní cíle jsou součástí celoevropské snahy snížit CO2 do roku 2030 o 30 % ve srovnání s úrovní roku 2005
Redukce emisí ze zemědělství, dopravy, výstavby a zpracování odpadu
Využití půdy a lesnictví: emise a absorpce musí být do roku 2030 v rovnováze
Splnění závazků EU s cílem snížit do roku 2030 emise o 40 % oproti hodnotám z roku 1990.

Emise v oblasti dopravy, zemědělství, stavebnictví a zpracování odpadu musí být sníženy o 30 % v celé EU; emise CO2 a jejich absorpce by měly dosáhnout rovnováhy do roku 2030.

Vyplývá to ze dvou legislativních návrhů, které poslanci schválili v úterý.

Cíle EU se promítnou do závazných národních cílů pro sektory, které nejsou zahrnuty v systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Jedná se zejména o zemědělství, dopravu, výstavbu a zpracování odpadu, které se dohromady podílejí na tvorbě přibližně 60 % emisí skleníkových plynů EU.

Tato snížení přispějí k dosažení celkového společného závazku EU vyplývajícího z Pařížské dohody o změně klimatu, podle níž je nutné snížit emise skleníkových plynů ve všech odvětvích o 40 % oproti hodnotám z roku 1990.

“Udělali jsme vše pro dosažení dohody na ambiciózním evropském nařízení v oblasti klimatu, a to navzdory pokusům mnohých vlád v EU oslabit naše ambice," uvedl zpravodaj Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). "Díky tlaku Parlamentu se podařilo snížit emisní strop na úroveň emisí přibližně čtyř milionů aut. Evropské vlády toho budou muset udělat více a budou to muset udělat dříve. Ochranu klimatu není možné dále odsouvat na vedlejší kolej a toto nařízení vyžaduje urychlení ekologických investic do snížení emisí v zemědělství, dopravě, stavebnictví i zpracování odpadu," dodal.

Lesnictví jako nástroj v boji proti klimatickým změnám

Parlament rovněž odhlasoval samostatné nařízení, jehož cílem je zmírnit dopady klimatických změn snížením emisí skleníkových plynů z využívání půdy a lesnictví a zvýšením množství emisí absorbovaných lesy. Lesy EU v současné době absorbují každoročně téměř 10 % všech emisí skleníkových plynů EU.

Podle nových pravidel musí členské země EU zajistit, aby odlesnění bylo vykompenzováno vysazením nových stromů. Navrhovaná legislativa stanoví opatření pro rozvoj tohoto odvětví s cílem zvýšit absorpci emisí CO2 lesy a obhospodařováním orné půdy a pastvin. Poslanci podpořili tato ustanovení s doplněním, že od roku 2030 by měly členské státy posílit absorpci CO2, aby převýšila množství vyprodukovaných emisí v souladu s dlouhodobými cíli EU a s Pařížskou dohodou.

"Nařízení LULUCF je o pozitivním příspěvku zemědělství a lesnictví v boji proti klimatickým změnám" uvedl zpravodaj Norbert Lins (EPP, DE). "Parlament se zasadil o dosažení rovnováhy mezi flexibilitou a srovnatelnými pravidly v 28 členských státech. Jsem přesvědčený, že se nám podařilo posílit biohospodářství, pokud jde o produkci dřeva na výstavbu domů, nábytek a bioenergie (…) Touto legislativou vysíláme jasné sdělení: nadále v Evropě chceme udržitelnou správu lesů. Chceme pokračovat v evropské tradici silného lesnictví," dodal.

Další postup

Nařízení o sdílení úsilí bylo přijato 343 hlasy pro, 172 proti a 170 se zdrželo, zatímco text o LULUCF byl přijat 574 hlasy pro, 79 proti a 32 se zdrželo hlasování. Oba dokumenty musí dříve, než vstoupí v platnost, formálně schválit Rada (ministrů) EU.

Kontakty:

Baptiste CHATAIN
Press Officer

Kontaktní údaje:
Telefonní číslo: (+32) 2 28 40992 (BXL)
Telefonní číslo: (+33) 3 881 74151 (STR)
Číslo mobilního telefonu: (+32) 498 98 13 37
E-mail: baptiste.chatain@europarl.europa.eu
E-mail: envi-press@europarl.europa.eu
Twitterový účet: @EP_Environment

Irena KUBÁŠKOVÁ

Tisková atašé
Kontaktní údaje:
Číslo mobilního telefonu: (+420) 775 511 125
E-mail: irena.kubaskova@ep.europa.eu

Odkaz: 20180411IPR01515
Vytvořeno: 17-04-2018 - 15:48

Tisková zpráva - Plenární zasedání - ENVI - 17-04-2018 - 15:48

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz