RIS - Zlínský kraj


kalendář kraje ›

Kontakty:

Zlínský kraj - Agrární komora Zlínského kraje

Smetanova 1484
755 01  Vsetín


IČ : 70954747
DIČ: CZ70954747

E-mail: akzk@seznam.cz 
Web: www.kis-zvzk.cz

Telefonické kontakty:
778 151 679 – Ludmila Holíková - AK Uherské Hradiště
776 163 696 – Ing. Jana Brázdilová - OAK Kroměříž
608 740 587 – Marcela Janotová - AK Vsetín
776 163 696 – Ing. Jana Brázdilová - AK Zlín


Termíny:

30. 09. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele 3.h. / 2022

30. 06. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Speciální poradenství - živočišná výroba 9.A.a. / 2022

30. 06. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Speciální poradenství - rostlinná výroba 9.A.b.1.-3. / 2022

30. 06. 2022

příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy - více informací

31. 05. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Školní závody 9.E. / 2022

31. 05. 2022

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 pro žadatele dotačního podprogramu 19.A.a., kteří jsou v programu zapojeni méně než pět let a žadatele podprogramu 19.A.b.1. Více zde

16. 05. 2022

Probíhá příjem Jednotných žádostí 2022 včetně příjmu Žádostí o zařazení, Žádostí o změnu zařazení. Více zde

30. 04. 2022

Příjem žádostí o dotaci pro dotační programy 19.C. Podpora na účast producentů a zpracovatelů konzumních brambor v režimu jakosti Q CZ pro rok 2022  - více informací + další informace

26. 04. 2022

Poslední příjem žádostí v OP Rybářství 2014–2020 proběhne v dubnu 2022 - více informací

31. 03. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (testování) 3.c. / 2022

31. 03. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění) 3.d. / 2022

31. 03. 2022

Příjem Žádostí o dotaci: Speciální poradenství - rostlinná výroba (odrůdové zkoušky) 9.A.b.4. / 2022

31. 03. 2022

Spuštěn příjem žádostí o dotaci - na dotační program 15. Mimoprodukční funkce rybníků pro rok 2022 - více informací

31. 03. 2022

Informace pro žadatele k DP 3.k. - příjem žádostí o dotaci pro rok 2022 - Více informací

31. 03. 2022

Příjem Žádostí o zemědělské národní dotace na rok 2022 – dotační podprogram 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a dotační podprogram 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti. Více informací

07. 02. 2022

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022

31. 01. 2022

Konečným termínem pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků EZ / NEZ 2021 - více informací

17. 01. 2022

Upozornění na povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci - více informací

31. 12. 2021

Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže a drůbežích produktů v režimu jakosti Q CZ.Více informací

31. 12. 2020Workshop: Budeme čerpat dotace do zemědělství z EU po roce 2021 - Závěry EK a pravidla nové období pro čerpání dotací v zemědělství, Zlínský, Zlín
31. 12. 2020Rozvoj vinařství ve Zlínském kraji - Nové možnosti rozšiřování kvality produkce a trendy ve způsobu zpracování révy vinné, Zlínský, UH
31. 12. 2020Vývoj tvorby nové SZP v rámci EU - Aktuální stav návrhů SZP, povinnosti zemědělců ve vztahu k dotační politice EU a způsobu hospodaření v rámci zemědělské činnosti a ochraně životního prostředí, Zlínský, UH
31. 12. 2020Zdravé končetiny – základní předpoklad ekonomické výroby mléka - Zdravé končetiny dojnic mají dopady do ekonomiky výroby mléka, Choryně (ZK)
31. 12. 2020Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 - 2020 Více informací
31. 12. 2020Harmonogram výzev PRV 2017-2020 zde
10. 12. 2020Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.Více informací
30. 09. 2020Dotační program 9.E. je stanoven pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 Více informací
10. 09. 2020Prohlášení o zásobách (ke dni 31. 7.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem
01. 07. 2020Seminář: Specifikujeme skutečného zemědělce Každý zemědělec musí doložit svoje podnikatelské zaměření, pokud má zájem čerpat dotace z EU. Otázky, jak toto prokázat si budou zemědělci odpovídat na semináři. Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Seminář: Pravidla značení potravin - Zákony a nařízení, které musí splňovat výrobce pro Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Seminář: Národní a evropské dotace do zemědělství - Možnosti čerpání dotačních prostředků do zemědělství, Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Workshop: Problémy/výhody dělení pozemků na 30 ha díly - Venkovský prostor, možnosti obdělávání pozemků, výhody i negativní dopady. Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Workshop: Otázky nad problémy zemědělců Zlínského kraje - Společné setkání a diskuse zemědělců, včelařů, rybářů, myslivců a potravinářů, Zlínský, Zlín
01. 07. 2020Praktické využití Portálu farmáře - Možnosti jednotlivých aplikací v Portálu farmáře pro naplňovaní povinností vyplývající z platné legislativy a tvorby jednotlivých dotačních žádostí, Zlínský, UH
01. 07. 2020Povinná hlášení vinařů - Přehled jednotlivých hlášení a možnosti způsobu jejich podávání, Zlínský, UH
01. 07. 2020Půda – základní výrobní prostředek zemědělce, Choryně (Zlínský kraj)
01. 07. 2020Chov skotu se zřetelem na výrobu mléka - Chov mléčného skotu se zřetelem na výrobu mléka, vliv krmiva, pohody zvířat, Choryně (ZK)
01. 07. 2020Ošetřování a zdraví paznehtů s praktickou ukázkou - Ošetřování a zdraví paznehtů s praktickou ukázkou, Hošťálková (ZK)
11. 06. 2020Dotace, JŽ a jiné podpory do zemědělství - Zálesí Agro, a.s. (Zlínský kraj)
15. 05. 2020Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5 pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.d. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.c. Více informací
28. 02. 2020Problematika pravidel „Skutečný zemědělec“ - Diskuse k vymezení pravidel „Skutečného zemědělce“, ZDV Fryšták, Zlínský
05. 02. 2020od 9.00 hod. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec Více informací
15. 01. 2020

Prohlášení o sklizni, o produkci (ke dni 31. 12.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem Více informací

31. 12. 2019

Informační technologie v zem. podnicích, Kroměříž

31. 12. 2019

DZES, Vsetín

31. 12. 2019

Dopady nové SZP na české zemědělství, Uherské Hradiště

31. 12. 2019

Vinařství ve Zlínském kraji – proměny, Uherské Hradiště

31. 12. 2019

Rozvoj zemědělství a venkova, Zlín

31. 12. 2019

Povinná hlášení vinařů, integrovaná produkce, Uherské Hradiště

31. 12. 2019

Precizní zemědělství, Hl. m. Praha

01. 07. 2019

DZES 4, DZES 5, plnění podmínek, Kroměříž

01. 07. 2019

DZES a plnění podmínek, Zlín

01. 07. 2019

Greening a přímé platby, Vsetín

01. 07. 2019

Zelená nafta, Zlín

01. 07. 2019

Půdní eroze, boj proti suchu, význam vody v zemědělství, Kroměříž

01. 07. 2019

Zelená nafta, Rožnov p/R

01. 07. 2019

Jednotná žádost, (konzultace k vyplňování žádosti), Rožnov p/R

01. 07. 2019

Praktické využití portálu farmáře, Uherské Hradiště

01. 07. 2019

Co patří (nepatří) na etiketu výrobku, Zlín

31. 12. 2018

Dopady afrického moru do zemědělství, Zlín

31. 12. 2018

Africký mor prasat, Vsetín

31. 12. 2018

Budoucnost vinařství ve ZK, Uher. Hradiště

31. 12. 2018

České zemědělství po roce 2020, Kroměříž

31. 12. 2018

Welfer zvířat, Vsetín

31. 12. 2018

Čerpání dotací z PRV, Uher. Hradiště

31. 12. 2018

Eroze půdy, Kroměříž

05. 06. 2018

Problematika chovu prasat v ČR, Roštění

16. 05. 2018

Ochrana osobních údajů, Kroměříž

15. 05. 2018

Seminář k ochraně osobních údajů, Zlín

10. 05. 2018

Jak zvládnout okolo porodní období krav, Rožnov pod Radhoštěm

10. 05. 2018

Jak zvládnout okolo porodní období krav, Rožnov pod Radhoštěm

18. 04. 2018

Praktické využití portálu farmáře pro jednotnou žádost, Uherské Hradiště

06. 04. 2018

Stáje pro skot z hlediska pohody zvířat a ekonomické efektivnosti chovu, Rožnov pod Radhoštěm

23. 11. 2017

Seminář na téma: Jak postupovat proti AMP v roce 2018, řešení škod způsobených černou zvěří Zasedací místnost Mze Zlín, Zarámí 88, 9,00 hod.

14. 11. 2017

Seminář na téma: Přehled povinností v oblasti životního prostředí, zasedací místnost Mze Zlín, Zarámí 88, 9,00 hod.

06. 11. 2017

Seminář na téma: Porovnání pěstování trav a jetelovin na různých stanovištích, Zasedací místnost ZD MÍR Ratiboř, 9:00 hod.

25. 10. 2017

Seminář na téma: Problematika zemědělského školství, Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p/R – školní statek, 9:00 hod.

19. 10. 2017

Seminář na téma Ochrana pozemků před černou zvěří. Přijďte diskutovat nad problémem ochrany zemědělských podniků před černou zvěří, zasedací místnost AK Zlín, 10,00 hod.

19. 10. 2017

Workshop na téma Zemědělství po roce a naše soběstačnost, zasedací místnost 14|15 Baťova institutu, 15,00 hod.

20. 09. 2017

Seminář na téma: Hospodářský den a aukce ovcí, Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově p/R, 9:00 hod.

14. 09. 2017

Seminář na téma: 5.kolo žádostí 2014-2020, zasedací místnost VZOD Zašová, 14:00 hod.

14. 09. 2017

Workshop na téma Dotace EU do zemědělství po roce 2020+, zasedací místnost AK Zlín, Zahájen 14,00 hod Přijdete diskutovat nad problém čerpání dotačních prostředků z EU po roce 2020+

05. 09. 2017

Workshop na téma Zelená nafta, zasedací místnost AK Zlín, Zahájen 9,00 hod. Přijdete diskutovat nad problémy vyúčtování zelené nafty v živočišné výroby, připomínky, legislativa, komunikace s celní správou

18. 08. 2017

Workshop na téma Reforma SZP 2020+, zasedací místnost AK Zlín, Zahájen 14,00 hod.

16. 08. 2017

Seminář na téma Jednotná žádost a portál farmáře, zasedací místnost Agrotech Poličná, 10:00 hod.

10. 08. 2017

Workshop na téma Lov černé zvěře ve Zlínském kraji, zasedací místnost KUZK, Zahájen 13,00 hod.

27. 07. 2017

Seminář: Nákaza AMP a jeho likvidace, zasedací místnost KUZK, Zahájen 10,00 hod.

13. 07. 2017

Seminář na téma Dotace včelařům, zasedací místnost AKV Vsetín, 10:00 hod.


Zprávy:

V této části naleznete poslední aktuality z Regionálního informačního střediska Zlínský kraj.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1, které byly zaregistrovány v roce 2020

09. 05. 2022 | celá ČR

Mimořádné schvalování stav k 5. květnu 2022 soubor více ›

Workshop: Změny v dotačních titulech

22. 04. 2022 | Zlínský

Program: 1. Přehled dotací na evropské a národní (možnosti čerpání z jiných ministerstev) 2. Evropské dotační tituly 3. Národní dotační programy a jejich… více ›

Workshop: Vlastnické a užívací vztahy v zemědělských podnicích

22. 04. 2022 | Zlínský

Program: Prezence od 8,30 hod., zahájení v 9,00 hod. 1. Obecné a zvláštní ustanovení najmu movitých i nemovitých věcí 2. Uzavírání pachtovní smlouvy 3.… více ›

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního

19. 04. 2022 | celá ČR

V Pravidlech pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje došlo k následujícím změnám: Úprava textu v části B. Společné… více ›

Pozvánka na seminář: Portál farmáře – výhody/úskalí

08. 04. 2022 | Zlínský

Program: 1. Praktické užití portálu pro podklady jednotné žádosti2. Evidence hnojení, pastvy, možnosti evidence3. Ochrana půdy4. Změny a výhody portálu… více ›

Výzva MAS Šternbersko pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 09.03.2022

10. 03. 2022 | celá ČR

Celá informace ke stažení   více ›

Seminář OAK Kroměříž: Národní a evropské podpory a jejich pravidla

09. 03. 2022 | Zlínský

Prezence od 8,30 hod., zahájení v 9,00 hod.  Program: 1. Nové technologické postupy v precizním zemědělství v návaznosti na nově zaváděné ekoschémata… více ›

Environmentální opatření PRV v Jednotné žádosti o platbu v roce 2022 a související dotační nástroje

04. 03. 2022 | celá ČR

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.  Věříme, že informace prezentované na webináři budou přínosem pro Vaši náročnou zemědělskou praxi a… více ›


Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

 

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz