Setkání šlechtitelů a semenářů v rámci konání Valné hromady ČMŠSA dne 24.4.2018

InfoZprávyZemědělstvíRostlinná výroba vloženo: 03. 05. 2018


Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) byla svolána prezidentem sdružení Ing. Prášilem a uskutečnila se 24. dubna 2018 v Hradci Králové. Této akce se zúčastnilo téměř 100 zástupců členů sdružení. Pozvání přijali mimo jiné významní představitelé zemědělského sektoru náměstek ministra Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství Ing. Petr Jílek, ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu Ing. Daniel Jurečka a Ing. Josef Kott, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR.

ČMŠSA slaví v letošním roce 25. výročí založení sdružení a dlouholetý člen představenstva Ing. Jiří Beran zhodnotil vývoj a důležité mezníky asociace za čtvrt století. Při této příležitosti bylo uděleno čestné členství Ing. Ladislavovi Rosenbergovi, CSc. za jeho aktivní dlouholetou činnost a přínos nejenom v představenstvu ČMŠSA, ale také za jeho zásluhy v oblasti šlechtění.  

Hosté ve svých vystoupení se zaměřili na aktuální změny v sektoru osiv a sadby, uvedli změny v dotačních programech pro rok 2018, byla také podána informace k budoucí společné politice. Dále bylo zástupci institucí řečeno, že s asociací úzce spolupracují a konzultují změny v připravované šlechtitelské a semenářské legislativě, aktuálně například k prováděcím aktům k rostlinolékařskému nařízení 2016/2031.

Prezident Ing. Jan Prášil a výkonná ředitelka Ing. Vlasta Horká konstatovali, že:

  • je nutné zajistit odpovídající podporu prostřednictvím národní dotace tak, aby byly z hlediska financování šlechtění zachovány srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU, aby nedocházelo k dalšímu oslabení konkurenceschopnosti českého šlechtění a semenářství.
  • legislativa postupně zvyšuje administrativní zátěž na výrobu uznaného osiva, a to přináší výrobcům certifikovaných osiv další finanční náklady. Na druhou stranu se tím nepřímo podporují necertifikovaná osiva, které jsou mimo rámec kontrolního systému a nelze ověřit jejich zdravotní stav.  
  • je nutné zajistit účinné přípravky na ochranu rostlin, zejména mořidel, aby v budoucnu nedocházelo k nekontrolovatelnému rozšiřování chorob přenosných osivem.
  • se podařilo ve spolupráci se Sdružením pěstitelů travních a jetelových semen prosadit návrh na úpravu dotačního titulu 3.i.  k podpoře osiv pícnin v Zásadách pro rok 2018. Upravené podmínky navyšují trojnásobně sazby u jednotlivých skupin pícnin a zjednodušují podání žádosti pro směsi v letošním roce.
  • se podařilo se prosadit v rámci prováděcího nařízení k patentům vyloučení rostlin z patentovatelnosti, pokud jsou získány v podstatě biologických procesů.Na jednání Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace zhodnotila uplynulý rok a stanovila priority pro další období:

  • Využít všech dostupných prostředků a kontaktů prosazovat dlouhodobou podporu v oblasti šlechtění a podporu investic semenářského sektoru a s využitím všech dostupných prostředků a kontaktů se podílet na zabezpečení podpůrných programů v zájmové oblasti šlechtitelsko-semenářského sektoru.
  • Účinně prosazovat zájmy šlechtitelsko-semenářského sektoru při změnách evropské legislativy, aktivně prosazovat zlepšování vymahatelnosti šlechtitelských práv
  • nadále se snažit o užší zapojování do činnosti pěstitelských svazů s cílem hájení zájmů oborů výzkumu, šlechtění a semenářství,
  • Zapojit se do osvěty veřejnosti v oblasti významu používání úředně uznaných osiv
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem. Sdružení bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu ustanovení § 20 f a násl. Občanského zákoníku k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a k uplatňování společných zájmů v oblasti šlechtění a semenářství na úseku obchodu, ochrany odrůd a rozvoje šlechtitelské a semenářské činnosti. V současné době sdružuje 70 členů. Sdružení je aktivním členem Agrární komory ČR, Mezinárodní semenářské federace (ISF), Evropské semenářské asociace (ESA).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz