AKCR.cz › Legislativa › Rostlinná výroba


Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI

17. 05. 2022 | Legislativa | Rostlinná výroba

číslo 2 - ke stažení číslo 1 - ke stažení

Mimořádná rostlinolékařská opatření pro ochranu révy vinné

16. 05. 2022 | Legislativa | Rostlinná výroba

13.5.2022 - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření závažné choroby révy vinné – fytoplazmovému zlatému žloutnutí révy, která se šíří hmyzem, zejména křískem révovým.

Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022

10. 01. 2022 | Legislativa | Rostlinná výroba

7.1.2022 - Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha několik nových povinností. Jedná se zejména o povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech, včetně evidence pastvy, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích a evidenci o upravených kalech a sedimentech použitých na…

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání mimořádných opatření v ČR

02. 12. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

1.12.2021 - Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemické situaci, kdy zůstávají v platnosti mimořádná opatření*, sděluje tímto ÚKZÚZ, že jsou i nadále v platnosti níže uvedené informace k osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Aktuální podmínky pro vývoz dřevěné kulatiny do třetích zemí

19. 11. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

18.11.2021 - Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o úpravě fytosanitárních podmínek při odbavování zásilek. Změny jsou platné od 24. listopadu 2021 a zahrnují nutnost ošetření dřeva přípravky na ochranu rostlin pouze při teplotě 5 °C nebo vyšší. Při nižší teplotě není zajištěna účinnost používaných přípravků.

Zastavte padělané a nelegální přípravky na ochranu rostlin

20. 08. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

Obchod s nelegálními přípravky na ochranu rostlin je stále podceňovaným problémem, který se za posledních 15 let v tichosti rozrostl do jedné z nejlukrativnějších a nejméně prozkoumaných kriminálních aktivit, které jsou ovládány sítěmi mezinárodního organizovaného zločinu.

Označení přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a zasílání dat do datového úložiště

20. 08. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

20.7.2021 - V legislativním procesu je novela zákona o rostlinolékařské péči, která mimo jiné přinese povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele (dále jen „přípravky“) 2D kódy a distributorům těchto přípravků zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat. ÚKZÚZ nedokáže v současné době odhadnout datum platnosti novely, od kterého se bude odvíjet i účinnost změn, které novela obsahuje.

Informace k novému nařízení 1009/2019

23. 04. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

22.4.2021 - Nařízení 2019/1009 vstoupilo v platnost 15. července 2019 a po tříletém přechodném období bude účinné od 16. července 2022.

Na balení konzumní cibule a jiné zeleniny nebo ovoce není potřeba uvádět registrační čísla

04. 02. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

3.2.2021 - Při dozoru nad dodržováním rostlinolékařských předpisů inspektoři ÚKZÚZ zjišťují, že provozovatelé uvádějí na obalech konzumní cibule registrační čísla, která profesionálním provozovatelům přiděluje ÚKZÚZ. Upozorňujeme, že legislativa tuto povinnost nestanovuje.

Nařízení o zrušení nařízení ÚKZÚZ – Pepino mosaic virus

03. 11. 2020 | Legislativa | Rostlinná výroba

2.11.2020 - Nařízení o zrušení nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a šíření Pepino mosaic virus.

Mimořádné použití přípravků na ochranu rostlin pro snížení škod způsobených hrabošem polním v ČR

04. 09. 2020 | Legislativa | Rostlinná výroba

3.9.2020 - Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal po dohodě s Ministerstvem zemědělství (MZe) nařízení o mimořádném použití přípravků na ochranu rostlin při řešení trvajícího kalamitního výskytu hraboše polního. Vedle aplikace přípravků zvýšenou dávkou do nor je výjimečně povolena i aplikace rozhozem, a to pouze na konkrétních pozemcích na základě rozhodnutí ÚKZÚZ. Stanovené podmínky aplikací zároveň…

Nové certifikáty pro dovoz na Ukrajinu

01. 09. 2020 | Legislativa | Rostlinná výroba

28.8.2020 - Od 24. srpna 2020 je v platnosti nová vyhláška schvalující aktualizované certifikáty pro dovoz produktů živočišného původu, krmiv, sena, slámy, vedlejších produktů živočišného původu a výrobků z nich na celní území Ukrajiny.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1201 - bakterie Xylella fastidiosa

25. 08. 2020 | Legislativa | Rostlinná výroba

21.8.2020 - Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1201 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování v rámci Unie.  

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz