Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M19 vloženo: 15. 12. 2017


Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

14.12.2017 - Dne 13. 12. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

U operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje došlo k následujícím změnám:

 • Změna kapitoly 8. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (konkrétně písm. b) bod 11. a 12. a písm. d)), kdy dochází k doplnění zadavatele, na kterého se vztahuje nižší limit pro zadávání zakázek dle Příručky. Nižší limit 400 000 Kč bez DPH se vztahuje na veřejného zadavatele nebo zadavatele, který zadává zakázku, na kterou je poskytována dotace více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu EU nebo veřejného zadavatele.
 • Úprava textace u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu (Část B. Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6. Seznam předkládaných příloh, písm. d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu, bod 15)). Nové znění je v souladu s Přílohou 14 Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst, kdy bude stav pracovních míst kontrolován s průměrným stavem zaměstnanců v pracovním poměru za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předložením Žádosti o dotaci, a ne před předložením Žádosti o platbu.
 • Změna páté odrážky v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, bod c), kdy se doplňuje zpětná platnost kapitoly 9: Žádost o platbu pouze pro písm. j) a t).
 • Doplnění odrážky v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, bod d) o zpětnou působnost povinnosti hlásit změny skutečného majitele či majitelů ve smyslu §4 odst. 4 AML zákona (kapitola 7 Provádění změn, podkapitola 7.1, písm. c))
 • Úprava textace v Příloze 3 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace, kde je uveden obecný limit pro motorová vozidla ve výši 500 tis. Kč, který platí pro všechny Žádosti o dotaci v administraci. Nově bylo upřesněno, že se limit nevztahuje na některé Fiche pouze v případě pořízení dopravních prostředků včetně chladící/mrazící jednotky, pro které je dále uveden limit vyšší.
 • Další změna se týká Části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, bod 7, písmeno i) Další podmínky platné pro režim blokové výjimky, bod 4), kdy dochází k upřesnění s ohledem na změnu Nařízení Komise č. 651/2014. Změna se týká pouze Fiche Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností při využití blokové výjimky dle Nařízení Komise č. 651/2014.
 • Drobná úprava Přílohy 17 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

U operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny došlo k následujícím změnám:

 • Změna kapitoly 8. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (konkrétně písm. b) bodu 11. a 12. a písm. d)), kdy dochází k doplnění zadavatele, na kterého se vztahuje nižší limit pro zadávání zakázek dle Příručky. Nižší limit 400 000 Kč bez DPH se vztahuje na veřejného zadavatele nebo zadavatele, který zadává zakázku, na kterou je poskytována dotace více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu EU nebo veřejného zadavatele.
 • Úprava textace u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu (Část B – Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova, kapitola 8. Seznam předkládaných příloh, písm. c) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu, bod 25)). Nové znění je v souladu s Přílohou 9 Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst, kdy bude stav pracovních míst kontrolován s průměrným stavem zaměstnanců v pracovním poměru za posledních dvanáct uzavřených měsíců před předložením Žádosti o dotaci, a ne před předložením Žádosti o platbu.
 • Doplnění nového odstavce (písmeno c)) v kapitole 14 Přechodná a závěrečná ustanovení, která se týká zpětné platnosti některých ustanovení v případě, že jsou pro žadatele/příjemce dotace příznivější.
 • Nové znění doplněného odstavce: Následující vybrané kapitoly Obecných podmínek Pravidel se vztahují i na administraci všech žádostí zaregistrovaných před nabytím platnosti těchto Pravidel, a to pouze pokud je to pro žadatele/příjemce dotace příznivější:
  • Kapitola 2: Způsob komunikace se žadatelem/příjemcem dotace
  • Kapitola 3: Obecná ustanovení pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova s výjimkou ustanovení písm. s), které je platné pouze pro žádosti podané po nabytí účinnosti těchto Pravidel
  • Kapitola 7: Provádění změn
  • Kapitola 11: Postupy pro odvolání a další postupy při neplnění podmínek Pravidel.
 • Doplnění odrážky v kapitole 14 Přechodná a závěrečná ustanovení, bod d) o zpětnou působnost povinnosti hlásit změny skutečného majitele či majitelů ve smyslu §4 odst. 4 AML zákona (kapitola 7 Provádění změn, podkapitola 7.1, písm. b))
 • Obdobně jako v ostatních relevantních Pravidlech byl přidán v rámci kódu 005 do Přílohy 4 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace, limit týkající se nákladů na pořízení užitkového vozidla kategorie N1, jehož největší technicky přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, ve výši 500 000 Kč/projekt. Dále byla provedena formální úprava v rámci stejného kódu týkající vozidel s chladící/mrazící jednotkou.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.


Přílohy

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PDF, 1 MB)
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (PDF, 1 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz