Informace z jednání představenstva a dozorčí rady konaného dne 25.8.2017 v Českých Budějovicích

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 31. 08. 2017


Členové představenstva a dozorčí rady Agrární komory České republiky se sešli na svém jednání v rámci 44. mezinárodního agrosalonu Země živitelka, konaného již tradičně na Výstavišti České Budějovice. Hostem byl Marian Jurečka, ministr zemědělství, náměstci ministra Viera Šedivá, Jiří Šír a Pavel Sekáč, ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu Martin Šebestyán a Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy.

Jednání se soustředilo především na současné priority a problematiku sektoru. Tedy rozpočet kapitoly ministerstva zemědělství, jednání k rámci Společné zemědělské politiky po roce 2020, zhodnocení letošní sklizně obilovin a řepky a vývoj u dalších komodit, možnost kompenzací škod pro regiony kriticky zasažené suchem, průběh administrace zelené nafty, návrh zpřísnění opatření k omezení eroze, nastavení Programu rozvoje venkova, výskyt Afrického moru prasat ve Zlínském kraji a jeho eradikace, nastavení podpor v méně příznivých oblastech, apod. Zdeněk Jandejsek, prezident komory úvodem stručně shrnul aktivity vedení k jednáním Konsorcia nevládních organizací k nastavení Společné zemědělské politice pro nový rozpočtový rámec, o účasti na mezinárodních fórech i jednáních vedení komory v Bruselu s europoslanci, představiteli institucí i partnerských organizací. Informoval také, že novým členem Konsorcia se v srpnu stala Slovenská zemědělská a potravinářská komora.

Priority České republiky k nové agrární politice zůstávají zaměřeny na odmítnutí likvidačních návrhů zastropování a degresivity, požadavek stejných limitů dotací z národních rozpočtů členských zemí, regulace obchodních řetězců na evropské úrovni, posílení obálky pro citlivé komodity z 15 na 30 % a podpora inovací ve zpracovatelském průmyslu. Ministr Jurečka potvrdil totožný pohled na stanovené priority i postup v jednáních s tím, že rozhodující fáze diskuze jsou před námi a společné aktivity jsou v tomto směru jednoznačně vítány. Ministr současně upozornil, že souběžně s tím požaduje snížení objemů kontrol a administrativy, které v praxi již přesahují únosnou mez. Naplnění rozpočtu kapitoly ministerstva zemědělství pro rok 2017 z národních zdrojů ve výši potřebných 24 miliard korun je zajištěno. Pro rok následující jsme prozatím na úrovni návrhu 20,4 miliardy korun s tím, že o posílení se jedná jak na úrovni ministerstev zemědělství a financí, tak uskutečněným jednáním vedení komory s Ivanem Pilným, ministrem financí. Ministr Jurečka požádal o předávání konkrétních podnětů k administraci zelené nafty tak, aby v případě nesrovnalostí v požadavcích Celní správy mohlo ministerstvo vyvolat jednání ke sjednocení přístupu ve prospěch zemědělců – žadatelů. Široká diskuze se rozvinula k návrhu protierozní vyhlášky Ministerstva životního prostředí. Agrární komora požadavek tvrdé regulace na limitu 60 % zemědělské půdy v režimu ochrany k roku 2030 zásadně odmítla a jedná o zpomalení náběhu původně velmi přísných opatření. Ministerstvo zemědělství obhajuje zájem o tuto legislativu především tím, že v případě výskytu erozních událostí mimo území se standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy nemá Státní zemědělský a intervenční fond možnost špatné hospodáře jakkoliv trestat a jednat o nápravě a minimalizaci jejich dalšího výskytu. Představenstva komory ale nesouhlasí s plošným nastavením vyhlášky, která by postihla a svým způsobem vinila všechny zemědělce a požaduje mírnější náběh s postupným vyhodnocováním dopadů. Zároveň ale podporuje tvrdý postup a nastavení postihů především u těch, kteří svým špatným hospodařením způsobují erozní škody opakovaně. Základem péče o půdu má být vícehonný osevní postup s prolínáním a efekty intenzivní živočišné výroby, využití a dodržování agrotechnických zásad či vyšší zapojení možností precizního zemědělství.

Iv souladu s požadavkem komory nyní ministerstvo připravuje materiál pro jednání vlády s požadavkem kompenzací za škody suchem, které musí být namířeny zcela cíleně na podniky a farmy, jichž se to existenčně dotýká. Požadavek představenstva komory je na úrovni až 4 miliard korun kompenzací, a především s co nejrychlejší výplatou, přičemž škody dosahují úrovně až 12 miliard korun. Návazně byla vedena diskuze o nastavení podoby Fondu těžko pojistitelných a koncepčním opatřením proti škodám, které přináší změny klimatu, propojení na využití programu podpor pojištění pro velké podniky, ale i ve směru komunikace s veřejností v oblasti příčin sucha a eroze, které jsou připisovány zemědělcům.

Na žádost Miloslava Chlana, předsedy Českého bramborářského svazu, představenstvo komory podpořilo žádost o zařazení brambor mezi systémy integrované produkce s ročním objemem 80 miliónů Kč ročně. Josef Blažek, člen představenstva za Kraj Vysočina přednesl pozici podniků hospodařících v oblasti Želivky shrnutých do „Stanoviska, návrhů a požadavků pro vzájemnou spolupráci při řešení změn ve stávajícím ochranném pásmu III. stupně vodní nádrže Švihov“ a požádal o jejich podporu v jednáních s Povodím Vltavy a dalšími partnery, kterou představenstvo svým hlasováním odsouhlasilo. Náměstek Jiří Šír v této věci vyjádřil podporu k jednáním tak, aby byl zachován racionální a věcný přístup s uchováním produkčního zemědělství.

Pracovní skupina Agrární komory pro méně příznivé oblasti se shodla na potřebě dopracovat redefinici LFA tak, aby nedošlo k dalšímu poškození především subjektů se živočišnou výrobou hospodařících v těchto oblastech, ve shodě je zachování kompromisního limitu 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar, čemuž představenstvo vyjádřilo podporu a pověřilo Prezidium k dalším jednáním v této věci. Z dalších témat bylo otevřeno nastavení podmínek dalšího kola Programu rozvoje venkova, řešení požadavků na zpřísňování zákazů účinných látek chemických přípravků na ochranu rostlin, problematika vývoje trhu u základních komodit, organizační záležitosti a hospodaření komory. Vyhodnoceny byly výsledky sklizně obilovin a řepky, která je meziročně o 15 % nižší a zároveň v horší kvalitě, výsledky se však značně regionálně liší.

Na 7. září 2017 připravuje Agrární komora ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze 6 veřejný seminář ke kvalitě řepkové oleje a porovnání jeho předností s konkurenčními oleji na trhu. K této akci bude rozeslána samostatná pozvánka.                                                                                         

Ing. Jiří Felčárek, Úřad Agrární komory ČR

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz