Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 3. prosinec 2018 ve Valticích

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 05. 12. 2018


Poslední jednání představenstva AK ČR letošního roku se uskutečnilo za přítomnosti Miroslava Tomana, ministra zemědělství, Petra Jílka a Pavla Sekáče náměstků ministra a Martina Šebestyána, generálního ředitele SZIF, v prostorách Zámku Valtice.

Prezident komory Zdeněk Jandejsek ve svém úvodním vystoupení shrnul stav a výsledky jednání na národní i unijní úrovni. Vyzdvihl spolupráci na prosazení návrhů zelené nafty od roku 2019, která byla v Poslanecké sněmovně schválena v nejširší možné variantě a vyššími sazbami motivačně do živočišné výroby, pro citlivé komodity a vinnou révu. Zásadní je také výrazné zjednodušení administrativy uplatněním normativů. Zahájeno bylo vyplácení prvního kola kompenzací za sucho. Úspěchem státu i chovatelů je, že jsme jako jediní z EU získali statut země prosté nákazy Afrického moru prasat. Po dohodě s profesními svazy byly rozděleny národní dotace 8, 19 a 20 se stoprocentní alokací, což je přínos především do živočišné výroby, každopádně u certifikace mléka je problém s vysokým počtem somatických buněk kvůli zhoršené kvalitě krmení z letošního roku, což bychom měli s MZe pro rok 2019 řešit. S ministerstvem financí probíhá další jednání k šetření podnákladových cen a zákona o cenách. S poslanci jednáme o zákonu k prodeji půdy a ochraně před spekulacemi. Zároveň jednáme s ministerstvem životního prostředí o racionálním nastavení protierozní vyhlášky tak, aby nebyla směrem k zemědělcům likvidační. Diskuze se vedla nad nastavením ochrany před erozí u půdních bloků orné půdy nad 30 hektarů jedné kultury a podmínky 2 hektarů nebo 50 % u ploch definovaných jako ohrožené erozí. Návrh ministerstva by se týkal zhruba 25 % orné půdy, tedy necelých 600 tisíc hektarů a 2.300 subjektů. Tento návrh představenstvo odmítlo, protože nezohledňuje reálné podmínky praxe a jde proti hospodaření zemědělců. Mezi dalšími tématy prezident uvedl systémové řešení těžko pojistitelných rizik, aby byla zajištěna stabilita podnikání v krizových letech, řešení zpřísňování aplikací a zákazy účinných látek na ochranu rostlin, problematiku stavu lesů, či mediální aktivity komory.


V samostatném bodě se věnoval jednáním ke Společné zemědělské politice po roce 2020, kde probíhá oponentní diskuze ke studiím ÚZEI a k přípravě strategického plánu. Zástupci Agrární komory opakovaně jednají nejenom v Bruselu, ale také na úrovni zemí V4, či aktivní účastí na mezinárodních konferencích například v Bulharsku nebo Rumunsku, které bude předsednickou zemí EU v prvním pololetí 2019.

V komoditní problematice bylo konstatováno, že prakticky všechny plodiny s výjimkou řepky byly silně ovlivněny nepřízní počasí a nedostatkem srážek. Velice špatná je situace na trhu s cukrem, jehož cena se dále propadla a díky nestabilitě trhu jsou ohroženy výsevy cukrovky pro rok 2019. Jedná se také o pomoci sektoru pěstitelů ovoce, konkrétně jablek. Katastrofální pak je situace na trhu s dřívím, kde nejsou skladovací plochy, zpracovatelské kapacity ani odbyt a u menších vlastníků ani peníze na zalesňování. Ceny mléka trvale mírně rostou, ale tento růst je pomalejší než v EU. Říjnová průměrná cena 8,70 Kč/l řadí ČR až na 17. místo v Evropě. Sektor chovu prasat je s průměrnou letošní cenou 26,50 Kč za kilogram živé hmotnosti hluboko pod výrobními náklady a oživení trhu je málo pravděpodobné. Přestože situaci částečně tlumí národní podpory, lze očekávat, že především menší chovy budou končit. Velký tlak obchodních řetězců je také na ceny vajec.

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ve svém vystoupení a v následné diskuzi věnoval rozpočtu kapitoly na rok 2019, který je v celkové částce na úrovni 57,4 mld. korun, a je tak meziročně vyšší o více než 7 mld. Kč. V oblasti jednání k SZP po roce 2020 považuje ministr za zcela nepřijatelné zkrácení finančního rámce až o 20 % a nadále trvá na stanovených prioritách jako je odmítnutí zastropování, navýšení obálky pro citlivé komodity na 25 %, motivační – nikoliv sankční přístup a celkové zjednodušení administrativy. Druhé kolo příjmu žádostí odškodnění za sucho bude otevřeno od 16. do 25. ledna 2019 s tím, že se ještě jedná o zařazení ozimých obilovin. Peníze z prvního kola kompenzací na krmné plodiny jsou již vypláceny. Dotační tituly nákazového fondu, režimy jakosti a welfare drůbeže a prasat byly posíleny tak, aby mohly být vypláceny ze 100 %. Ministr reagoval také na situaci v lesnictví, kde díky horkému a suchému počasí nejenom letos, ale v několika posledních letech, byly oslabeny značné plochy lesních porostů a zároveň zasaženy kůrovcem. Proto bylo nezbytné posílit také opatření na řešení této kalamity a s ní související následné práce. Zásadní pro MZe jsou opatření na ochranu krajiny a zadržování vody v ní, podpory proto míří na obnovu rybníků, do výstavby retenčních nádrží, zjednodušila se pravidla pro drobné stavby do 2 hektarů ploch a hloubky do 1,5 metru. Rozpracovává se další podpora krajinných prvků a protierozních opatření.

Představenstvo AK ČR projednalo a schválilo aktualizované složení Komoditní rady pro mléko a hovězí maso, bylo seznámeno s průběhem plateb členských příspěvků a hospodaření komory v průběhu roku 2018 a výhledem na rok 2019, včetně zapracovaných projektů na propagaci. Představenstvo dále schválilo předložený návrh technicko-organizačního zabezpečení XXVII. sněmu, který se bude konat 12. května 2019 v Brně a stanovilo příspěvek ve výši 2 tisíce korun na jednoho delegáta. Řádná jednání představenstva AK ČR se v roce 2019 budou konat 12. února, 11. května, 18. června, 23. srpna, 15. října a 10. prosince.

Ing. Jiří Felčárek

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz