Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 ze dne 1.2.2018

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Aktuální informace vloženo: 02. 02. 2018


1.2.2018 - Dne 31. 1. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pro 3. kolo příjmu žádostí a operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 2. kolo příjmu žádostí.

1. Specifické podmínky Pravidel pro operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Došlo k formální opravě Přílohy č. 7 Metodika výpočtu podílu zaměstnávání mladých zaměstnanců do 40 let, osob ze znevýhodněných skupin a počtu zaměstnanců na ha. Konkrétně byla upravena podmínka týkající se vymezení skupiny mládeže a mladých dospělých do 26 let, jakožto jedné ze skupin zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených zaměstnanců. Do této skupiny se započítávají osoby, které v daném období nedosáhly 27 let, nikoliv 26 let.

2.  Specifické podmínky Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Vysvětlivka preferenčního kritéria č. 9 byla upravena tak, aby žadatelé/příjemci dotace zabývající se živočišnou produkcí, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv, mohli z této rostlinné produkce vykazovat tržby.

Konkrétní úprava vysvětlivky předmětného kritéria je následující:

    „Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce, kde žadatel/příjemce dotace nebude mít od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace podnikatelského plánu zahrnuty následující položky: pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice na zrno, ostatní obiloviny, cukrovka, krmné okopaniny, řepka a řepice, slunečnice, sója, lněné semeno, ostatní olejniny, len, konopí, technické plodiny jinde neuvedené, pícniny, osivo a sadba plodin na orné půdě, ostatní plodiny na orné půdě, půda ležící ladem bez dotací, trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních, extenzivní pastviny, lesní školky, ostatní trvalé kultury. To neplatí pro žadatele/příjemce dotace, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv, výhradně pro svou živočišnou produkci, a to za předpokladu, že z této rostlinné produkce nebudou žadatelé/příjemci dotace vykazovat žádné tržby.“

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro obě operace je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.


Přílohy

    Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 3. kolo příjmu žádostí - operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (PDF, 1 MB)
    Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 2. kolo příjmu žádostí - operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (PDF, 1023 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz