Zpřesnění Pravidel pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M19 vloženo: 17. 08. 2018


16.8.2018 - Tisková zpráva - Dne 16. 8. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

První úprava se týká stanovení finančního limitu na pravomocně uloženou sankci ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce v ustanovení kap. 3., písm. t) Obecných podmínek Pravidel 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (Pravidel 19.2.1).

Nové znění:

Žadateli/příjemci dotace nebyla Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v období tří let před zahájením příjmu žádostí do konce lhůty vázanosti projektu na účel uložena pravomocná sankce ve výši 100 tis. Kč a výše za:

  • použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení (EU) č. 606/2009, s výjimkou překročení limitů pokud jsou v přílohách tohoto nařízení stanoveny, nebo
  • přidání vody nebo alkoholu v rozporu s požadavky Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo v rozporu s požadavky Přílohy XVb části A bodu 1 nebo 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo
  • porušení článků 103 nebo 113 nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo porušení čl. 118m nebo čl. 118v nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo
  • uvádění na trh produktu, u kterého byl porušen některý požadavek uvedený shora v bodech 1 až 3; C.

K další úpravě dochází v souvislosti s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení GDPR“), kdy je upraveno ustanovení kap. 3) písm. g) Obecných podmínek Pravidel 19.2.1, které se týká souhlasu se zveřejněním a zpracováním údajů uvedených v Žádosti o dotaci.

Nové znění:

Žadatel/příjemce dotace bere na vědomí, že údaje uvedené v Žádosti o dotaci, a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.

Žadatel/příjemce dotace bere dále na vědomí, že údaje z Žádosti o dotaci a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění. Žadatel/příjemce dotace dále bere na vědomí, že údaje z Žádosti o dotaci budou SZIF/Ministerstvem zemědělství zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence, účetnictví SZIF i Ministerstva zemědělství. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení GDPR“) a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.szif.cz a www.eagri.cz. Žadatel/příjemce dotace má v případě splnění podmínek stanovených v nařízení GDPR právo na přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Žadatel/příjemce dotace má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

Na konec došlo k úpravě v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, kdy byla upravena zpětná působnost nové úpravy Pravidel.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže. Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (PDF, 1 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz