Novela nařízení vlády pro přímé platby a nové nařízení pro systém kontrol podmíněnosti

InfoDotaceCross Compliance vloženo: 03. 03. 2017


2.3.2017 - V souvislosti s blížícím se dubnovým termínem zahájení podávání jednotných žádostí o podpory přímých plateb upozorňujeme žadatele na novelu nařízení vlády č. 423/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., a která nabyla účinnosti od 1. 1. 2017.

Novela nařízení vlády pro přímé platby

Cílem novely nařízení vlády je stanovit nebo upřesnit některé podmínky poskytování přímých plateb. Jde zejména o doplnění dílčího souladu s legislativním rámcem Evropské unie zejména s poskytnutými výklady a doporučeními Evropské komise, a dále zohlednění zkušeností z implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol.Novela pro rok 2017 přináší tyto změny:

  • Upřesnění podmínky diverzifikace plodin vyplývajících z čl. 44 nařízení (EU) č. 1307/2013 pro účely poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Úprava tak konkrétně stanovuje, že pro účely splnění příslušných podmínek žadatel uvede v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná půda, příp. dále u druhu zemědělské kultury standardní orná půda název plodiny a její výměru.
  • Podmínky ploch využívaných v ekologickém zájmu vyplývajících z čl. 46 nařízení (EU) č. 1307/2013: úprava konkrétně stanovuje, že pro účely splnění příslušných podmínek žadatel uvede v žádosti identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu a její výměru.
  • Zemědělská půda, evidovaná v LPIS se zemědělskou kulturou jiná kultura (O) podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. není způsobilá pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy. V zemědělské kultuře jiná kultura se evidují např. výběhy hospodářských zvířat a jejich shroamaždiště, fóliovníky nebo skleníky s rostlinami, které svým kořenovým systémem nejsou spojeny s půdou, zahrádkářské kolonie či vyklučená plocha vinic, chmelnic a sadů při restrukturalizaci. Výše uvedené plochy neodpovídají definicím zemědělské plochy pro poskytování přímých plateb podle čl. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, ani výkladům Evropské komise.
  • Výklad plnění podmínek pro poskytnutí jednotné platby na plochu, kdy musí být plocha zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele.
  • Stanovení výjimky, při které se nejedná o porušení ochrany trvalých travních porostů, a to u environmentálně citlivých ploch menších než 0,01 ha.
  • Zrušeno omezení délky trvání úhoru, tzn., že EFA úhor lze evidovat v LPIS déle než 3 roky - soulad s požadavkem EU na omezení vstupů, podporu biodiversity a nepodporování produkce na EFA plochách.
  • Zrušeno omezení týkající se EFA plochy úhor na max. 5 ha, tzn. od roku 2017 bude jako EFA uznatelný úhor s jakoukoliv výměrou
  • Časové upřesnění podmínky založení souvislého porostu plodin na souvrati, a to minimálně od 1. června do 15. července kalendářního roku.
  • Začlenění ostatních druhů čekanek pro účely poskytování dobrovolné podpory vázané na produkci zelenin s vysokou pracností.Nové nařízení pro systém kontrol podmíněnosti:

Zároveň upozorňujeme žadatele, že dne 27. 2. 2017 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno nové nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor s účinností od 1. března 2017.

Uvedené nařízení vlády zcela ruší nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, nově upravuje systém hodnocení kontrolních zjištění a sankcí. V přílohách nařízení vlády jsou definovány jak kontrolované požadavky a standardy, tak hodnotící tabulky.


Přílohy

    Nařízení vlády č. 423/2016 Sb. (PDF, 601 KB)
    Nařízení vlády č.48/2017 Sb. a č. 49/2017 Sb. (PDF, 4 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz