Informace pro žadatele Programu rozvoje venkova 2014-2020 - přímé nákupy hospodářských zvířat v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M06 vloženo: 25. 07. 2018


V Praze dne 24. července 2018 - Aktuálně je na SZIF častěji poptávaný dotaz, u kterého by chybná interpretace předmětné podmínky mohla mít zbytečně negativní dopad na výši dotace žadatelů v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.
Žadatelé se dotazují, zda pokud budou nakupovat hospodářská zvířata prostřednictvím přímého nákupu, mohou tuto zakázku zadat osobě blízké.

Dotaz vychází (pro žadatele v 6. kole příjmu žádostí) z Obecných podmínek Pravidel, kap. 9 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, písm. h), které zní:
„Pokud předpokládaná hodnota zakázky na nákup hospodářských zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin u operace 6.1.1 a 16.1.1 nedosáhne 400 000 Kč bez DPH, nebo 500 000 Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 % hodnoty zakázky, je zadavatel oprávněn pořídit toto plnění přímým nákupem.“


Upozorňujeme, že byť se jedná o plnění prostřednictvím přímého nákupu (jakéhokoliv přímého nákupu – nejenom hospodářských zvířat), stále se jedná z pohledu Pravidel o zakázku. Na žadatele se tak prostřednictvím Obecných podmínek Pravidel kap. 9, písm. b) vztahuje povinnost postupovat dle Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Příručka“), která je pro něj závazná. Příručka (verze 4) pro zakázky realizované prostřednictvím přímých nákupů neobsahuje mnoho podmínek, přesto je potřeba se řídit bodem 1.2.5:
„V případě, že zadavatel nezveřejní zakázku mimo režim ZZVZ v otevřené výzvě prostřednictvím Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek, nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§ 22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem/příjemcem dotace. Za propojenou osobu se pro tyto účely považuje rovněž právnická osoba, jejímž statutárním orgánem/členem statutárního orgánu je pro zadavatele/žadatele osoba blízká a/nebo osoba, která je osobou blízkou ve vztahu ke statutárnímu orgánu/členu statutárního orgánu zadavatele/žadatele.“


Všichni zadavatelé přímých nákupů, cenových marketingů či uzavřených výzev neprovádí otevřenou soutěž, tedy se musí řídit výše uvedenou podmínkou Příručky. Neexistuje zde žádná výjimka pro určitý předmět plnění (v tomto případě např. pro hospodářská zvířata). Zároveň upozorňujeme, že podmínka se týká zákazu nákupu nejenom od osoby blízké, ale i od osoby personálně nebo majetkově propojené.


Odpověď na tento dotaz zároveň bude zveřejněna do Nejčastěji kladených dotazů – veřejné zakázky na www.szif.cz -› Program rozvoje venkova 2014-2020 -› Nejčastější dotazy -› Veřejné zakázky.


Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení metodiky zakázek a Technické pomoci

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz