SZIF vydává rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, Greening a platby pro mladé zemědělce

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 16. 01. 2023


Praha 16. ledna 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vydávání rozhodnutí na platby k dalším dotačním titulům: Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), Greening a pro mladé zemědělce. Pro 27 511 uchazečů o PVP je vyčleněno přes 515,5 milionů korun. Mezi 30 263 tisíc žadatelů o Greening rozdělíme 6,25 mld. korun. Mladí zemědělci mohou počítat s částkou 95,2 milionů korun, o dotaci jich požádalo 2 583.

„Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňkové platby k Jednotné platbě na plochu (SAPS). Jsou určeny na zemědělskou půdu, přežvýkavce, chmel, brambory na výrobu škrobu, chov krav bez tržní produkce mléka, ovce a kozy. Poskytnuty jsou těm zemědělcům, kterým je v daném roce přiznána také jednotná platba SAPS,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor.

V nových členských státech EU slouží PVP k dorovnání zmíněných komodit. Ty byly v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy z evropského rozpočtu znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých členských zemích Evropské unie. PVP jsou hrazeny výhradně z národních zdrojů.


Žádosti podané v roce 2022 jsou posledními, na které je možné tyto podpory poskytovat. Od letošního roku již nejsou PVP součástí nové Společné zemědělské politiky (SZP). Zemědělci však budou dál čerpat evropské prostředky i na citlivé komodity, jako je například chmel, brambory na škrob, ovce, kozy, masná telata, dojnice a další.


Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2022

Sektor  Sazba
(Kč/jednotka)
Zemědělská půda (ha) 116,22
Chmel (ha)  3 159,77
Škrobové brambory (t) 1 056,21
Přežvýkavci (VDJ) 63,80
Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ) 71,55
Ovce/kozy (VDJ) 44,68Greening je rovněž nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS. Cílem platby je podpora zemědělských postupů zaměřených na oblast klimatu a životního prostředí. Mezi základní postupy patří diverzifikace plodin, zachování úrovně trvalých travních porostů a zřizování ploch v ekologickém zájmu. Sazba této platby byla stanovena na 1 767,75 korun na hektar.

Mladý zemědělec je titul podporující začínající zemědělce do 40 let. Ti s podnikáním buď začínají, nebo ho zahájili během pěti let před podáním první žádosti o Platbu pro Mladé zemědělce. Platba se může poskytnout maximálně na 90 hektarů zemědělské půdy. Opatření chce přivést k podnikání mladou zemědělskou generaci a tak přispět k omlazení venkova.
„Sazba platby pro mladé zemědělce představuje částku ve výši 50 % sazby na SAPS, letos činí 1 606,95 korun na hektar. Zemědělci mladší 40 let ji získají navíc k ostatním podporám z přímých plateb,“ doplnil Ing. Josef Miškovský.
O uvedené podpory mohou zemědělci žádat každoročně v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti.
Miroslav Bína
tiskový mluvčí
e-mail: press@szif.cz

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více informací na www.szif.cz
Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatel však může celý proces urychlit, pokud se vzdá práva na odvolání. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“ je k dispozici na webových stránkách SZIF. (www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost).
Žadatelé najdou rozhodnutí ve své datové schránce, nebo na Portálu farmáře, pokud mají přístup ke svému účtu.
V případě, že nemohou využít ani jednu z uvedených možností, přijde jim rozhodnutí poštou. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq. Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz