SZIF rozdělí přes 537 milionů korun na bílkovinné plodiny, brambory a chmel

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 07. 02. 2023


Praha 6. února 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydává rozhodnutí na další tři dotace v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). O podporu na bílkovinné plodiny prostřednictvím Jednotné žádosti 2022 požádalo 6 833 žadatelů a dostanou přes 416,4 milionů korun. Na produkci konzumních brambor Fond rozdělí 691 pěstitelům 44,6 milionu korun. Žádost o dotaci na chmel podalo 120 zemědělců, kteří získají téměř 76,1 milionů korun.

„Podpora směřuje producentům bílkovinných plodin. Žádat mohou na půdu s pokryvem bílkovinných plodin, jejich směsí a směsí s obilovinami v určeném období,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor a dodává: „Pro účely podpory uznáváme všechny druhy hrachu, bob, lupinu, sóju, vojtěšku, jetel nebo jejich směs. Ve směsích musí být bílkovinné plodiny zastoupeny v porostu více než 50 procenty.“
Dobrovolná podpora vázaná na produkci směřuje k citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím. Zároveň jsou důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Výše dotace se odvíjí od rozlohy plochy (minimum je jeden hektar).
Mezi podporované plodiny v opatřeních VCS patří konzumní brambory. Dotace zde cílí na postupné zvyšování ploch brambor a vyrovnání rentability jejich pěstování ve srovnání s nízkonákladovými plodinami. Není závazně uvedeno, které odrůdy smí žadatel pěstovat jako konzumní, a které pro výrobu škrobu. Avšak podpora produkce konzumních brambor je podmíněna tím, že na stejnou plochu dílu půdního bloku nebyla požadována podpora produkce škrobových brambor.

Fond aktuálně vydává rozhodnutí také zemědělcům, kteří se věnují pěstování chmele na minimální výměře 1 hektar zemědělské půdy s kulturou chmelnice. Chmelnice musí být evidována na žadatele v evidenci využití půdy a chmelnic nejméně od data podání žádosti do 20. srpna daného roku.


Sazby u vybraných plodin pro rok 2022

Plodina Sazba (Kč/ha)
Bílkovinové plodiny 1 778,18
Chmel  14 789,21
Konzumní brambory  4 441,69
Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550

Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více informací na www.szif.cz
Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatel však může celý proces urychlit, pokud se vzdá práva na odvolání. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“ je k dispozici na webových stránkách SZIF. (www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost).
Žadatelé najdou rozhodnutí ve své datové schránce, nebo na Portálu farmáře, pokud mají přístup ke svému účtu.
V případě, že nemohou využít ani jednu z uvedených možností, přijde jim rozhodnutí poštou. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz