Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2019

InfoDotaceNárodní dotaceNestátní neziskové organizace vloženo: 22. 10. 2018


19.10.2018 - Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 19. října 2018
Ukončení přijímání žádostí: 22. listopadu 2018 ve 13:00 hodin
Vyhodnocení výběrového řízení: do 18. ledna 2019
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 18. ledna 2019

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace.

OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství nebude od roku 2019 uzavírat nové smlouvy o dlouhodobé spolupráci.

Zjednodušenou žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na víceletý projekt realizovaný v letech 2017 až 2019 a 2018 až 2020 dle Příručky pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství nelze pro rok 2019 (dále jen "Příručka) podat. Žadatel, se kterým Ministerstvo zemědělství uzavřelo smlouvu o dlouhodobé spolupráci, musí pro rok 2019 podat žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci ve struktuře dle přílohy č. 1 Příručky, tzv. "roční žádost".

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel o státní dotaci na rok 2019 může podat:

  1. „Roční žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2019, která je podávána ve struktuře dle přílohy č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství.

Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Způsob podání žádosti:

Žádost je podávána podle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2019.

Žadatel o dotaci je povinen vygenerovat roční žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2019 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu eAGRI: https://epodani.mze.cz. Takto vygenerovanou žádost nestátní nezisková organizace opatří podpisy oprávněných zástupců organizace. V případě podání žádosti datovou zprávou musí být žádost a všechny ostatní relevantní dokumenty podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob.

K oprávněným zástupcem NNO podepsané žádosti o dotaci žadatel připojí:

  1. Všechny povinné přílohy stanovené Příručkou pro žadatele o dotaci.
  2. Elektronickou podobu všech předkládaných dokumentů, přičemž dokumenty předkládané v elektronické podobě musí být plně identické s dokumenty předloženými v listinné podobě (u podepsaných dokumentů bude jejich skenovaná podoba ve formátu pdf, rozpočet projektu musí být v elektronické podobě připojen rovněž ve formátu xls nebo xlsx).

Kompletní žádost o státní dotaci na rok 2019 je třeba předat podatelně Ministerstva zemědělství či doručit prostřednictvím poštovní či kurýrní služby nejpozději do termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2019, tj. 22. 11. 2018 do 13:00 hodin.

Listinná podoba žádosti je předávána v zalepené obálce a musí být opatřená identifikací žadatele včetně identifikačního čísla žádosti, které bude vygenerováno při odeslání elektronického formuláře, a dále výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO na rok 2019 – NEOTVÍRAT“.

Zalepené obálky bez uvedení identifikačního čísla žádosti nebo žádosti doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou hodnoceny.

Ing. Jiří Havlíček
pověřen řízením sekce
Sekce ekonomická a právní


Přílohy

Vyhlášení VŘ NNO 2019 (PDF, 2 MB)
Zásady MZe pro poskytování dotací NNO pro rok 2019 (DOC, 95 KB)
Příručka pro žadatele 2019 (DOC, 456 KB)
Příloha č. 1 - žádost o dotaci na rok 2019 (roční projekt) (DOC, 99 KB)
Příloha č. 2 - struktura ročního projektu (DOC, 28 KB)
Příloha č. 3 - vzor rozpočtu (XLSX, 16 KB)
Příloha č. 4 - investiční záměr (DOCX, 33 KB)
Příloha č. 5 - čestné prohlášení historie vedení účetnictví (DOCX, 21 KB)
Příloha č. 6 - čestné prohlášení (DOC, 78 KB)
Příloha č. 7 - logo MZe (ZIP, 573 KB)
Příloha č. 8 - pravidla pro investiční dotace (DOCX, 30 KB)
Manuál pro vyplnění žádosti o dotaci NNO 2019 (DOC, 1 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz