Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2014 - 2020 operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M06 vloženo: 29. 03. 2017


28.3.2017

Dne 27. 3. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu žádostí.

Konkrétně byla upravena podmínka č. 3 Další kritéria přijatelnosti pro záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice, Kap. 6 Kritéria přijatelnosti Specifických Pravidel, týkající se povinnosti využití disponibilního tepla: „Žadatel účelně využívá minimálně 20 % disponibilního tepla z celkové předpokládané roční výroby stanovené energetickým auditem (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení).“

V případě, že je předmětem projektu pouze výroba biometanu (nezohledňuje se výroba elektřiny a tepla pro vlastní spotřebu BPS), se však tato podmínka neuplatňuje, protože se vztahuje na využití odpadního tepla, které vzniká pouze při výrobě elektřiny.

Dále byla upravena příloha č. 1 Preferenční kritéria, Specifických podmínek Pravidel, kde došlo k upřesnění preferenčního kritéria č. 7, záměru a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv „Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a neprovozuje současně konvenční výrobu.“

Znění tohoto preferenčního kritéria bylo doplněno o povinnost žadatele ho naplňovat od podání Žádosti o dotaci do skončení doby vázanosti projektu na účel, čímž bylo dáno do souladu se všemi operacemi.

Zpřesněno bylo rovněž znění preferenčního kritéria č. 2 B (Příloha 1, Specifických Pravidel), záměru b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice „Roční využití instalovaného tepelného výkonu (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení) v procentech (zaokrouhlováno na celá procenta) - v případě, že je pořizováno zařízení určené k čištění bioplynu na biometan.“

Vzhledem k tomu, že uvedeného kritéria se netýká využití instalovaného tepelného výkonu, byla tato část odstraněna.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.


Přílohy

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 (v revizích) (PDF, 834 KB)
   

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 (čistopis) (PDF, 830 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz