Označování balených potravin

InfoPoradenstvíPotravinářstvíBezpečnost potravin vloženo: 01. 03. 2018


27.2.2018 - Povinné informace požadované při označování balených potravin.
Povinné informace o potravině

Povinně se dle nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům na potravině označí následující základní informace.

a) název potraviny,

b) seznam složek, s výjimkou případů, které konkrétně určuje nařízení (EU) č. 1169/2011,

c) každou látku nebo pomocnou látku či látku odvozenou z látky či produktu uvedenou na seznamu uvedených na seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě,

d) množství určitých složek nebo skupin složek, v případech, které konkrétně vymezuje nařízení (EU) č. 1169/2011,

e) čisté množství potraviny,

f) datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby,

g) zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití, v případech, které konkrétně vymezuje nařízení (EU) č. 1169/2011,

h) jméno nebo obchodní název a adresu provozovatele potravinářského podniku,

i) zemi původu nebo provenience v případech, které konkrétně vymezuje čl. 26 nařízení (EU) č. 1169/2011,

j) návod k použití v případě, že potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít,

k) u nápojů s obsahem vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových,

h) výživové údaje.

Další povinné údaje mohou vyplývat z dalších příslušných evropských právních předpisů. Provozovatel potravinářského podniku usazený na území České republiky musí v tomto případě přihlížet také k požadavkům § 6 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, dále vyhlášce č. 417/2016 Sb. o některých způsobech označování potravin, a popřípadě k příslušné komoditní vyhlášce.

Způsob uvedení povinných informací o potravině

Povinné informace se uvádějí v českém jazyce. Informace o potravině musí být uvedeny přímo na obalu nebo na etiketě k ní připojené. Informace se na potravině vyznačují viditelně, snadno čitelně, neskrytě, nepřerušovaně jiným textem či vyobrazením a formou, která je spotřebiteli srozumitelná a jasná. 

Údaje se uvádí velikostí písma nejméně 1,2 mm. V případě obalů nebo nádob, jejíž plocha je menší než 80 cm2, je požadovaná velikost písma nejméně 0,9 mm.
Dobrovolně poskytované informace

Dobrovolně poskytované informace nesmějí uvádět spotřebitele v omyl a být nejednoznačné či matoucí. Není možné také uvádět informace, jejichž pravdivost nelze dokázat. Pokud jsou poskytovány dobrovolně povinné informace (viz výše), pak musí způsob jejich uvedení splňovat požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz