Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2022

InfoKomodityStatistické informaceSouhrnný zem. účet vloženo: 24. 03. 2023


Komentář
Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2022 dosáhl 27 918,9 mil. Kč, meziročně vzrostl o 5,8 %. V časové řadě 1998 až 2022 se jedná o nejvyšší hodnotu podnikatelského důchodu. 

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 2022 hodnoty 198 936,9 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 120 752,7 mil. Kč, živočišná produkce 66 079,0 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 5 972,8 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti 6 132,4 mil. Kč.

Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 16,5 %. Nárůst byl způsoben především vyššími cenami. 
Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení ceny většiny rostlinných komodit: pšenice (+27,1 %), žita (+44,4 %), ječmene (+32,0 %), kukuřice na zrno (+26,4 %), řepky (+16,6 %) a luskovin (+21,2 %). 

Hodnota živočišné produkce zaznamenala proti roku 2021 zvýšení o 23,0 %. Nárůst byl způsoben vyššími cenami většiny živočišných komodit: skotu (+29,1 %), prasat (+25,2 %), drůbeže (+20,4 %), mléka (+25,4 %) a vajec (+28,2 %). Produkce se meziročně zvýšila u skotu o 29,0 %, u prasat o 17,8 % a u drůbeže o 21,0 %. U produkce živočišných výrobků došlo ke zvýšení o 23,6 %. 

V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2022 převažoval podíl rostlinné produkce (60,7 %) nad produkcí živočišnou (33,2 %). Zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce zemědělských služeb, tvořila 3,0 % a nezemědělské vedlejší činnosti účetně neoddělitelné, do kterých je zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci podílely 3,1 %.

Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny (48,7 %), technické plodiny (23,5 %) a pícniny (13,1 %); v produkci živočišné převládala produkce mléka (55,5 %), chov jatečných prasat (13,5 %), chov jatečného skotu (13,2 %) a chov drůbeže (11,7 %).

Součástí hodnoty produkce jsou dotace na chmel, brambory, skot, ovce a kozy a mléko. Objem dotací na výrobky se meziročně snížil o 5,8 %. Poklesly dotace na mléko (-5,8 %), ovce a kozy (-6,0 %).

Hodnota mezispotřeby meziročně vzrostla o 22,5 % na hodnotu 132 125,8 mil. Kč. Její podíl na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 67,2 %. Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (33,1 %) a spotřeba energií a maziv (17,6 %). Hrubá přidaná hodnota dosáhla hodnoty 66 811,0 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 12,6 %.

Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla produkce zemědělského odvětví v roce 2022 hodnoty 113 188,3 mil. Kč, proti předchozímu roku poklesla o 2,2 %. V rostlinné produkci došlo v meziročním porovnání k poklesu o 3,5 % na 59 172,5 mil. Kč. Hodnota produkce živočišné se snížila o 1,0 % na částku 47 987,4 mil. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.

Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2022 výše 35 565,9 mil. Kč, meziroční pokles činil 1,2 %. Největší objem zaujímala Jednotná platba na plochu (SAPS) v hodnotě 11 860,3 mil. Kč a dotační titul Greening s částkou 6 325,4 mil. Kč.

Oproti roku 2021 byly vyšší náhrady zaměstnancům (+7,6 %), přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil.

Zdroje, použité zkratky     
Metodické vysvětlivky     
Komentář     

Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2022     
Tab. 1 Účet výroby     
Tab. 2 Účet tvorby důchodu     
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu     
Tab. 4 ALI v letech 2021, 2022     

Grafická příloha     
Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2022

Informace ze dne 24. 3. 2023 včetně příloh ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz