RIS - Moravskoslezský kraj


kalendář kraje ›

Kontakty:

Regionální agrární komora Ostravsko

Krnovská 69
746 01 Opava

IČ: 25850741

E-mail: oakop@opava.cz
            ak.bruntal@tiscali.cz
   

Web: www.mskis.cz 

Telefonický kontakt::
Ing. Robert Kučera 775 590 465
Renata Šarjaková 775 590 464


Termíny:

29. 05. 2023

Jarní výzvy z OP Rybářství 2021–2027 - více informací

15. 05. 2023

Lze řádně podat Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby na rok 2023 - více informací

15. 05. 2023

termín podání Jednotné žádosti v řádném termínu prostřednictvím Portálu farmáře

02. 05. 2023

Příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci dotačního programu 17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2023 - více informací

21. 04. 2023

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb.

31. 03. 2023

Informace o zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě - více zde

31. 03. 2023

podání žádosti na dotační program 9.F.m. Demonstrační farmy pro rok 2023 - více informací

31. 03. 2023

Čerpání dotace v souvislosti se škodami způsobenými hrabošem polním - více informací

27. 02. 2023

bude probíhat příjem žádostí pro čtvrtou výzvu OP Rybářství 2021–2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace - více informací

06. 02. 2023

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2023 - více informací

31. 01. 2023

Příjem žádostí o dotaci pro dotační program 1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství pro rok 2023 - více informací

31. 01. 2023

Konečný termín pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků EZ / NEZ 2022 - více informací

31. 01. 2023

Příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci u dotačního programu 19.B.a. pro rok 2022

31. 01. 2023

Příjem Žádostí o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti.

31. 01. 2023

Příjem Žádostí o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti.

31. 01. 2023

Příjem Žádostí o zemědělské národní dotace 2022 - dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic a po podání žádosti o dotaci také Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci 2022 pro dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic.

02. 01. 2023

Příjem žádostí o dotaci pro dotační program 3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele pro rok 2023 - více informací

31. 12. 2022

materiál k projednání s politiky a členskou základnou. Více informací zde

30. 11. 2022

Příjem žádostí o dotaci pro dotační program 1.I. odpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách pro rok 2023 - více informací

30. 11. 2022

Příjem žádostí o dotaci pro dotační program 1.R. pro rok 2023 Podpora restrukturalizace ovocných sadů - více informací

01. 11. 2022

Příjem žádostí Programu Podpora pojištění produkce lesních školek více informací

12. 09. 2022

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2022 - více informací

31. 07. 2022

Společnost PGRLF, a.s. otvírá program Investiční úvěry Lesnictví

30. 06. 2022

příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy - více informací

31. 12. 2020Příprava nové SZP Aktuální situace v národních a evropských podporách, Opava (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Opava (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Bruntál (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Frýdek – Místek (MSK)
31. 12. 2020Zeleň v krajině a nové environmentální programy Nové programy pro rozvoj zemědělské krajiny, Opava (MSK)
31. 12. 2020Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 - 2020 Více informací
31. 12. 2020Harmonogram výzev PRV 2017-2020 zde
10. 12. 2020Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.Více informací
30. 09. 2020Dotační program 9.E. je stanoven pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 Více informací
10. 09. 2020Prohlášení o zásobách (ke dni 31. 7.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem
01. 07. 2020Jednotná žádost 2020 Aktuální podmínky dotace, přímé platby, AEO, EZ, Opava (MSK)
01. 07. 2020Jednotná žádost 2020 Aktuální podmínky dotace, přímé platby, AEO, EZ, Bruntál (MSK)
01. 07. 2020Kontrola podmíněnosti Povinné požadavky na hospodaření a environmentální stav půdy, Opava (MSK)
01. 07. 2020Kontrola podmíněnosti Povinné požadavky na hospodaření a environmentální stav půdy, Bruntál (MSK)
15. 05. 2020Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5 pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.d. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.c. Více informací
05. 02. 2020od 9.00 hod. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec Více informací
15. 01. 2020

Prohlášení o sklizni, o produkci (ke dni 31. 12.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem Více informací

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, F-Místek

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, Opava

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, Bruntál

31. 12. 2019

Precizní zemědělství, Hl. m. Praha

19. 09. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, F-Místek

18. 09. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, Opava

26. 08. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, Bruntál

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Nový Jičín

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, F-Místek

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Opava

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Bruntál

01. 07. 2019

Jednotná žádost 2019 – aktuální podmínky dotací, Opava

01. 07. 2019

Jednotná žádost 2019 – aktuální podmínky dotací, Bruntál

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, F-Místek

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, Opava

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, Bruntál

01. 07. 2019

Ekologické zemědělství – základní pravidla hospodaření a novinky pro rok 2019, Bruntál

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop) F. Místek

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop), Bruntál

31. 12. 2018

Podpora regionálních potravin v MSK – včelaři a jejich výrobky, Opava

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop), Opava

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, F. Místek

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, Bruntál

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, Opava

21. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, Opava

20. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, Bruntál

13. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, F. Místek

23. 04. 2018

Jednotná žádost – aktuální podmínky PP, AEKO a EZ dotací, Bruntál

19. 04. 2018

Jednotná žádost – aktuální podmínky Přímých plateb, Agro-environmentální klimatická opatření a dotace ekologického zemědělství, Opava

05. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Frýdek-Místek

05. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Frýdek-Místek

04. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Bruntál

28. 03. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Opava

28. 03. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Opava


Zprávy:

V této části naleznete poslední aktuality z Regionálního informačního střediska Moravskoslezského kraje.

Výzva MAS Slezská brána pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 09.05.2023

18. 05. 2023 | Moravskoslezský

Celá informace ke stažení více ›

Výzva MAS Regionu Poodří pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 13.04.2023

25. 04. 2023 | Moravskoslezský

Celá informace ke stažení více ›

Semináře k příjmu Jednotné žádosti 2023

06. 04. 2023 | celá ČR

Zápis ke stažení více ›

Výzva MAS Hrubý Jeseník pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 30.03.2023

06. 04. 2023 | Moravskoslezský

Celá informace ke stažení více ›

Seznam regionálních seminářů CSV k příjmu Jednotné žádosti 2023

28. 03. 2023 | celá ČR

Přehled seminářů k příjmu Jednotné žádosti 2023 (PDF, 705 KB) více ›

Výzva MAS Pobeskydí, pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 23.03.2023

28. 03. 2023 | Moravskoslezský

Celá informace ke stažení více ›

Semináře a webinář k příjmu Jednotné žádosti 2023 pro Ústecký a Karlovarský kraj

16. 03. 2023 | celá ČR

Bližší informace o akci, programu a možnostech registrace naleznete na webových stránkách SZIF (PDF, 362 kB více ›

Semináře „Jednotná žádost - DOTACE 2023“

16. 03. 2023 | celá ČR

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Krajským informačním střediskem Středočeského kraje Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na Semináře „Jednotná… více ›

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz