Postup sklizně obilovin a řepky k 21. 8. 2017

InfoKomodityRostlinná výrobaObiloviny a olejninyŽňové zpravodajství vloženo: 21. 08. 2017


21.8.2017 - Díky příznivému počasí v průběhu celého týdne se žně v ČR výrazně posunuly ke svému závěru, neboť je celkem posekáno 1 188,4 tis. ha obilovin z 1 262,3 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 94,1 %. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především sklizeň ozimé pšenice, kde je sklizeno 95,5 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 95,3 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ozimého žita a jarní pšenice, kde je sklizeno 91 % a 86 % sklizňových ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 66,3 % a 63,2 % ploch). Sklizeň se již tradičně opožďuje u triticale a ovsa, kde z celkové plochy je sklizeno 84,3 % a 69,2 % výměry. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně klesl a je na výnosové hladině ve výši 5,58 t/ha. Oproti minulému roku 2016 je tento výnos nižší než loňský výnos o 0,78 t/ha, ale také výnos, který byl zjištěn v roce 2015 (6,07 t/ha) o 0,49 t/ha. Morava má sklizeno 347,8 tis. ha, tedy 96,4 % sklizňových ploch, Čechy mají posekáno 846,8 tis. ha, což je 88,7 % sklizňových ploch. Největší zpoždění má kraj Liberecký, Karlovarský, a Plzeňský, kde je sklizeno 72,7 %, 80,1 % a 80,5 % ploch obilovin. Ostatní regiony Čech se blíží ke konci žní, tak jako na celé Moravě. Je zde sklizeno od 80,7 % (Královéhradecký kraj) do 97,7 % (Středočeský kraj) ploch obilovin. Řepka je prakticky sklizena ve všech krajích ze 100 %, s výjimkou kraje Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského, kde zbývá sklidit zhruba 2640 ha (11,3 %), 390 ha (0,5 %) a 110 ha (1,8 %).

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je prakticky ukončena. Celkem je sklizeno 561,6 tis. tun a průměrný výnos činí 5,78 t/ha, což je nižší o 0,33 t/ha než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá se také blíží ke svému závěru, neboť je posekáno 95,5 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,88 t/ha, což je nižší o 0,87 t/ha v porovnání s loňskou sklizní.
Dosavadní celková produkce obilovin dosahuje výše 6 635,2 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2017 (vydaný 11. 8. 2017) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,32 t/ha a produkci 6 709,5 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 199,1 tis. tun s průměrným výnosem 3,04 t/ha, což by znamenalo průměrnou sklizeň v ČR.

Pro srovnání, v roce 2016 bylo k 22. 8. 2016 sklizeno v ČR celkem 1 140,3 tis. ha obilovin (90,3 %) s produkcí 7 249,0 tis. tun a průměrným výnosem 6,36 t/ha a sklizňové práce se blížily ke svému závěru. Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2016 byly prakticky skončeny. K 22. 8. 2016 bylo sklizeno 99,5 % ploch (391,2 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,57 t/ha.

Kvalita obilovin: k 18. 8. 2017 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 196 vzorků pšenice sklizně 2017 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 6. 7. – 9. 8. 2017. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (74) a Zlínského (52). Z analyzovaných 196 vzorků vyhovělo 194 vzorků (tj. 99 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 190 s, max 417 s), 187 vzorků (tj. 95 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 20,4 %). Na sedimentační index (norma 30 ml: min 15 ml, max 74 ml) vyhovělo 186 vzorků (tj. 95 %), na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 69,6, max 85,4 kg/hl) 163 vzorků (tj. 83 %).

Kvalitu pšenice je možno podle základních ukazatelů hodnotit zatím jako celkově dobrou.
I když jsou dosud analyzovány zhruba dvě pětiny z plánovaného počtu vzorků, je již zřejmé, že specifikem letošní sklizně budou vysoké až velmi vysoké hodnoty N-látek a Zelenyho testu, zejména na jižní a jihovýchodní Moravě. V situaci letošního ročníku však nemusí samotný vysoký obsah bílkovin v zrnu znamenat dobrou pekárenskou kvalitu. Sucho v období plnění zrna mohlo negativně ovlivnit kvalitu lepkových bílkovin, které jsou odpovědné za pružnost a tažnost těsta. Objemová hmotnost je celkově na průměrné úrovni, rozpětí hodnot je však značné. Vyskytují se jak vzorky s drobným, zaschlým zrnem, i vzorky s výbornou objemovou hmotností. Číslo poklesu je vyhovující u naprosté většiny dosud analyzovaných vzorků.

Byly analyzovány také vzorky (zatím 43) na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA). Ze 43 dosud analyzovaných vzorků pšenice mělo 38 vzorků (88 %) negativní obsah DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg) a 42 vzorků (98%) mělo negativní obsah ZEA (<2 μg/kg). Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 1307 μg/kg a maximální obsah ZEA ve výši 4 μg/kg. Všechny vzorky kromě jednoho vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg. Úroveň kontaminace mykotoxiny je možno u dosud analyzovaných vzorků hodnotit jako nízkou.


Přílohy

    tabulka (DOC, 60 KB)
    kraje (XLS)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz