Informace z jednání představenstva AK ČR, které se uskutečnilo 16.10.2018 v Praze

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 18. 10. 2018


Další letošní řádné jednání představenstva AK ČR se konalo v prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni, jehož zástupci v čele s ředitelem Jibanem Kumarem představili působnost ústavu, rozsah a význam činností své výzkumné práce a její přesah do zemědělské praxe. Jednání se dále účastnil Petr Jílek, náměstek ministra zemědělství, Miloš Jirovský, ředitel Sekce řízení regionálních odborů SZIF a Jiří Hrbek z Českého statistického ústavu, který představil aktuálně vydanou publikaci Sto let českého zemědělství.

Prezident komory Zdeněk Jandejsek následně ve svém úvodním slově shrnul svá jednání a jejich výsledky, jak v rámci České republiky na úrovni komory, ministerstev zemědělství, životního prostředí či financí, tak s partnerskými organizacemi zastupující zemědělskou veřejnost ze zemí střední a východní Evropy, až po veškerá jednání v Bruselu v souvislosti s chystanou reformou Společné zemědělské politiky po roce 2020. Aktuálně se hovořilo také o chystaném schvalování pozice Senátu Parlamentu ČR k národní pozici ke Společné zemědělské politice, k čemuž došlo následující den s kladným výsledkem.

Představenstvo AK ČR se svým usnesením vyjádřilo k přesunu administrace národních podpor z MZe na SZIF, kde souhlasí s převodem tzv. plošných dotací k 1. 1. 2020, jejichž alokace během let násobně vzrostla, ale zároveň požaduje ponechat v plné kompetenci MZe specifické programy 2, 3 a 9 (plemenitba, šlechtění, ozdravování, poradenství, vzdělávání, veletrhy). Představenstvo bylo informováno o nastavení zásad na kompenzace škod suchem 2018, kde je první kolo příjmu žádostí otevřeno od 22. do 31. října pro krmné plodiny s objemem financí do 850 mil. Kč a s plánovanými výplatami od začátku prosince 2018. O uvolnění dalších potřebných financí v objemu 2 mld. Kč se jedná na úrovni vlády a ministerstva financí. Další dvě plánovaná kola pro speciální a tržní plodiny budou otevřena v prvních měsících roku 2019. S kompenzacemi úzce souvisí i obnovení práce na vzniku koncepce Fondu těžko pojistitelných rizik, kde je jednou z nezbytných podmínek zajištění podpory pojištění i pro velké podniky a jeho úzká provázanost na systém intersucho.cz. Dalším zásadním požadavkem komory pro stabilitu zemědělského hospodaření v České republice je zákon o prodeji půdy. Při zpracování podkladů chceme vycházet z legislativy, která je platná v řadě členských států, zejména ve Francii, Rakousku a Německu. Upravit je potřeba délku nájmu na 7 let, oznamovací povinnost při prodeji, zamezení spekulací a stanovení cenových úrovní. Cílem je mimo jiné i ochrana půdního fondu, který se neustále zmenšuje.
Představenstvo dále vzalo na vědomí informace z jednání o invazivních druzích rostlin a živočichů, o průběhu prací na tzv. protierozní vyhlášce a monitoringu erozí, omezení použití glyfosátu u plodin určených do potravinového řetězce od 1. 1. 2019, o udělení výjimky na moření neonikotinoidy u osiv cukrovky a máku, o procesu nastavení a schvalování zelené nafty v Poslanecké sněmovně se zvýhodněním živočišné výroby, včetně pozměňovacího návrhu o zařazení citlivých komodit na úrovni vyšší sazby. Dále to byly informace o aktuálním 7. kolu PRV, které je vyhlášeno do 30. října. Další investiční kolo se vyhlásí pravděpodobně až na podzim 2019, nicméně bude již finančně slabší.


Představenstvo bylo informováno o mediálních aktivitách úřadu AK ČR. Připravovaný televizní cyklus s názvem „Cestou za chutěmi“ v rozsahu 13-ti desetiminutových dílů, bude vysílán od 5. listopadu na ČT 2 od 18:30 hod., s premiérou každé pondělí a čtvrtek, s ukončením 17. prosince. Evropská komise v září schválila Agrární komoře projekt podaný na propagaci evropského modelu zemědělství prostřednictvím hlavních komodit na trzích České republiky a Slovenska pod názvem „Zrozeno v EU“ v celkovém objemu 1,060 mil. euro a s délkou trvání tří let. Představenstvo AK ČR odsouhlasilo závazek 30% kofinancování.

Při zhodnocení vývoje letošního roku z pohledu jednotlivých komodit bylo konstatováno, že většina plodin dosáhla v porovnání s dlouhodobými průměry propadů na objemech i kvalitě, ať již je to mák, brambory, cukrovka, či chmel. Naopak u ovoce je trh pod výrazným přetlakem nadúrody především z Polska, které státní intervencí prostřednictvím garantovaného odkupu části produkce jablek situaci ještě více zhoršilo. Před kolapsem je také trh s dřívím, kde se cena propadla na poloviční úroveň a s očekáváným razantním zvýšením těžeb v příštím roce nezbytných na likvidaci kůrovce v Evropě pro dřevo není a nebude odbyt. U mléka byla projednána cenotvorba i v návaznosti na nejednotná cenová hlášení, ale i odbyt mléka v domácích a zahraničních mlékárnách, kde zájem trvale roste, a to za cenu lepší než nabízí tuzemské mlékárny. Bohužel negativem tohoto trendu je následně zpětný dovoz mléčných výrobků s přidanou hodnotou. Zcela kritická je situace v chovech prasat a produkci vepřového masa. Ceny jsou dlouhodobě pod výrobními náklady a mnohé podniky již chovy zavírají, případně stojí před rozhodnutím co dál. Situaci v Evropě komplikuje také zvyšující se počet ohnisek AMP, kde však česká strana provádí plošný monitoring dovozů a je připravena v případě potřeby vyhlásit mimořádná veterinární opatření.


SZIF je připraven příští týden spustit vydávání rozhodnutí a 70% zálohy výplat SAPS, jejichž sazba je na úrovni 3.388,15 Kč/ha, a to od 23. října nejprve u žadatelů do 2.000 euro a následně o ostatních.


Závěrem byly vyhodnoceny aktivity Konsorcia nevládních organizací při obhajobě společně stanovených priorit v Bruselu. V souvislosti s předloženými legislativními návrhy zpracovalo ÚZEI analýzy pro jednotlivé oblasti SZP, které jsou rozeslány členské základně s možností reagovat do 18. října 2018.


Představenstvo AK ČR odsouhlasilo konání řádného sněmu v roce 2019 v rámci veletrhu Animal Tech v Brně, který se uskuteční v termínu 12. - 15. května 2019 v prostorách areálu Veletrhy Brno. Sněm bude dopolední součástí zahajovacího dne, tedy neděle 12. května 2019. Další jednání představenstva bude 11. prosince 2018.


V Praze dne 17. října 2018, Ing. Jiří Felčárek

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz