Tisková zpráva k vyhlašování výzev MAS v rámci Programového rámce PRV

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M19 vloženo: 06. 02. 2018


5.2.2018 - Tisková zpráva vysvětluje postupy při vyhlašování výzev MAS, které jsou stanoveny Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (č.j. 18502/2016-MZE-14113).

Upozorňujeme místní akční skupiny (dále jen „MAS“), že při vyhlašování výzev MAS musí dodržet podmínky stanovené Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  (č.j. 18502/2016-MZE-14113 – dále jen „Pravidla MAS“). Jednou ze základních podmínek výzvy MAS je soulad s příslušnými Fichemi, se SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje), resp. s Programovým rámcem PRV a s Pravidly pro operaci 19.2.1. V případě, že nebude splněna tato podmínka, nemůže být Žádost o potvrzení Výzvy MAS ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) potvrzena. Vyhlášení nepotvrzené výzvy je považováno za neplatnou výzvu a projekty nebudou zaregistrovány.

Soulad se SCLLD znamená soulad s finančním plánem, který byl schválen Hodnoticí komisí pro výběr strategií komunitě vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. MAS tedy nesmí v rámci výzvy překročit celkovou alokaci, kterou si v rámci své SCLLD vyčlenila na jednotlivé Fiche, resp. Opatření CLLD, a to jak ve fázi stanovení předpokládané alokace na jednotlivé Fiche (tj. předpokládaná alokace na Fichi stanovená v Žádosti o potvrzení výzvy), tak i ve fázi schválení projektů, tedy jako konečná alokace na danou Fichi v rámci dané výzvy (tj. celková výše podpory všech schválených projektů ve Fichi v rámci dané výzvy). Pro MAS to znamená, že ani hraniční projekt nesmí být podpořen, pokud by přesáhl celkovou alokaci v dané Fichi. V případě, že MAS má již vyhlášenou výzvu a předpokládaná alokace jednotlivé Fiche přesahuje celkovou alokaci v dané Fichi, nesmí MAS schválit projekty přesahující v součtu celkovou alokaci v dané Fichi. V případě realizace dalších výzev lze výslednou výši podpory projektů z předešlé výzvy upravit dle skutečně závazkovaných částek, případně ponížit o projekty s ukončenou administrací.

V případě, že by byla překročena stanovená hodnota na danou Fichi, tak by nebylo dodrženo ustanovení Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (dále jen „MPIN“), které se zabývá změnami integrovaných strategií. MPIN momentálně povoluje provádět bez schvalování ŘO pouze změny finančního plánu, kdy není překročena plánovaná alokace na dané opatření CLLD (pro PRV je ekvivalentem Fiche) určená na celou dobu realizace strategie.

Ve smyslu této tiskové zprávy budou následně upravena Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  (č.j. 18502/2016-MZE-14113).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz