Výklad kritéria přijatelnosti

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M06 vloženo: 04. 04. 2017


3.4.2017 - Výklad kritéria přijatelnosti Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (Specifické podmínky) pro opatření 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky a 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů pro 4. kolo příjmu žádostí.

Vzhledem na časté dotazy žadatelů, zveřejňujeme doplňující informace k poznámce pod čarou u kritéria přijatelnosti, které se týká prokazování hospodaření v lese s minimální výměrou 10 ha.

Vysvětlující poznámka k hospodaření v lese zní takto: „Hospodaří podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu.“

Splnění této podmínky prokazuje žadatel předložením platného lesního hospodářského plánu (LHP) nebo převzatou platnou lesní hospodářskou osnovou (LHO). Jelikož se jedná o kritérium přijatelnosti, žadatel jej musí splňovat již při podání Žádosti o dotaci. V souladu s platnou legislativou, ale mohou nastat situace, kdy nebude ještě LHP platný, resp. LHO nebude předána zadavateli. Žadatel by tím tedy nemohl mít k dispozici platný LHP, resp. převzatou platnou LHO k datu podání Žádosti o dotaci.

S ohledem na uvedené se za platný lesní hospodářský plán do jeho schválení, dle § 11, odst. 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, považuje i návrh lesního hospodářského plánu.  Za převzatou platnou lesní hospodářskou osnovu se považuje v prvním roce platnosti lesní hospodářské osnovy i její protokolární převzetí žadatelem v období do konce kalendářního roku, ve kterém tato osnova nabyla platnosti (§ 14 odst. 6 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz