Informace k administrativním postupům a způsobilým výdajům MAS

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M19 vloženo: 03. 03. 2017


V Praze dne 01. března 2017 - Na základě častých dotazů MAS přinášíme přehled informací a novinek v opatření 19.2.1.:

Fiche

 • Oznamujeme, že od 1.3.2017 bude možné předkládat ke schválení Fiche na článek 35, odst. 2, písmeno c) Sdílení zařízení a zdrojů a na článek 35, odst. 2, písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. MAS fiche vygeneruje na Portálu farmáře, vyplní je v souladu se svou SCLLD a zašle přes Portál farmáře. Po schválení ze strany SZIF bude možné Fiche s články 35 zařadit do Výzvy MAS.

Výzvy

 • Dle Pravidel pro opatření 19, kapitola 5.2. Kontrola výzvy MAS má RO SZIF na vyjádření k zaslané Žádosti o potvrzení výzvy 7 pracovních dnů. Prosíme o respektování tohoto termínu a zasílání Žádosti o potvrzení výzvy přes Portál farmáře alespoň týden před datem vyhlášení výzvy.
 • Dle Pravidel pro opatření 19, kapitola 5.3. Vyhlášení výzvy MAS je stanoven termín trvání příjmu Žádostí o dotaci na MAS minimálně 2 týdny. Dle výkladu Národního orgánu pro koordinaci při MMR 2 týdny znamená 14 kalendářních dní. Zároveň doporučujeme, aby poslední den příjmu Žádostí o dotaci na MAS připadl na pracovní den, MAS tím předejde dohadům s žadateli, zda mohou podávat své Žádosti o dotaci na MAS v neděli či ne.
 • Při stanovování alokace na danou výzvu je třeba vycházet ze schváleného finančního plánu v SCLLD. V odůvodněných případech je možné alokaci na danou fichi/výzvu oproti finančnímu plánu zvýšit, např. sloučením plánovaných částek pro roky 2016 a 2017 nebo mírným zvýšením alokace na výzvu tak, aby bylo lépe zajištěno, že do 31.12.2018 bude splněna podmínka zazávazkování alespoň 50 % alokace dané MAS pro opatření 19.2.1.
  Není však přípustné vyčerpat (zazávazkovat) celou alokaci MAS pro opatření 19.2.1. do mid-term hodnocení. Realizace SCLLD je stanovena na celé období 2014-2020 - při vyčerpání alokace v jedné výzvě by bylo problematické obhájit potřebnost vyplácených režijních výdajů na činnost MAS po celé programovací období.
 • Dle Pravidel pro opatření 19, kapitola 6.3. Hodnocení projektů a předání na RO SZIF lze finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě navýšit z důvodu podpory hraničního projektu. Hraničním projektem se rozumí výhradně projekt, který je prvním nevybraným projektem ve Fichi a na  který dle  stanovené alokace  nezbývá  dostatek finančních prostředků. MAS se může rozhodnout, že hraniční projekt nepodpoří vůbec a zbývající prostředky přesune do další výzvy, nebo navýší alokaci tak, aby bylo možné projekt podpořit v plné výši. Není přípustné dodatečně manipulovat s částkami uvedenými v Žádosti o dotaci (např.  přesunem  části  způsobilých  výdajů  do nezpůsobilých). Dodatečná úprava údajů v Žádosti o dotaci je vnímána jako netransparentní postup!

Způsobilé výdaje

 • Jakým způsobem posoudit zařazení stroje/technologie do kódu 007 Živočišná výroba nebo do kódu 008 Rostlinná výroba?
  V opatření 19.2.1. se postupuje odlišně od opatření PRV podávaných žadateli napřímo.
  Stroj/technologie  bude  zařazen  do  kódu  dle  primárního  určení  stroje.  V případě univerzálního stroje (např. traktor) by měl být stroj zařazen do kódu dle skutečnosti, zda bude stroj převážně používán v rostlinné nebo živočišné výrobě.


Věříme,  že  zveřejněné  informace  přispějí  k vysvětlení  nejasností  a  hladkému  procesu administrace Fichí, Výzev a projektů konečných žadatelů v PRV.

Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení metodiky Leader a Spolupráce

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz