Žádosti o dovozní kvóty pro dovoz RÝŽE v lednu 2017 - informace o možném losování

InfoKomodityRostlinná výrobaObiloviny a olejniny vloženo: 26. 04. 2017


V Praze dne 13. ledna 2017 - Informujeme všechny zájemce a především aktivní žadatele o dovoz rýže v rámci kvót otevřených nařízením Komise (ES) č. 1273/2011 o skutečnostech, které mohou nastat po podání žádostí o dovozní licence v prvních deseti pracovních dnech měsíce ledna 2017, pokud Evropská komise stanoví přídělový koeficient.

Nastane-li situace, při které požadované množství na žádostech o licence podaných v celé EU překročí dostupné množství v dané kvótě, stanoví Komise přídělový koeficient, kterým budou zkráceny všechny přijaté žádosti o dovozní licence. V takovém případě mohou nastat následující situace:

  1. Pokud podá žádost o danou dovozní kvótu více než jeden žadatel a stanovený přídělový koeficient povede k tomu, že na jednu či více žádostí připadne množství o objemu nižším než 20 tun, přidělí členský stát tato množství zúčastněným subjektům losem (dále je použit termín „losování“).
  2. Jestliže by sečtení všech zkrácených množství neumožnilo vytvořit ani jednu šarži o 20 tunách, přidělí se toto množství losem pouze jednomu ze subjektů. Ten může svou žádost stáhnout do dvou pracovních dnů od uveřejnění nařízení stanovujícího koeficient krácení.
  3. Přijme-li Fond pouze jednu žádost pro určitou kvótu, která bude přídělovým koeficientem zkrácena  na  množství  nižší  než  20  tun, může  tento  subjekt  svou  žádost  písemně stáhnout.


Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelé o licenci mají možnost účastnit se losování, pokud by se jich týkalo, důrazně doporučujeme, aby žadatelé byli v době uveřejnění nařízení s přídělovými koeficienty v kontaktu s Fondem a sledovali své datové schránky, a to z důvodu velmi krátké lhůty, která je s procesem losování spojena. Budou tak moci reagovat na oznámení s informací, kdy a kde se losování uskuteční. Žadatelé budou o konání losování vyrozuměni datovou zprávou a zároveň telefonicky nebo e-mailem.

O výsledku losování budou opět všechny zainteresované subjekty informovány, a to stejným způsobem, tj. datovou zprávou a zároveň telefonicky či e-mailem. V důsledku již zmíněných velmi krátkých lhůt nebude Fond informace ve výše uvedených případech zasílat pošto
u v listinné podobě.

Bude-li chtít žadatel svou žádost stáhnout z důvodů uvedených v bodě 2) nebo 3), bude tak moci učinit do dvou pracovních dnů ode dne uveřejnění nařízení stanovujícího koeficient krácení. Písemné oznámení o zpětvzetí (stažení) své žádosti může žadatel ve výše uvedené lhůtě doručit Fondu prostřednictvím datové zprávy, osobním doručením na adresu Fondu nebo elektronicky podepsanou e-mailovou zprávou. Datum podání  zásilky na poště nelze v tomto případě považovat za datum doručení Fondu. Upozorňujeme, že k opožděným podáním Fond nebude přihlížet.


Kontaktní osoba:
Bc. Eva Schoříková
Oddělení zahraničního obchodu a správy záruk
Tel: + 420 222 871 463
e-mail: licence@szif.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz