Setkání šlechtitelů a semenářů v rámci konání Valné hromady ČMŠSA 2017

InfoZprávyZemědělstvíRostlinná výroba vloženo: 02. 05. 2017


Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) byla svolána prezidentem sdružení Ing. Prášilem a uskutečnila se 24. dubna 2017 v Hradci Králové. Této akce se zúčastnila většina členů sdružení. Pozvání přijali mimo jiné významní představitelé zemědělského sektoru, ředitel Odboru rostlinných komodit MZe Ing. Zdeněk Trnka, ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka, zástupce MŽP z Oddělení mezinárodních úmluv Mgr. Eliška Rolfová a za AK ČR Ing. Jan Záhorka.
Členská základna na začátku jednání minutou ticha uctila památku Ing. Miroslava Hochmana, který se stal čestným členem ČMŠSA in memoriam za jeho aktivní dlouholetou činnost a přínos nejenom v představenstvu ČMŠSA, ale také za jeho zásluhy na rozvoji výzkumu a šlechtění luskovin.

 

Prezident Ing. Jan Prášil a výkonná ředitelka Ing. Vlasta Horká zdůraznili při hodnocení činnosti ČMŠSA za uplynulé období zejména aktivity:

  • Akceptování žádosti o zahrnutí výroby osiv a sadby do zemědělské prvovýroby v rámci PRV.
  • V návaznosti na úpravu nařízení 639/2014 vyjádřila ČMŠSA nesouhlas k návrhu EK a vyvolala jednání s příslušnými orgány v ČR a se zástupci v Evropském parlamentu.
  • Iniciace jednání a argumentace k prosazení změn kritérií pro vylučování POR z OPVZ II. (s účinností od 1.3.2017).
  • Udržení podpory šlechtění pro rok 2016.
  • Prosazení návrhu na rozšíření DT 3i o podporu uznaného osiva pícnin vyjmenovaných druhů pro rok 2017.

Ing. Zdeněk Trnka ve svém vystoupení vyzdvihl význam podpory v oblasti šlechtění a semenářství, představil změny v dotačních programech pro rok 2017. Dále podrobněji informoval o aktuálních výzvách v oblasti ochrany rostlin. Uvedl stanovisko Mze k POR, nutnost posoudit skutečný a dlouhodobý vliv na zdraví lidí a životní prostředí, a nikoliv paušálně škrtat účinné látky. Podal aktuální informace o vývoji k omezení či návrzích na zákaz u konkrétních POR (glyfosáty, endokrinní disruptory, neonikotinoidy). V této souvislosti poděkoval za spolupráci ČMŠSA a ÚKZÚZ při přípravě argumentace při změnách kritérií pro vylučování POR z OPVZ II. V závěru své prezentace oslovil členy asociace, aby se zapojili do veřejné konzultace o budoucím směrování Společné zemědělské politiky a tím vyjádřili svůj názor k budoucnosti SZP.


Ing. Daniel Jurečka informoval o novele zákona č. 219/2003 Sb. o oběhu osiva a sadby a o úpravě prováděcí vyhlášky č. 129/2012 Sb. týkající se podmínek uvádění do oběhu. Také se krátce dotkl návrhu na revizi EU legislativy týkající se ekologického zemědělství, ve kterém je nově uvedena definice heterogenního materiálu. Uvedl, že se jedná o velmi citlivou a důležitou oblast, kterou není možné řešit separátně v legislativě pro ekologickou produkci bez jednoznačné vazby na obecnou semenářskou legislativu. Rovněž zmínil novelu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči s tím, že byly zahájeny práce na další novele v souvislosti s novým nařízením EP a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které vejde v platnost 14. 12. 2019.

Mgr. Eliška Rolfová se ve svém příspěvku věnovala aktuálnímu vývoji v oblasti implementace Nagojského protokolu a souvisejících právních předpisů EU a podala užitečné informace pro uživatele genových zdrojů v ČR. MŽP ve spolupráci s asociací plánuje po schválení zákona uspořádat semináře k této problematice.
Ing. Jan Záhorka ve svém vystoupení podal informaci o reformě SZP 2020+ a návrzích změn do SZP v ČR.
Informoval ČMŠSA o projednání důležitých bodů na Sněmu AK ČR a o výsledku voleb do představenstva a dozorčí rady.


V návaznosti na přednesenou zprávu o činnosti ČMŠSA stanovila priority pro další období:

  • S využitím všech dostupných prostředků a kontaktů prosazovat dlouhodobou podporu v oblasti šlechtění a podporu investic semenářského sektoru.
  • Aktivně prosazovat zájmy šlechtitelsko-semenářského sektoru při změnách evropské legislativy.
  • Nadále se snažit o užší zapojování do činnosti pěstitelských svazů s cílem hájení zájmů oborů výzkumu, šlechtění a semenářství.
  • Zapojit se do osvěty veřejnosti v oblasti významu používání úředně uznaných osiv.


Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem. Sdružení bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu ustanovení § 20 f a násl. Občanského zákoníku k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a k uplatňování společných zájmů v oblasti šlechtění a semenářství na úseku obchodu, ochrany odrůd a rozvoje šlechtitelské a semenářské činnosti. V současné době sdružuje 72 členů. Sdružení je aktivním členem Agrární komory ČR, Evropské semenářské asociace (ESA) a Mezinárodní semenářské federace (ISF).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz