Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované Ministerstvem zemědělství – stav od 1. 11. 2018

InfoDotace vloženo: 07. 11. 2018


5.11.2018 - Od 1. listopadu 2018, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Kromě aktualizace sazeb a podmínek nebo úpravy formulářů dochází ke zřízení nového finančního příspěvku na ochranu lesa a několika nových finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. Podacím místem pro finanční příspěvky poskytované Ministerstvem zemědělství jsou i nadále krajské úřady.

Ministerstvo zemědělství od 1. listopadu 2018 poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, tyto finanční příspěvky:

 • finanční příspěvky na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dříve dotační titul A),
 • finanční příspěvky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (dříve dotační titul B),
 • finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (dříve dotační titul D),
 • finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dříve dotační titul H),
 • nový finanční příspěvek na ochranu lesů (dříve dotační titul I)
 • finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb (dříve dotační titul G) – rozšířeny o nové finanční příspěvky na zlepšování životního prostředí zvěře (krmelce pro drobnou zvěř, akusticko-světelné plašiče zvěře, provoz přezimovacích obůrek, snižování početních stavů kormorána velkého a prasete divokého) a o nový finanční příspěvek na ozeleňování krajiny (zakládání remízků, výsadba plodonosných dřevin),
 • finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců (dříve dotační titul K).

Vzhledem k počátku účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb. v průběhu příspěvkového období platí, že pro poskytnutí finančního příspěvku platí pravidla platná v době splnění jeho předmětu. Pro finanční příspěvky, jejichž předmět byl splněn před 1. 11. 2018, platí tehdejší podmínky (včetně sazeb a formulářů). Pro finanční příspěvky, jejichž předmět byl splněn po 31. 10. 2018, platí již podmínky nové (včetně sazeb a formulářů). V žádostech o poskytnutí finančního příspěvku proto nesmí dojít k tomu, aby v nich byly uvedeny práce provedené před účinností nařízení vlády č. 245/2018 Sb. i práce provedené po jeho účinnosti; žádosti z přelomového období se proto musí případně rozdělit.

Ohlášení žadatelů o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích doručená před před 1. 11. 2018 platí i nadále až do 30. června 2019 s výjimkou nového finančního příspěvku na ochranu lesa, pro který je nutné se před zahájením prací ohlásit již prostřednictvím nového formuláře.

Pro všechny finanční příspěvky na hospodaření v lesích (s výjimkou finančního příspěvku na vyhotovení LHP) platí, že k žádostem doručeným po 31. 10. 2018 musí žadatel pořídit a krajskému úřadu zaslat i datový soubor žádosti vytvořený v modulu pro žadatele. Povinnost stanovená dříve pro rozsáhlejší žádosti tedy platí v současnosti již pro všechny uvedené žádosti.

Do doby vydání schvalujícího rozhodnutí Evropské komise k úpravě dotačního rámce pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích jsou vybrané finanční příspěvky poskytovány v režimu de minimis. Po tuto dobu žadatel k příslušným žádostem přikládá čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, jehož vzor je v příloze č. 13 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Toto omezení se po přechodnou dobu týká:

 • finančního příspěvku na vyklizování nebo přibližování dříví koněm,
 • finančního příspěvku na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením při obnově lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu,
 • finančního příspěvku na výchovu lesních porostů do 40 let věku,
 • finančního příspěvku na ochranu lesa.

Z procesních důvodů je pro všechny finanční příspěvky na hospodaření v lesích posunut termín pro nejpozdější podání žádostí ze 31. srpna na 30. června (platí počínaje rokem 2019). Pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti zůstává termín pro nejpozdější podání žádosti beze změny (31. srpna).

V oblasti finančních příspěvků poskytovaných na hospodaření v lesích i finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti dochází ještě k řadě dalších změn, které jsou zřejmé ze znění nařízení vlády č. 245/2018 Sb.

V příloze tohoto příspěvku naleznete aktuální znění příloh č. 2–13 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., kterými jsou stanoveny zcela nové vzory žádostí i ohlášení žadatelů. Nové formuláře se použijí pro práce provedené po 31. 10. 2018 (pro práce provedené dříve je možné využít předchozí verze formulářů).

V souvisejících odkazech je pak uveden odkaz na aktuální znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., 51/2015 Sb., 209/2016 Sb. a 245/2018 Sb.

Zároveň bude žadatelům na internetových stránkách Ministerstva zemědělství brzy k dispozici příručka pro finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství i příručka pro finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti.


Přílohy

NV 30-2014 příloha č. 2 (DOC, 161 KB)
NV 30-2014 příloha č. 3 (DOC, 170 KB)
NV 30-2014 příloha č. 4 (DOC, 170 KB)
NV 30-2014 příloha č. 5 (DOC, 170 KB)
NV 30-2014 příloha č. 6 (DOC, 185 KB)
NV 30-2014 příloha č. 7 (DOC, 157 KB)
NV 30-2014 příloha č. 8 (DOC, 164 KB)
NV 30-2014 příloha č. 9 (DOC, 214 KB)
NV 30-2014 příloha č. 10 (DOC, 115 KB)
NV 30-2014 příloha č. 11 (DOC, 117 KB)
NV 30-2014 příloha č. 12 (DOC, 162 KB)
NV 30-2014 příloha č. 13 (DOCX, 20 KB)

Související odkazy - Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz