RIS - Moravskoslezský kraj


kalendář kraje ›

Kontakty:

Regionální agrární komora Ostravsko

Krnovská 69
746 01 Opava

IČ: 25850741

E-mail: oakop@opava.cz
            ak.bruntal@tiscali.cz
   

Web: www.mskis.cz 

Telefonický kontakt::
Ing. Robert Kučera 775 590 465
Renata Šarjaková 775 590 464


Termíny:

30. 09. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele 3.h. / 2022

30. 06. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Speciální poradenství - živočišná výroba 9.A.a. / 2022

30. 06. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Speciální poradenství - rostlinná výroba 9.A.b.1.-3. / 2022

31. 05. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Školní závody 9.E. / 2022

31. 03. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (testování) 3.c. / 2022

31. 03. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění) 3.d. / 2022

31. 03. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Speciální poradenství - rostlinná výroba (odrůdové zkoušky) 9.A.b.4. / 2022

31. 12. 2021

Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ.Více informací

31. 01. 2021

Podání daňového přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny proběhly, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období. Více informací

31. 12. 2020Příprava nové SZP Aktuální situace v národních a evropských podporách, Opava (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Opava (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Bruntál (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Frýdek – Místek (MSK)
31. 12. 2020Zeleň v krajině a nové environmentální programy Nové programy pro rozvoj zemědělské krajiny, Opava (MSK)
31. 12. 2020Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 - 2020 Více informací
31. 12. 2020Harmonogram výzev PRV 2017-2020 zde
10. 12. 2020Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.Více informací
30. 09. 2020Dotační program 9.E. je stanoven pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 Více informací
10. 09. 2020Prohlášení o zásobách (ke dni 31. 7.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem
01. 07. 2020Jednotná žádost 2020 Aktuální podmínky dotace, přímé platby, AEO, EZ, Opava (MSK)
01. 07. 2020Jednotná žádost 2020 Aktuální podmínky dotace, přímé platby, AEO, EZ, Bruntál (MSK)
01. 07. 2020Kontrola podmíněnosti Povinné požadavky na hospodaření a environmentální stav půdy, Opava (MSK)
01. 07. 2020Kontrola podmíněnosti Povinné požadavky na hospodaření a environmentální stav půdy, Bruntál (MSK)
15. 05. 2020Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5 pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.d. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.c. Více informací
05. 02. 2020od 9.00 hod. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec Více informací
15. 01. 2020

Prohlášení o sklizni, o produkci (ke dni 31. 12.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem Více informací

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, F-Místek

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, Opava

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, Bruntál

31. 12. 2019

Precizní zemědělství, Hl. m. Praha

19. 09. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, F-Místek

18. 09. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, Opava

26. 08. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, Bruntál

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Nový Jičín

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, F-Místek

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Opava

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Bruntál

01. 07. 2019

Jednotná žádost 2019 – aktuální podmínky dotací, Opava

01. 07. 2019

Jednotná žádost 2019 – aktuální podmínky dotací, Bruntál

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, F-Místek

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, Opava

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, Bruntál

01. 07. 2019

Ekologické zemědělství – základní pravidla hospodaření a novinky pro rok 2019, Bruntál

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop) F. Místek

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop), Bruntál

31. 12. 2018

Podpora regionálních potravin v MSK – včelaři a jejich výrobky, Opava

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop), Opava

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, F. Místek

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, Bruntál

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, Opava

21. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, Opava

20. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, Bruntál

13. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, F. Místek

23. 04. 2018

Jednotná žádost – aktuální podmínky PP, AEKO a EZ dotací, Bruntál

19. 04. 2018

Jednotná žádost – aktuální podmínky Přímých plateb, Agro-environmentální klimatická opatření a dotace ekologického zemědělství, Opava

05. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Frýdek-Místek

05. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Frýdek-Místek

04. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Bruntál

28. 03. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Opava

28. 03. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Opava


Zprávy:

V této části naleznete poslední aktuality z Regionálního informačního střediska Moravskoslezského kraje.

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

30. 11. 2021 | celá ČR

Aktualizované znění uvedených Pravidel naleznete v příloze.  Příjem Žádostí o dotaci na RO SZIF v roce 2021 pro operaci 19.2.1 je stanoven v plánovaném termínu od 1. února 2022 do 31. srpna 2022.… více ›

Informace pro žadatele k podávání žádostí DP 9.F.e. na rok 2022

18. 11. 2021 | celá ČR

K žádosti o dotaci se dokládá povinná příloha: jmenný seznam kolektivních členů včetně uvedení počtu členů členské základny (v případě, že je relevantní).Rozpočet a… více ›

Schválené Žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1, které byly zaregistrovány v roce 2020

15. 10. 2021 | celá ČR

Mimořádné schvalování stav k 13. říjnu 2021 soubor více ›

Program rozvoje venkova 2014–2020 13. kolo příjmu žádostí - 24.9.2021

17. 09. 2021 | celá ČR

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na webinář Program rozvoje venkova 2014–2020 13. kolo příjmu žádostí. Na webinář je nutné se předem registrovat,… více ›

Setkání místních akčních skupin Jihomoravského,Olomouckého a Zlínského kraje ANEB LEADER VČERA, DNES A ZÍTRA

03. 09. 2021 | celá ČR

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond, ve spolupráci s MAS Strážnicko Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na "Setkání místních akčních skupin Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje ANEB… více ›


Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

 

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz