Výzva MZe k podávání žádostí pro rok 2020 na DP 9.A.b.4.

InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství vloženo: 06. 12. 2019


5.12.2019 - Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. je stanoven od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.4. Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014

Žádost o dotaci na dotační program 9.A.b.4. podává žadatel v listinné podobě v jednom vyhotovení zvlášť za každý předmět dotace (9.A.b.4.a. – 9.A.b.4.j.) na místně příslušné pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby).

V žádostech o dotaci podávaných zvlášť za každý předmět dotace by měly být uvedeny veškeré, žadatelem předpokládané uznatelné náklady na daný předmět dotace.

Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. je stanoven od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020 pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020.

Vzor žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. je součástí přílohy této Výzvy.

K žádosti o dotaci se dokládá tato povinná příloha:

Platná smlouva mezi žadatelem a ÚKZÚZ o provedení samostatných odrůdových zkoušek

Upozornění:

  • Pokud žadatel nepodá žádost o dotaci ve stanoveném termínu, nebude žadateli poskytnuta dotace.
  • Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
  • Žadatel po podání žádosti o dotaci nesmí navyšovat požadavek na objem finančních prostředků.
  • Dotace nebude vyplacena, pokud na daný dotační program nebudou v příslušném kalendářním roce vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu České Republiky.

Vzhledem k převodu administrace všech národních dotací, tedy i dotačního programu 9.A.b.4. z MZe na SZIF dle novely zákona 252/1997 Sb., o zemědělství od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky MZe a SZIF.


Přílohy:

Žádost na 9.A.b.4.a. (DOCX, 25 KB)
Žádost na 9.A.b.4.b. (DOCX, 25 KB)
Žádost na 9.A.b.4.c. (DOCX, 26 KB)
Žádost na 9.A.b.4.d. (DOCX, 26 KB)
Žádost na 9.A.b.4.e. (DOCX, 26 KB)
Žádost na 9.A.b.4.f. (DOCX, 26 KB)
Žádost na 9.A.b.4.g. (DOCX, 26 KB)
Žádost na 9.A.b.4.h. (DOCX, 26 KB)
Žádost na 9.A.b.4.i. (DOCX, 26 KB)
Žádost na 9.A.b.4.j. (DOCX, 26 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz