Zemědělci podali téměř 30 000 jednotných žádostí Významnou podporu přineslo 65 regionálních poboček a infolinka

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 18. 05. 2023


Praha 18. května 2023 – V řádnému termínu pro podání jednotné žádosti jich bylo podáno 29 930. Termín pro řádné podání končil 15. května, žádost však lze podat až do 9. června, avšak již se sankcí 1 % za každý pracovní den. Jednotná žádost se podává výhradně přes Portál farmáře.

 

„Počty žadatelů jsou zatím obdobné jako v minulém roce, což svědčí o plynulém přechodu podávání žádostí v rámci nové společné zemědělské politiky,“ řekl Petr Dlouhý generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. I přes určité obavy zemědělské veřejnosti s přechodem na nové programové období se ukázalo, že počty žadatelů plně korespondují s předcházejícími lety. Nenaplňuje se tak ani obava, že by docházelo k účelovému dělení farem z důvodu nových dotačních podmínek vázaných na doplňkovou redistributivní podporu příjmu pro udržitelnost na prvních 150 ha.


„Fond pořádal celou řadu webinářů a seminářů tak, aby žadatelé měli dostatek informací. Účinnou podporu žadatelům také již tradičně poskytla naše regionální pracoviště, kterých máme 65. Dotazy zemědělců směřovaly napříč všemi dotačními tituly a opatřeními. Nejčastěji se však samozřejmě dotýkaly oblasti aktivního zemědělce či identifikace příjemců dotací a nových ekoschémat. Infolinka zaznamenala o 15 % dotazů více ve srovnání s loňským rokem,“ dodal Petr Dlouhý.


„Počet podaných žádostí, který činí téměř 30 tisíc, podalo celkem 28 807 žadatelů. Někteří žadatelé podají žádost chybně či opakovaně, proto se liší počet žádostí a žadatelů. Tito žadatelé pak své nerelevantní žádosti stahují. Jenom pro srovnání s loňským rokem mohu uvést, že bylo za celé období, tedy v řádném termínu i v termínu se sankcí podáno 31 002 žádostí a podalo je 30 420 žadatelů,“ uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT.


Součástí programového období 2023–2027 bude i nově monitoring zemědělských ploch s využitím družic označovaný jako AMS (Area monitoring systém). Tento systém bude ověřovat způsobilost podaných žádostí o dotace pro všechna opatření na plochu v rámci jednotné žádosti, bude se tedy jednat o základní podpory příjmu pro udržitelnost BISS, podporu příjmu vázanou na produkci CIS, celofiremní ekoplatba, opatření malý zemědělec či neprojektové intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření AEKO, opatření podporující oblasti s přírodními omezení ANC, opatření podporující ekologické zemědělství EZ či opatření Natura 2000. Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost CRISS a opatření podporující mladé zemědělce nebudou explicitně součástí scoreboardu v Portálu AMS, ale projeví se v rámci vyhodnocení BISS.


„Systém AMS přinese Fondu i žadatelům informace, zda byly na pozemku uskutečněny deklarované zemědělské aktivity, k jejichž plnění se klient v žádosti zavázal. Z tohoto důvodu budou služby AMS dostupné až po zahájení těchto aktivit, nejdříve v červnu letošního roku. Pro žadatele připravujeme také sérii seminářů či webinář,“ upřesnil Vítězslav Vopava.
Kontakt: tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
Eva Češpiva
tisková mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550


Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond (Fond) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době Fond
administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. Fond rovněž administruje národní značky  kvality potravin KLASA a Regionální potravina. V současné době má 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.
Jednotná žádost 2023 Jednotná žádost představuje komplexní formulář pro podání žádosti o opatření a dotační tituly v rámci přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova.


Přímé platby

 • základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)
 • doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (CRISS)
 • platba pro malé zemědělce
 • doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
 • celofaremní ekoplatba základní a prémiová
 • podpora příjmu vázaná na produkci (CIS) Neprojektová opatření Rozvoje venkova
 • agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)
 • ekologické zemědělství (EZ)
 • Natura 2000 na zemědělské půdě
 • oblast s přírodními a jinými omezeními (ANC)
 • dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
 • zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (AMR)


Podrobné informace o jednotné žádosti jsou dostupné na webových stránkách Fondu www.szif.cz v záložce Jednotná žádost, kde jsou podrobně zpracované karty jednotlivých opatření.

Portál farmáře
Portál, jehož prostřednictvím je povinné podat jednotnou žádost. Přístup do Portálu farmáře lze zřídit osobně na podatelnách regionálních odborů a centrály Fondu, rovněž na Oddělení příjmu žádostí a LPIS jednotlivých regionálních pracovišť. Žádost o zřízení přístupu do Portálu farmáře je možné také zaslat prostřednictvím datové schránky nebo epodatelny Fondu s uznávaným elektronickým podpisem.

Portál AMS
Systém AMS (Area Monitoring System) představuje monitoring zemědělských ploch s využitím družic a ověřuje, zda byly na pozemku naplněné zemědělské aktivity, které žadatel deklaroval v jednotné žádosti.

V případě nenaplnění podmínek má žadatel možnost ještě podat tzv. změnovou žádost.
Více informací na www.szif.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz