Včelařský rok 2018 na Náchodsku

InfoZprávyZemědělstvíŽivočisná výroba vloženo: 19. 09. 2018


Na rozdíl od života běžných občanů začíná včelařský rok v době vrcholného léta, kdy probíhá či končí sklizeň základních obilovin. V tomto období mají včelaři hlavní úkol spočívající v zajištění zdravé a silné generace dlouhověkých včel. Na rozdíl od krátkověkých včel budou ty dlouhověké součástí včelstva do příštího roku – do března či dubna. Další starostí je doplnit za odebraný med glycidové zásoby, provést preventivní či léčivé zásahy proti parazitickému roztoči Varroa destruktor. Je to rovněž období bilancování průběhu celé sezony. Stejně jako pro celou přírodu to nebylo období jednoduché.

Neexistuje snad žádného pamětníka nejenom mezi včelaři, že by rok 2018 byl typickým pro naše klimatické pásmo svým průběhem. Zima byla sice relativně mírná, chyběly ale ve větší míře srážky, zvláště sněhové, střídaly se periody nižších a netypicky vysokých teplot. Závěr se potom neustále prodlužoval. To mělo celkem neblahý vliv na rozvoj včelstev zvýšenou spotřebou zimních zásob. Nastala situace, že počet jedinců včel ve včelstvu se zvyšoval jen velmi pozvolna naprosto odlišně od nástupu fenologických fází vegetace, především doby rozkvětu jednotlivých rostlinných druhů. Klíčové jsou například ovocné dřeviny, které tak nakvétaly celkem překvapivě o několik týdnů dříve než je obvyklé. Včelstvům se vlivem opožděného vývoje nedostávalo létavek, tj. včel které mohou do úlu donášet pyl, nektar či vodu. Pouze silná a početná včelstva v této době mohla včelařům přinést nějaký medný užitek. Včelstva s pozdějším vývojem měla dostatek létavek později a v té době ovocné stromy dokvétaly, takže zdroje nektaru a pylu byly již omezené. Vydařil se ovšem rozkvět lip a po delší době včelaři získali tento aromatický med. Téměř vůbec se však nevyskytovali producenti medovice, zdroj žádaného „tmavého lesního medu“. Takřka ve všech částech okresu skončila vlivem velkého sucha nektarová snůška již koncem června. Někteří včelaři, kteří odebrali včelstvům ve větší míře medové zásoby tak museli začít podstatně dříve přikrmovat cukerným sirupem, aby včelstva vůbec přežila toto období. Celkově přes všechny těžkosti lze včelařský rok na Náchodsku hodnotit jako snůškově průměrný. Včelaři tak mohou nabídnout při „prodeji ze dvora“ dostatek kvalitního především květového (nektarového) medu za příznivou cenu kolem 150 Kč za sklenici.

Ukazatele včelařství
Na území okresu Náchod od Jaroměřska po Broumovsko působí 14 základních organizací Českého svazu včelařů, sdružující 727 členů a 16 neorganizovaných včelařů, kteří chovají kolem 8 000 včelstev na skoro 1 000 stanovištích. Členská základna se na rozdíl od jiných spolků každoročně rozšiřuje o několik desítek nových členů, což je jistě velmi pozitivní jev. Bohužel mnoho z nich z počátku nepředpokládá, o jak náročný koníček se jedná. Nejenom po stránce finanční, kdy na chov 10 včelstev je třeba investovat přibližně kolem 100 000 Kč. Je třeba mít velmi dobré znalosti z biologie či legislativy a dalších oborů. Je třeba si uvědomit, že každý chovatel včel přímo ovlivňuje prostor doletu včely a to v okruhu minimálně 3 - 5 km! Včelu nelze jako jiné hospodářské zvíře izolovat pouze do výběhu. Zootechnické zásady chovu se v podstatě včelař učí „celý život“. Legislativní podmínky pomáhá začínajícím včelařům z vlastních prostředků přiblížit okresní organizace Českého svazu včelařů na pravidelných seminářích. Poslední se konal v únoru 2018 za účasti 15 zájemců (viz. obrázek). Další tradiční akcí okresní organizace je Včelařský ples. Letos se 9. března tak konal již XXII. ročník a to v Novém Městě nad Metují za podpory firmy Hašpl, pod záštitou předsedkyně Českého svazu včelařů z.s., starostů města Náchod a Nové Město nad Metují.

Podpora Královéhradeckého kraje
Jak je chov včelstev důležitý pro přírodu, zemědělce a všechny obyvatele si neuvědomovala pouze Marie Terezie, která svými „patenty“ cíleně velmi podporovala. Uvědomuje si to i současné zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které každoročně uvolňuje z rozpočtu částku kolem 1 milionu Kč. V roce 2018 se okres Náchod prostřednictvím okresní organizace Českého svazu včelařů zapojil do Programu podpory životního prostředí a zemědělství 18ZPD06 projektem Obnova úlů v okrese Náchod. Částka 230 000 Kč umožnila pokrýt požadavky 47 včelařů, kteří splnili náročné podmínky. Celkově je předpoklad, že bude investováno kolem 400 000 Kč do obnovy včelařského inventáře. Jako včelaři si této podpory velmi vážíme , ceníme si ji a děkujeme za ni. Bohužel tato aktivita má i docela stinné stránky. Deformuje trh, kdy výrobci či prodejci neúměrně zvyšují ceny. Rezignoval nám jednatel okresní organizace. Funkcionáři se nedobrovolně stali proti své vůli byrokraty bez patřičného vzdělání a zkušeností v tomto směru. Oproti minulosti je příjemcem podpory nikoliv jednotlivec (včelař), základní organizace, ale výhradně okresní organizace a to zřejmě proto, aby placený aparát Královéhradeckého kraje zpracovával pouze 5 žádostí z 5 okresů. Nastává nutný přerozdělovací proces, prováděný okresní organizací, který je náročný nejen časově, ale především administrativně díky podmínkám nastaveným oddělením dotací Královéhradeckého kraje. Podstatně diskriminuje ty, kteří administraci provádějí (statutární orgán okresní organizace), dále neorganizované včelaře. Přitom v minulosti existoval bezkonfliktní systém bez střetu zájmů, kdy žádost předkládal a za provedení byl zodpovědný vždy jednotlivec od kterého se z neznámých důvodů ustoupilo. Samozřejmě do budoucna je možnost žádné podpory nevyužívat, když je to tak složité a prostředky mohou být využity jinde v rozpočtu Královéhradeckého kraje. Bude tomu však zcela odlišně než je tomu v jiných krajích České republiky. Lze doufat, že administrace proběhne do konce roku úspěšně správně a včas.

150 let včelařského spolku v Jaroměři
Zajímavou včelařskou událostí letošního roku je, že již plných 150 let působí na území Jaroměřska řádný včelařský spolek jako jeden z několika prvních v rámci tehdejšího Rakouska – Uherska. V současnosti sdružuje jako největší v okrese již 105 členů, obhospodařujících kolem 1 250 včelstev v obvodu 32 katastrů obcí. V rámci tohoto výročí byl pořádán v průběhu celého roku cyklus několika odborných přednášek za vydatného zájmu nevčelařské veřejnosti. Vyvrcholení oslav bude 22. září 2018, kdy se bude konat „Jaroměřský medový jarmark“ s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé v historickém prostoru Bastionu I josefovské pevnosti, kam jsou všichni návštěvníci srdečně zváni pořadateli.

Za Český svaz včelařů, z.s. okresní organizace Náchod

Ing. Jiří Valtera, předseda
člen Republikového výboru Českého svazu včelařů, z.s.
oonachod@vcelarstvi.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz