Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro čerpání národních dotací v příštím roce. Zemědělci a potravináři tak získají více než 2,7 miliardy korun

InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství vloženo: 09. 12. 2022


8.12.2022 - Tisková zpráva – Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2023. Z celkem 2,739 miliard korun směřuje do živočišné výroby 1,88 miliardy, do rostlinné výroby 305 milionů, do potravinářství 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství, 198 milionů korun.

Národní podpory v zemědělství jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat nebo na dobré životní podmínky v chovech. Další programy zajištují zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či podporou včelařství a rybníkářství. Peníze jsou připraveny na ozdravování polních plodin, ovocné sady nebo budování kapkových závlah. Podporu mohu získat také potravinové banky, nevládní organizace nebo obce, které mají v náhradní péči zvířata.

„V roce 2023 budou národní zemědělské dotace nižší než letos, protože musíme vycházet z aktuálních možností státního rozpočtu. Tyto dotace ale nejsou jediný zdroj podpory z národních zdrojů. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, půdy nebo s náklady na pojištění. Navíc budeme ještě průběžně hledat další zdroje, kterými národní programy dodatečně posílíme, třeba z nespotřebovaných výdajů rozpočtu ministerstva nebo z úspor,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Programy pro rok 2023 navážou na programy z minulých let. Pravidla pro žadatele rovněž udržují kontinuitu s předešlými zásadami. Změna vycházející vstříc žadatelům nastala u data podání žádosti. Pro všechny programy začne nyní platit, že šanci na uznání dotace budou mít i žádosti, které přijdou po termínu. Pokud podá zájemce žádost později o 15 dní, bude mu dotace zkrácena o 3 %, u zpoždění do 30 dní to bude 5 %. Doposud toto pravidlo pro všechny programy neplatilo a opožděné žádosti byly zamítány. V případě nedostatku prostředků si Ministerstvo vyhrazuje možnost některé podprogramy s ohledem na jejich účelnost a efektivitu nerealizovat.

Národní dotace v zemědělství pro rok 2023

Název programu

rok 202

dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

47 000

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

30 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

65 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

10 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

200 000

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

162 000

18 000

Genetické zdroje

94 000

Nákazový fond

900 000

Poradenství a vzdělávání

133 000

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

15 000

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

21 500

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu

230 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

60 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

18 000

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

76 000

36 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

20 000

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

600 000

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

2 800

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

0

*)

Podpora poskytovaná dle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině

0

**)

2 349 300

389 700

C e l k e m

2 739 000

*) Finanční prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

**) Finanční prostředky budou v případě podpory poskytované dle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

Dotace z rozpočtu České republiky jsou nezbytné pro podporu českého zemědělství a potravinářství. Stát tak přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. Zároveň tím pomáhá udržovat konkurenceschopnost českých zemědělců a potravinářů na mezinárodním trhu.

Celé znění Zásad pro poskytování dotací najdete zde: Zásady pro rok 2023 (Dotace, eAGRI)

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz